Produktionskostnad för solcellsmoduler har nått 0,5$/W!

Solarbuzz hade intressant info i sitt nyhetsbrev idag. Det häftigaste var att Jinko Solar blev först att nå en modulproduktionskostnad på 0,50$/W och detta med polykristallina solceller, vilket också är uppseendeväckande. Tunnfilmssolceller är idag omkörda av kisel även när det gäller produktionskostnad. Det är mindre än fem år sedan First Solar med sina CdTe-tunnfilmsmoduler var först att nå en produktionskostnad på 1$/W i februari 2009, som då sågs som drömgräns. Nu har alltså produktionskostnaden halverats för moduler på mindre än fem år. Ootroligt!

Detta gör att modulkostnaden idag inte alls har lika stor andel av systemkostnaden som för några år sedan. Prispressen kommer därför att öka på att sänka kostnaderna för växelriktare och installationen.

Intressant är också att marginalerna för modultillverkarna ökat betydligt under senare kvartal och att de bästa företagen nu går med vinst!  Se figuren nedan som visar både produktionskostnad och försäljningspris. Det verkar alltså som att man klarat sig igenom ett stålbad. På tur står nu tillverkarna av växelriktare. Det kommer att bli en hård press på dem att sänka produktionskostnaderna. Kommer Kina att ta över denna marknad också, på samma sätt som man har gjort för moduler?

I Solarbuzz nyhetsbrev var det också intressant att läsa om modulproduktionsprognoserna för 2014 och fördelningen mellan olika solcellstekniker, se figur här nedan. Det är en förkrossande dominans för kristallint kisel. Marknadsandelen för tunnfilm förutspås sjunka från 9,4% under 2013 till 8,9% under 2014. Med en ökad världsmarknad kan dock tunnfilmsproduktionen öka i absoluta tal. First Solar (CdTe) och Solar Frontier (CIS) har en total dominans bland tunnfilmsföretagen, de förutspås producera 85% av alla tunnfilmsmoduler under 2014.

Medelförsäljningspris (ASP), produktionskostnad och vinstmarginal för solcellsmoduler sedan första kvartalet 2012. Källa: Solarbuzz.

Medelförsäljningspris (ASP), produktionskostnad och vinstmarginal för solcellsmoduler sedan första kvartalet 2012. Källa: Solarbuzz.

Förutspådd andel av produktionen av solcellsmoduler för olika teknologier under 2014. Källa: Solarbuzz.

Förutspådd andel av produktionen av solcellsmoduler för olika teknologier under 2014. Källa: Solarbuzz.

9 reaktion på “Produktionskostnad för solcellsmoduler har nått 0,5$/W!

 1. First Solar som nästan helt dominerar på tunnfilmssolceller har gjort en imponerande utveckling av solcellerna och produktionsprocesserna och höjt modulverkningsgraden från 11 % till 14 % på fyra år, och siktar på 16 – 17 % modulverkningsgrad 2017, vilket bidrar till att sänka kostnaden räknat per W. De redovisar ett produktionspris idag på 0.54 – 0.57 USD/W och de förväntar nå 0.34 – 0.37 USD/W år 2017 *.
  För kiselsolceller så finns det stort utrymme att sänka priset ytterligare och en halvering är fullt möjlig till 2020 (om man få tro Citigroup), och First Solars prisbild på 0.34 – 0.37 USD/W år 2017 speglar förmodligen vad dem måste ned till för att kunna konkurera med kiselsolceller. Således kan man förvänta sig en fortsatt kraftig kostnadsreduktion för tunnfilmssolceller och kiselsolceller framöver.
  * http://files.shareholder.com/downloads/FSLR/2772346011x0x652328/d0af6554-e193-47e4-9dd0-59b02968272b/FSAnalystDay_TechnologyUpdate.pdf
  *http://files.shareholder.com/downloads/FSLR/2772346011x0x652323/53f7a04f-fcf5-4729-8bb2-0abf6033c046/4.%20FSAnalystDay_Manufacturing.pdf

  • Intressant med First Solars presentation, men det finns anledning att fundera över hur realistiska både Citigroups och First Solars utsagor är. 0,25$/W i pris för moduler 2020 enligt Citigroup är i deras ”three-speed” scenario där man i ett diagram med logaritmisk(!) x- (pris) och y-axel (kumulativt installerad effekt) gjort en extrapolering av modulprisernas utveckling från 2008. Ett modulpris på 0,25$/W betyder att produktionskostnaden måste vara lägre än så, låt säga 0,23$/W.

   Vid EU PVSEC i Paris för en månad sedan visades ett diagram för utvecklingen av produktionskostnader för olika tekniker. First Solars framsteg under senare år var betydligt långsammare än för kiselbaserade moduler och inte alls men den hastighet som First Solar anger för framtiden i sin presentation. Man blir dessutom fundersam när man tittar i First Solars presentation på sidan 18 över utvecklingen av bästa cellverkningsgraden i labbskala. Under åren 2002-2011 var utvecklingen mycket långsam för CdTe. Under 2011-2013 har utvecklingen gått betydligt snabbare med tre nya rekord och denna utveckling har man extrapolerat till 2016. Det känns lite mer som ett önsketänkande än en prognos.

   Framtiden får utvisa vad som är möjligt. Det som är positivt är att trenden fortfarande är att produktionskostnaderna för moduler fortsätter att sjunka, om än inte i samma snabba takt som under senare år. Lägg därtill att fokus kommer att riktas mot kostnadssänkningar för resten av ett solcellsystem, i takt med att modulernas andel av systemkostnaden sjunker, och att därmed produktionskostnaden per kWh solel fortsätter att sjunka, vilket kommer att göra solceller alltmer konkurrenskraftiga.

   • I Tyskland är systemkostnaden för takmonterade solcellspaneler nere på 1 Euro per watt som bäst, eller för att citera källan (The New York Times*):
    Now, “the number that should be broadcast is that, in Germany now, we are able to put PV systems on the rooftop for one euro per watt,” or $1.34, “with the back-up system, with the inverter, and with the cost of installation,” said Eicke Weber, director of the Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, in Freiburg, Germany.
    Om det är med eller utan Tysk moms framgår inte och ej heller storleken, men i vilket fall som helst så är det mycket lägre än vad som brukar anges för takmonterade system i Sverige.
    Vidare, Fraunhofer ISE har gjort en mycket bra sammanställning av utvecklingen inom PV området, och som täcker många aspekter **.
    *http://www.ise.fraunhofer.de/en/downloads-englisch/pdf-files-englisch/photovoltaics-report-slides-04-2013.pdf
    **http://www.ise.fraunhofer.de/en/downloads-englisch/pdf-files-englisch/photovoltaics-report-slides-04-2013.pdf

    • Tyvärr är sådana här prisuppgifter väldigt opålitliga. Moms tar man oftast inte med. Vilken systemstorlek är det? Att det dessutom skulle vara med “back-up system”, vilket jag tolkar som batterier, verkar orimligt. Hittade artikeln i New York Times, det blev visst fel referens i din kommentar.

     Den absolut bästa statistiken får man från den tyska branschorganisationen BSW Solar. Under andra kvartalet 2013 var medelpriset 1 698 Euro/kW, exklusive moms, för en nyckelfärdig anläggning på max 10 kW. För det priset kan man i förmånliga fall få en nyckelfärdig villaanläggning i Sverige också, även utan investeringsstöd.

     Ja, Fraunhofer ISE har många solcellsforskare och publicerar mycket intressant.

 2. Ett problem är väl att EU har satt pris på vad man skall sälja panelerna för inom EU.
  Tror att det är 0,60 €/w.

  • Officiella minimumpriser släpptes aldrig, men enligt vad som figurerar i pressen är 0,56 €/W det lägsta pris modulerna från Kina får säljas för till Europa. Detta är väl inget större problem egentligen eftersom det fortfarande är ett lågt pris, men så pass högt att det försvårar för företag att dumpa priserna under produktionskostnaden.

   Värre är det med taket på 7 GW/år till Europa från Kina. När man nått det läggs så höga tullar på priset att ingen vill köpa till det priset, utan då väntar man väl till nästa år.

   • Jag har hört att tullarna faktiskt varit bra för Kinas producenter. Dessa har gjort att prispressen har stannat av då Europa fram tills nu varit den största marknaden och bidragit till att flera kinesiska producenter nu börjar gå pluss.

 3. Finns det någon relativt aktuell information gällande priser och livslängder på växelriktare?
  Den senaste rapporten som jag lyckats hitta är från 2010 och där sägs livslängden vara cirka 10 år. Tänkte att mycket kan ha hänt sedan dess..
  Ett nyckelfärdigt system som köps idag kommer väl troligtvis fortfarande behöva byta ut sin växelriktare åtminstone en gång under systemets livstid? Vad prisen kommer vara på växelriktaren när detta är aktuellt är ju dock väldigt svårt att svara på 🙂

  • Tidskriften Photon International har prisindex för växelriktare i sitt aprilnummer. Har inget nummer här hemma så jag har inga detaljuppgifter om dagsaktuella pristrender.

   Det är inte säkert att man behöver byta växelriktaren under anläggningens livslängd. En del kommer att behöva göra det men knappast alla. Det är svårt att förutspå livslängden på dagens växelriktare eftersom det inte finns något facit, då solcellsmarknaden är relativt ny.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *