Utredningen om nettodebitering ej på remiss ännu

Enligt en nyhet publicerad på Svensk Energis hemsida den 29 juli har regeringens utredning om nettodebitering ej skickats ut på remiss ännu. Det är förvånande eftersom utredningen överlämnades till finansdepartementet för 1,5 månad sedan, den 14 juni.

Eller det kanske inte är så förvånande om finansdepartementet kontrollräknat utredningens beräkningar? Det finns flera beräkningsfel i utredningen vad gäller

Eller finns en politisk oenighet inom alliansen angående lämpligheten i utredningens förslag?

Eller sitter man och grunnar på betydelsen av EU:s förhandsavgörande angående Avdrag för ingående mervärdesskatt – Drift av en solcellsanläggning på taket till ett bostadshus som kom 20 juni och som jag tolkar det inte gick som utredningen trott?

Eller tog finansdepartementet helt enkelt en tidig semester?

Svensk Energi menar att fördröjningen av remissrundan gör att det tidsmässigt inte är möjligt att förslaget ska kunna träda i kraft den 1 januari 2014, som utredningen tänkt sig. Å andra sidan skrev energiminister Anna-Karin Hatt i sin blogg den 17 juni att ”Mitt mål är att vi ska kunna lägga en sådan proposition nästa vår…”. Fast hon skrev också att utredningens förslag skulle skickas ut på remiss ”omgående”, så något lurt är det…

Akka. Sveriges femte högsta berg, 2015 m. 25 juli 2013.

Akka. Sveriges femte högsta berg, 2015 m. 25 juli 2013.

14 reaktion på “Utredningen om nettodebitering ej på remiss ännu

 1. I och med EU:s dom finns det inte något hinder kvar mot nettodebitering. Enligt utredningen var det ju så himla viktigt att följa EUs direktiv, så då ska de väl rimligen göra det nu!

  • Domen är hårdläst tycker jag, här på svenska .

   I domen nämns inte nettodebitering. Domen gällde ”avdrag av ingående mervärdesskatt på en solcellsanläggning som installerats på taket på ett bostadshus.” och ”Thomas Fuchs begärde återbetalning av 6 394,63 euro i ingående mervärdesskatt för inköpet av nämnda solcellsanläggning.”

   Tolkningsfrågan som ställdes till domstolen var ”Utgör det en ekonomisk verksamhet, i den mening som avses i artikel 4 i [sjätte mervärdesskattedirektivet], att på eller i anslutning till en privatbostad driva en nätansluten solcellsanläggning, utan egna lagringsmöjligheter, som tekniskt är utformad så, att mängden producerad el varaktigt understiger den mängd som den person som driver anläggningen sammanlagt förbrukar i det egna hemmet?”

   Om momsen för investering återbetalas blir investeringen betydligt billigare och det ska bli intressant att se vilken praktisk betydelse domen kommer att ha för ägare av solcellsanläggningar i Sverige. Kan alla som köper en solcellsanläggning i Sverige få momsen återbetald, med hänvisning till denna dom? Och innebär det att nettodebitering skulle vara möjlig? Jag har inte tillräckliga juridiska kunskaper för att kunna bedöma det.

 2. Vilka remissinstanser är det som kommer att kommentera utredningen? Bengt, har du möjlighet att skicka dina berökningar som remisssvar? Eller kan du skicka informationen till någon organisation som är officiell remissinstans? Det är ju viktigt att utredarna får ta del av dina beräkningar så att dom kan kommentera dom och förhoppningsvis korrigera sina beräkningar.

  Mvh Einar

  • Jag vet inte exakt vilka som är remissinstanser. Anna-Karin Hatt skrev i sin blogg den 17 juni: “…till branschen och andra berörda aktörer”. Jag skrev en kommentar till hennes inlägg för ett tag sedan, förhoppningsvis har väl någon på näringsdepartementet läst den. Fast utredningen om nettodebitering beställdes av finansdepartementet…

   I princip borde det väl vara fritt fram för vem som helst att skicka in synpunkter. Hatt skriver “berörda aktörer” och där omfattas alla ägare av solcellsanläggningar, :-). Men en enskild privatpersons synpunkter väger väl tyvärr inte så tungt i dessa sammanhang om man ska vara krass, om det inte blir många som tycker samma sak.

   Det är fritt fram för alla remissinstanser att använda de beräkningar jag gjort! Jag har kontakt åtminstone med två organisationer som tänker skicka synpunkter på utredningen, vet inte om de blir officiella remissinstanser.

  • Fick tips om att Energimarknadsinspektionen har diarefört utredningen, diarienummer 2013-102197, så det måste betyda att den är utskickad på remiss nu.

 3. Nettodebiteringsutredningen
  ute på remiss
  Finansdepartementet har nu skickat ut den så kallade nettodebiteringsutredningens förslag på remiss. Av de 52 remissinstanserna som departementet hoppas få in synpunkter från när det gäller beskattning av mikroproducerad el finns bland annat myndigheter, branschorganisationer, universitet och domstolar.
  De har på sig till den 9 oktober att tycka till om förslaget.

  • Tack för tips! Jag kan inte komma, hinner inte med allt tyvärr…

   Naturskyddsföreningen, som ska komma, känner till mina inlägg om alla felräkningarna.

   1. Om ingen annan gör det kan du fråga Rolf Bohlin om han är medveten om de felräkningar som finns i utredningen?
   2. En mycket viktig fråga är också vad han anser om EU-domen som kom nyligen rörande moms och solcellsanläggningar. Gör denna EU-dom att nettodebitering är förenlig med EU:s direktiv och att utredningens utgångspunkt att nettodebiteringen inte är möjlig på grund EU:s momsdirektiv därmed faller platt till marken?

   • Hej Bengt!

    Visst har du Vattenfall som nätägare? Betalar de moms på den ersättning som de ger dig för överföringen till nätet? Jag har Fortum och de betalar inte ut moms för den elström eller överföringsersättning som jag skickar ut på nätet. Som det står i Skattepärm 2013 och Rättsfall 28 så fick mannen i Österrike som är privatperson även moms på det som han fick ersättning för. Frågan är om det är samma i Sverige? Det är väl bara om man är registrerad för näringsverksamhet som moms utbetalas. Kan vara så att det skiljer i skatteregler mellan Österike och Sverige.

    Med vänlig hälsning Mårthen

    • Vattenfall betalar ut moms på deras så kallade energiersättning för överskottsel vi matar in till nätet (lagstadgad ersättning på grund av nätbolagets minskade överföringsförluster). Så vi håvar in 6*1,25 = 7,5 öre/kWh.

     På sidan Köpare solel har jag skrivit så här om moms.
     “När det gäller utbetalning av moms eller inte gäller följande enligt information hos Eskilstuna Energi och Miljö (markering med fet stil av mig): ”Om du inte bedriver yrkesmässig verksamhet erhåller du ersättning för överskottsproduktionen utan moms både från elnätsföretaget och från elhandlaren” och ”Om du bedriver yrkesmässig verksamhet erhåller du ersättning för överskottsproduktionen med moms, både från elnätsföretaget och från elhandlaren.”

     Alla elbolag följer dock inte detta och i en del fall kan moms utbetalas även till privatpersoner som inte bedriver ”yrkesmässig verksamhet”.”

     Hur EU-domen kommer att påverka möjligheterna till nettodebitering etc. återstår att se.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *