Elcertifikat – skicka synpunkter till Energimyndigheten

Energimyndigheten har som jag nämnde häromdagen inbjudit till skriftligt samråd om elcertifikatsystemet. Skickade ikväll in mina synpunkter till . Mina punkter i ett två sidor långt brev var

 • Elcertifikatsystemet måste anpassas för småskaliga elproducenter, som är i starkt ökande och som inom några år är i majoritet bland Sveriges elproducenter.
 • Den dåliga anslutningen av solcellsanläggningar gör att solcellsägarna går miste om miljoner per år i intäkter från elcertifikat.
 • För att tilldelas elcertifikat finns ett meningslöst krav på timmätning av elproduktionen, som bör tas bort för mindre solcellsanläggningar och ersättas med ett krav på årlig avläsning.
 • Ta bort den årliga avgiften för Cesarkonto hos Svenska Kraftnät. I praktiken har denna avgift aldrig tagits ut, men den finns nämnd i §16 i Förordning (2011:1480) om elcertifikat, som därför bör ändras.
 • Jag undrar också till sist varför Energimyndighetens information om elcertifikat ligger under fliken Företag? Det ger fel signal till majoriteten av solcellsägare, som är privatpersoner. Informationen bör flyttas till en annan flik på Energimyndighetens hemsida.

Det vore finemang om alla ägare av solcellsanläggningar kunde skicka in sina personliga synpunkter på elcertifikatsystemet. Ett kort mail till Energimyndigheten räcker.

Så mycket förlorar solcellsägare i intäkter från elcertifikat

Jag gjorde följande tankeväckande överslag i mitt brev till Energimyndigheten. Den 1 oktober 2013 var 345 stycken solcellsanläggningar med en sammanlagd installerad effekt på 6,7 MW godkända för tilldelning av elcertifikat enligt Energimyndighetens statistik. Låt säga att därmed minst 20 MW solceller idag inte är anslutna till elcertifikatsystemet och att de producerar i genomsnitt 900 kWh/kW och år. Det gör minst 18 000 MWh/år = minst 18 000 elcertifikat/år, till ett värde av minst 3,6 miljoner/år om ett värde på 200 kr/elcertifikat antas. Då har dessutom ingen hänsyn tagits till att småhusägare i praktiken bara får elcertifikat för det överskott man matar in till nätet, vilket gör att det i praktiken blir mer än 3,6 miljoner som förloras per år för solcellsägarna.

Mina siffervärden byggde på att

 1. Den 1 oktober 2013 var 345 stycken solcellsanläggningar med en sammanlagd installerad effekt på 6,7 MW godkända för tilldelning av elcertifikat enligt Energimyndighetens statistik.
 2. Vid årsskiftet fanns 15,87 MW nätanslutna solcellsanläggningar. I år borde åtminstone 10-15 MW tillkomma, vilket gör totalt ca 25-30 MW installerad effekt som är nätansluten.
 3. Enligt Cesar marknadsstatistik har medelpriset för elcertifikat under senaste året varit 206 kr.

14 reaktion på “Elcertifikat – skicka synpunkter till Energimyndigheten

 1. Hej Bengt!
  Jag överväger att lämna synpunkter till Energimyndigheten. Jag delar din uppfattning och stödjer det du har skrivit, så jag kan referera till dig när jag skickar in ett mail till Energimyndigheten.
  Det jag skulle vilja tillföra är ett förslag om att det förenklas för små energiproducentera att kunna få ersättning för de elcertifikat som blir registrerade i Cesar-registret hos Svenska Kraftnät. En stor aktör kan sälja via en mäklare i fall bolaget inte har ett eget behov av elcertifikat.
  Vi små producenter kan i vissa fall ha ett avtal med ett elbolag eller så kanske bara certifikaten blir liggande för att det är för krångligt att sälja några enstaka certifikat. En mäklaren ska nog ha lika mycket i arvode som jag skulle kunna få i ersättning.
  Jag skulle vilja att staten, läs Energimyndigheten eller Svenska Kraftnät, var skyldiga att köpa upp till 10 certifikat årligen till marknadspris från en liten aktör som bara producerar så lite el att det motsvara 10 certifikat per år. För Staten skulle det sannolikt bli en blygsam kostnad – eller ingen alls inom ramen för elcertifikatsystemet om man tar pengarna från den pott som erhålls från straffavgifterna när något bolag är för sen med att leverera in sina elcertifikat vid avstämningen 1 april varje år.
  Vad tror du?
  Leder det bara till att man konserverar ett krångligt system för små aktörer eller är kan det vara en modell för att komma en bit på vägen till att få i lite mer ersättning för det samhällsansvar man tar när man installerar en anläggning för solel?

  Bästa hälsningar
  Bernt Forsberg

  • Håller helt med om att handeln med elcertifikat måste rationaliseras när det gäller de små elproducenterna. Det är idag ett hinder för ett effektivt elcertifikatsystem för de små elproducenterna. Det blir förhållandevis höga administrativa kostnader att handla med enstaka elcertifikat, där köparen idag förmodligen snarare går med förlust än med vinst och att man nog köper mest av goodwillskäl.

   Elcertifikathandeln borde administreras av elhandelsbolagen som har en etablerad kontakt med de berörda (till skillnad från Svenska Kraftnät) och redovisas på den vanliga elräkningen för att slippa ytterligare utskick till de små elcertifikatproducenterna. Svensk Solenergi skrev i remissvar till utredningen ”Beskattning av mikroproducerad el m.m. SOU 2013:46” att “Elhandelsbolagen bör dessutom få uppdrag att köpa elcertifikat och ursprungsgarantier utan avgifter för alla ‘mikroproducenter’. Det är en bra idé.

 2. Det är viktigt att det är så lite administration som möjligt för mikroproducenterna, så visst är det bättre om elhandelsbolaget köper certifikaten direkt utan att blanda in en ny aktör. Det gäller också att det inte blir för krångligt för elhandelsbolaget att hantera enstaka certifikat, då blir det lätt sämre villkor och ersättning till producenten – oavsett eventuella överlåtelseavgifter.

  Jag har precis som du hanterat några få certifikat på Svenska Kraftnäts hemsida, och min erfarenhet är det går lite lättare om man i grunden har ett gott humör och är envis. Dvs. jag stöder helt och fullt det du säger i din första punkt – Elcertifikatsystemet måste anpassas för småskaliga elproducenter.
  /Bernt

 3. Hej!
  Måste man fortfarande ha ett Nordea konto för att skaffa elcertifikat.

  Med vänlig hälsning//Lars

 4. Hej,

  förutom avgiften på 200 kr – har ni betalat något mer? Står på Cesar-sidan att för elcertifikat kostar det 0,07 kr per elcertifikat i kontoavgift och 0,05 kr per utfärdad ursprungsgaranti.

  Kjell

  • Återigen, även fast det står att det ska vara en avgift på 200 kr/år på Cesars hemsida så har denna avgift aldrig tagits ut. Sedan vi blev godkända för tilldelning av elcertifikat i november 2010 har vi aldrig betala några avgifter, vare sig årsavgifter eller avgift per elcertifikat eller ursprungsgaranti.

  • Normalt köps rimligen elcertifikaten av det bolag som köper överskottselen. Om någon haft problem att sälja sina elcertifikat vore det bra att få reda på det, det stärker i sådana fall tesen att elcertifikatsystemet måste reformeras för att passa även de små elproducenterna.

 5. fick sälja elcertifikaten till mitt elbolag
  men hur överför jag dem från CESARS sida….hittar inte hur man gör där..
  vet du hur man gör Bengt?

 6. Jag fick idag brev från Enegimyndigheten om tildelning av elcertifikat och ursprungsgarantier. Ska bli intressant att se hur det går att försöka sälja dom när det blir aktuellt. Får hoppas på en solig tid framöver 😛

 7. har sålt mina nu. för 195kr st
  finns det nån lista där man kan se priset på elcertifikaten..
  några år tillbaks

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *