Investeringskostnaden för solceller lägre än för havsbaserad vindkraft

I Ny Teknik igår publicerades artikeln ”Här är nya svenska rekordparken” om en havsbaserad vindkraftpark utanför Öland. Investeringen uppgavs vara ”runt 1,2 miljarder kronor”. Effekten är enligt artikeln 48 MW. Det betyder att investeringskostnaden var 25 kr/W, om siffrorna stämmer. Antar att man här pratar utan moms och man kan idag utan vidare bygga en storskalig fast solcellsanläggning för halva den investeringskostnaden i Sverige.

Vindkraftverken producerar dock mera per installerad effekt. Årsproduktionen under ett normalår uppskattas bli 180 GWh för vindkraftparken, vilket gör 3 750 kWh/kW och år. Solcellsanläggningar ligger på 800-1 100 kWh/kW och år. Om man leker med tanken att sätta en solcellsanläggning på samma plats som vindkraftparken borde man nå 1 050 kWh/kW om man studerar SMHI:s solinstrålningskarta för Sverige. I grova slängar är utbytet per kW för en bra solcellsanläggning lika stort som den årliga globalstrålningen per m2 horisontal yta, som SMHI:s karta visar.

För att göra jämförelsen fullständig behöver man veta driftkostnader och livslängd för vindkraftverken. Vet inte vad man antagit i detta fall. Driftkostnaderna för vindkraft anges till 10-15 öre/kWh (högre för havsbaserad än landbaserad vindkraft antar jag) och livslängden till 20 år enligt Svenskt Vindkrafts Tekniskt Centrum på Chalmers. Jag brukar räkna med 30 års livslängd för en solcellsanläggning. I slutänden blir det alltså inte så stor skillnad som man skulle kunna tro i produktionskostand per kWh för en stor solcellsanläggning jämfört med en havsbaserad vindkraftpark.

Bollvitmossa. Ennora, Ängelsberg, 20130922

Bollvitmossa. Ennora, Ängelsberg, 20130922

2 reaktion på “Investeringskostnaden för solceller lägre än för havsbaserad vindkraft

  1. Oavsett hur mycket olika typer av förnyelsebara energikällor kostar initialt och i form av underhåll över livslängden så behövs alla typer, ty de kompletterar varandra. Så torde det vara inom överskådlig tid, innan (och om) det blir praktiskt genomförbart att föra över elenergi över halva jordklotet. Tex lirar solceller perfekt med behovet av kyla på sommaren.

    Det vore alltså jättebra om det gick att exportera/importera elenergi i öst-västlig riktning över jordens yta, ty det är ju alltid dag någonstans. Det ultimata vore om det dessutom gick att föra över elenergi i norr-sydlig riktning, för att kompensera för sommar/vinter, tex kan elenergi föras över till Norden från trakter vid ekvatorn vintertid och motsvarande till Sydafrika under deras vinter, etc.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *