Vind och sol ökar i EU – fossilt minskar

EWEA (The European Wind Energy Association) har publicerat rapporten “Wind in power 2013 European statistics”. I den kan man utläsa att installerad effekt ligger sol (11,0 GW) och vind (11,2 GW) i topp. Trea ligger gas (7,5 GW), men mera gas har tagits ur drift än vad som nyinstallerats. Förutom gas minskar även kol och olja i installerad effekt i EU. Andelen förnyelsebar energi ökar alltså i EU och den fossilbaserade går tillbaka.

Nyinstallerad effekt i EU 2013. Källa: EWEA Wind in power 2013.

Nyinstallerad effekt i EU 2013. Källa: EWEA Wind in power 2013.

2 reaktion på “Vind och sol ökar i EU – fossilt minskar

  1. Kul att förnybara energikällor kan visa upp dessa siffror. Allt det du påstår är i sak helt rätt men dessvärre blir det ju i praktiken lite som att jämföra äpplen och päron; det som egentligen borde vara intressant är ju vilket produktionsslag som kommer att producera elenergin och då blir siffrorna annorlunda. Fasta solpaneler (som t.ex din och min anläggning) har ju en effektiv tillgänglighetsfaktor på i storleksordning 10% på årsbasis. I södra Europa kan den i bästa fall öka till 15-20%, med solföljande utrustning kanske ytterligare 5-10%. En gasturbin bör ha 90%+ som tillgänglighetsfaktor, samma sak för kol/olja (under förutsättning att den inte används som spetskraft eller liknande). Det skulle innebära att det behövs 3-9 gånger större installerad sol-effekt för att kunna leverera samma energimängd som motsvarande fossileldade produktionsutrustning. Det bör alltså levereras betydligt mer el-energi från nyinstallerade gas-verk än från nyinstallerade sol-anläggningar

  2. Man måste även ta hänsyn till att fossil effekt tagits ur drift. Som framgår av figuren har den installerade nettoeffekten av de fossila gas, kol och olja minskat, eftersom mera tagits ur drift än vad som nyinstallerats. Därmed minskar deras andel både vad gäller effekt och energi.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *