Solelproduktion under december

Enligt SMHI:s mätningar av solinstrålning är december den månad som har lägst solinstrålning i hela landet. Det är korta dagar och under mulna dagar blir det väldigt låg solinstrålning. Det blir därmed också låg solelproduktion för oss solcellsägare. Igår var det både mulet och regn och vi fick då låga 0,013 kWh (0,004 kWh/kW). Tittar man på kvartsvärden hade vi mitt på dagen, mellan 11:45-12:00, ingen effekt alls från växelriktaren!

Det behövs en viss minsta DC-effekt in till växelriktaren för att den ska starta. Jag hittar inget värde för nödvändig starteffekt i tekniska data för vår Sunny Boy 3000TL-20, men egna avläsningar tyder på att krävs ca 15-20 W DC in till växelriktaren för att den ska ge någon uteffekt. Den minsta uteffekt jag läst av från växelriktaren är 2 W. Växelriktaren verkningsgrad blir mycket låg vid låga DC-effekter, se diagram nedan när jag läste av DC- och AC-effekter och med hjälp av dem beräknade växelriktarens verkningsgrad den 7 december då det var 2-2,5 cm snö på modulerna.

Hittills under december har vi skördat 17,57 kWh (4,9 kWh/kW). I år är det endast några dagar som produktionen varit hämmad av snötäckning och om värderprognoserna slår in kommer vi att slippa snö under resten av december. Vår solelproduktion i december är bättre än under december ifjol då det var betydligt mera snö och vi kommer idag troligen att passera noteringen 18,87 kWh från december 2010 eftersom det blev relativt klart väder efter regnet på morgonen. Vårt decemberrekord är från 2011 med 34,64 kWh (10,3 kWh/kW). Jag tror att vi har små chanser att slå det eftersom väderprognoserna spår mestadels mulet väder under resten av året. Å andra sidan gör det extremt varma decembervädret att husets energibehov minskar radikalt jämfört med vad det skulle vara vid normala decembertemperaturer.

Växelriktarens verkningsgrad som funktion växelriktarens levererade effekt. 2013-12-07.

Växelriktarens verkningsgrad som funktion växelriktarens levererade effekt. 2013-12-07.

2 reaktion på “Solelproduktion under december

 1. Hej Bengt, o tack för en förnämllg blogg. Jag själv har sedan jag slutade som ubåttekniker i Marinen -92 varit med i http://www.solgruppen.se Men sedan 2-3 åår också sysslat med sol-el. Själv har jag en solföljande (enaxlig) liten anl på ca 1,5kWp men mitt nätbolag har envist nekat att nettoavläsa. Jag har blivit erbjuden 2,4 öre/kWh men har inte tagit emot det utan hävdat att så länge lag ine säljer så skulle jag kunna få nettoavläsning…. men inte det har gått att få, nätbolaget försvarar sig med att de inte får handla med el…. Nu har vi inget säljbolag alls i vår kommun.Jag köper timmätt hos spootel från storuman och de säger att mitt nätbolag har bara sänt upp förbrukade kWh till Storumanenergi i och med att Storuman inte sänt ner något köpavtal till nätbolaget på min inmatade sol-el (därför att de inte läserav, -för att de inte fått något leveranasvtal på mins sol-el kWh???) Mom 22 i kubik?? Jag sitter i nätbolagetsstyrelse och har där i flera år försökt komma till gätta med detta men förgäves…. Både nät o säljbolagen försöker på alla vis bromsa det hela oskyller på varandra tycks det. Visst är det väl så att Svensk Energi är för nettodebiteringen.
  Det enda ljuset är att vi har tidstariff på den rörliga nätavgiften fast med bara 8h natt från kl 22oo-06oo för 8 öre/kWh men då med16h dag från 06oo fram till 22oo för ca 40 öre/kWh. Jag har också förgäves genom ett antal sktivelser med förslag om anpassning till modern tidssättning (ytp Sollentuna Energi) till 12h dag o 12h natt med skifte kl 07oo och kl 19oo. Då med hänsyn till röda dagar till natttaxa men inte heller det vill bolaget höra talas om….Tjänstemänner pratar bara bort politikerna i styrelsen???? Nej Folkstorm är nog vad som behövs…

  Vad säger du om systemet med en liten växelriktare för varje cell, där man får upp 230 V AC ända upp på taket och där man själv kan bygga vidare utan hjälp av en behörig elektriker (sedan han en gång kopplat in en kabel i mätaren och en arbetsbrytre i andra kabeländan och anmält inkopplingen till nätbolaget?
  Vad kan man göra för att få till riktig nettoavläsning???? Vad kan man som styrelseledamot göra för att överytga om kundnyttan av att hänga med i detta nya??. OBS vårt nätbolag får ju bara betalt per transporterad kWh så det är inte månd kr/dygn de förlorar påp en annan tidssättning, men de kan göra stora pengar på en säkrare effektabbonering och på klenare huvudkablar vid nyutbyggnader…. eller undrar exergi-Nisse i Ronneby

  ((obs emergi i min mailadress)) -ds

  • Den enda lagenliga ersättningen för solel idag är den ersättning nätbolagen måste betala ut som ersättning för deras minska överföringsförluster. Vi får 6 öre/kWh från vår nätägare Vattenfall.

   Nätbolaget måste timmäta det överskott du matar in till nätet. Detta överskott kan du sälja till valfritt elhandelsbolag som vill köpa din överskottsel. Idag finns det många elhandelsbolag att välja bland. Det finns även några nätbolag som köper överskottsel. Det är lite förvirrande eftersom de flesta nog tänker sig att nätbolagen ska stå för överföringen av el och att elhandelsbolagen ska stå för elhandeln. Men nätbolagen får köpa för att täcka sina överföringsförluster, vilket några nätbolag utnyttjat.

   Regeringens senaste utredning om nettodebitering (ej samma sak som nettoavläsning!) kom fram till att nettodebitering strider mot EU:s momsregler. Det kan tyckas märkligt eftersom Danmark, Holland, Belgien, Italien och Cypern har nettodebitering. Utredningen föreslog istället att införa en skattereduktion. Svensk Energi tillstyrkte förslaget om skattereduktion i sitt remissvar, medan flera remissvar var negativa, så vi får väl se hur riksdagspropositionen kommer att utformas när den presenteras under 2014.

   Det som behövs i Sverige är en politisk plan för framtida solenergi och ett stabilt politiskt stöd för solenergi. Det går enastående långsamt i Sverige. Frågan om nettodebitering har hittills diskuterats och utretts under ca fem år redan utan att man kommit i mål. Vi hoppas att en lösning äntligen kommer under 2014. Nästa stora fråga är att anpassa elcertifikatsystemet för småskaliga elproducenter. Inom några få år kommer solelproducenterna att vara i majoritet bland Sveriges elproducenter men elcertifikatsystemet är så utformat att en vanlig villaägare inte kan utnyttja systemet fullt ut och de allra flesta har inte ens ansökt om tilldelning av elcertifikat. Det är inte rimligt att utesluta de småskaliga elproducenterna med tanke på att elcertifikatsystemet är vårt huvudsakliga stödsystem för förnyelsebar energi, där elcertifikat till ett värde av drygt 4 miljarder utfärdades under 2012. Alla solenergivänner bör prata med och informera sina politiker om solenergi…

Kommentarer inaktiverade.