För hur stor solcellsanläggning kan du få skattereduktion?

En intressant och viktig fråga med det nya skatteförslaget om skattereduktion för överskottsel är hur stor solcellsanläggning man kan sätta upp inom begränsningen att man som mest kan få skattereduktion för lika mycket el som man köper eller max 30 000 kWh. Gränsen 30 000 kWh ger ingen begränsning för en normal småhusägare eftersom en sådan anläggning skulle kräva en yta som är mycket större än ett normalt småhustak.

Den möjliga effekten man kan installera blir lite överraskande oberoende av hur mycket av solelen man använder själv och blir helt enkelt den mängd el man köper utan solceller (kWh/år) dividerat med utbytet för solcellerna (kWh/kW och år). Detta visas i beräkningen nedan.

Om man exempelvis använder 5 000 kWh innan man installera en solcellsanläggning och utbytet är 1 000 kWh/kW kan man installera en 5 kW solcellsanläggning som kommer att producera 5 000 kWh/år. Om egenanvändningen är 50% kommer 2 500 kWh att användas direkt i huset och 2 500 kWh bli överskott som matas in till nätet. Man kommer då att minska mängden inköpt el till 2 500 kWh. Om egenanvändningen istället skulle vara 25% skulle 1 250 kWh användas direkt i huset och 3 750 kWh bli överskott, medan mängden inköpt el skulle öka till 3 750 kWh.

Ytan på solcellsanläggning beror på modulernas verkningsgrad. Om modulerna har 15% verkningsgrad blir modulytan 1/0,15 = 6,67 m2/kW och en 5 kW stor anläggning skulle då få 33,3 m2 modulyta. Den totala ytan kan bli något större eftersom kan det krävas ett litet avstånd mellan modulerna beroende på hur fastsättningssystemet är utformat.

Den första tabellen nedan visar hur stor solcellseffekt man kan installera beroende på vilken elanvändning man har före installationen av en solcellsanläggning och utbytet för solcellsanläggningen.

Den andra tabellen visar hur stor modulytan blir vid en modulverkningsgrad på 15%.

Slutsats

Hus med låg elanvändning kan producera lika mycket solel som mängden köpt el utan solceller på årsbasis, men en begränsning blir att de inte kan få skattereduktion för all överskottsel om de fyller sina tak med solceller för man kommer då att få ett överskott som är större än mängden köpt el.

Beräkning

k = köpt el utan solceller (kWh/år)
K = köpt el med solceller (kWh/år)
Ö = överskottsel som matas in till nätet (kWh/år)
P = installerad solcellseffekt (kW)
y = utbytet (kWh/kW och år)
e = egenanvändning av den producerade solelen (%)

K = k – P*y*e

Ö = P*y*(1-e)

K = Ö => k-P*y*e = P*y*(1-e) = P*y – P*y*e => k = P*y => P = k/y

Tabeller

Maximal solcellseffekt (svarta siffror) som kan installeras om överskottet som matas in till nätet får vara högst lika stort som mängden köpt el, som funktion av utbytet (blå siffror) och elanvändningen före installation av solcellerna (röda siffror).

Maximal solcellseffekt (svarta siffror) som kan installeras om överskottet som matas in till nätet får vara högst lika stort som mängden köpt el, som funktion av utbytet (blå siffror) och elanvändningen före installation av solcellerna (röda siffror).

Maximal modulyta om modulerna har 15% verkningsgrad (svarta siffror) som kan installeras om överskottet som matas in till nätet får vara högst lika stort som mängden köpt el, som funktion av utbytet (blå siffror) och elanvändningen före installation av solcellerna (röda siffror).

Maximal modulyta om modulerna har 15% verkningsgrad (svarta siffror) som kan installeras om överskottet som matas in till nätet får vara högst lika stort som mängden köpt el, som funktion av utbytet (blå siffror) och elanvändningen före installation av solcellerna (röda siffror).

2 reaktion på “För hur stor solcellsanläggning kan du få skattereduktion?

 1. Hej Bengt,

  Du skriver “…Om egenanvändningen istället skulle vara 25% skulle 1 250 kWh användas direkt i huset och 3 750 kWh bli överskott, medan mängden inköpt el skulle minska till 3 750 kWh.” men du menar väl ” skulle öka…”?

  Pratade solel med ett gäng lantisar som jag själv i dag och frågade mig då hur skatteavdraget kommer att fungera för de som inte betalar energiskatt? Får dessa inte göra något avdrag eller får man dra de 60 örena från annan skatt man betalar? Hälsningar
  Peter

  • Ja, det skulle stå öka!

   Skatteavdraget har inget att göra med om man betalar energiskatt eller inte. I lagförslaget 67 kap. 2§ står:
   “Skattereduktion ska räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt som beräknats enligt 65 kap., mot statlig fastighetsskatt enligt lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt samt mot kommunal fastighetsavgift enligt lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion enligt 5–9 §§ ska dock räknas av endast mot kommunal inkomstskatt.”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *