Två dagar kvar

till dess att regeringens utredning om “Nettodebitering av el och skattskyldighet för energiskatt på el” ska redovisas. Direktivet gavs ut 2 maj 2012, där det står att uppdraget ska redovisas senast 14 juni 2013. Utredningen verkar hålla ut till sista dagen…

Skrivning i direktivet är stark, inga om och men utan “ska”:

“Utredaren ska ta fram lagförslag om införandet av ett system för nettodebitering som även omfattar kvittning av energi- och mervärdesskatt. Med nettodebitering avses här ett system där den förnybara el som privatpersoner eller företag med mikroproduktion producerar och överför till elnätet kvittas mot annan el som de tar emot från elnätet.”

Enligt det som kommit fram hittills blir huvudförslaget dock inte just nettodebitering utan en skatteåterbäring på energiskatten och dess moms. Ska bli intressant att se hur det är tänkt att gå till praktiskt, vilket tak det blir och från och med när det ska börja gälla. Vi får komma ihåg att förslaget ska behandlas av riksdagen så rimligen kan det inte sjösättas från 1 januari 2014, men om det blir en skatteåterbäring som klubbas igenom skulle det kunna bli återbäring redan på årets överskottsproduktion.

Fågel eller fisk?

Högtflygande förslag eller ormdödare (hörd golfterm)? Mer fågel än fisk enligt min mening. Fast vi får avvakta med slutomdömet tills vi sett det slutgiltiga förslaget och ser i detalj vad det innehåller.

PS. Utredningen lades ut 14/6 på eftermiddagen. “Beskattning av mikroproducerad el m.m.“. 348 sidor.

Stenknäck, hane. Störst näbb vinner… Hemma på Dyudden 26 maj 2013.

6 reaktion på “Två dagar kvar

  • Redovisningen för Närings- ch Finansdepartementet är säkert redan gjord. Förutom att man lägger ut rapporten på regeringens webb i morgon kommer säkert ett pressmeddelande inom kort. Anna-Karin Hatt vill säkert visa upp vad man åstadkommit.

 1. Verkar som du fick rätt. 6000 kr är ju alltid något. Men uj vad krångligt…

  Förstår dock inte vad de menar med
  “Med en sådan skattereduktion kan småskalig vindkraft bli ett lönsamt
  alternativ. För mikroproducenter av el från sol- och vindkraft saknas det
  dock privatekonomiska incitament att ersätta köpt el med
  egenproducerad, även med skattereduktionen.”

  Menar det att solel inte är lönsamt?

  • Ja ha… läste den utförligare rapporten nu.
   “Utredningen har räknat på effekterna av en skattereduktion på
   1 450 kronor per år. Det saknas i dag privatekonomiska incitament
   för potentiella mikroproducenter att investera i solceller även med
   en sådan skattereduktion.”

   Ja det är ju inte så mycket så då förstår jag vad de menar.

   • Den lösryckta siffran om skattereduktion på 1450 kr/år räcker inte på långa vägar om man vill uttala sig om lönsamheten för solel.

    För att kunna uttala sig om lönsamheten för investering av solel är det många faktorer man måste göra antaganden om.
    1. Först och främst måste man veta produktionskostnaden för solel per kWh under anläggningens livslängd, som jag brukar anta till 30 år. Att göra en sådan beräkning är långt ifrån trivial, se Kostnad solel.
    2-3. Dessutom måste man veta priset på köpt el och värdet av överskottsel inmatad på nätet under anläggningens livslängd, vilken kan förutspå det 30 år framåt?
    4. Till sist måste man också veta hur stor andel av den producerade solelen som matas in på nätet för att kunna göra en beräkning av lönsamheten. Denna andel kan varierar stort mellan olika solelproducenter.

    Fundera på om dessa fyra basala antaganden finns i rapporten när ni läser den och om gjorda antaganden är rimliga.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *