Solutblick Tyskland

Dokumentet ”Electricity production from solar and wind in Germany in 2013” av professor Bruno Burger från 27 maj 2013 är fullspäckat med diagram över den tyska sol- och vindelproduktionen. Den installerade effekten för solceller passerade vind ifjol sommar. Tyskland har idag 33,409 GW solceller och 30,285 GW vindkraft installerat. Det är svårt att föreställa sig så stora tal. Man kan jämföra med att 37,353 GW är den installerade effekten i hela Sveriges elproduktion enligt rapporten Elåret 2012 från Svensk Energi. Man får dock komma ihåg att olika kraftslag ger olika mycket energi i förhållande till sin installerade effekt så det blir lite skevt att bara jämföra installerad effekt. Det framgår väl av följande diagram från rapporten Elåret 2012.

Fördelning av installerad effekt och årsenergi för olika kraftslag år 2012. Källa: Elåret 2012, Svensk Energi.

Liksom Sverige var Tysklands exportöverskott rekordstort under 2012. Det blev 22,8 TWh i överskott. Man får gå tillbaka till 2002 för att finna ett år med tysk elunderskott. Under januari-april ökade elproduktionen med kärnkraft, brunkol och stenkol jämfört med 2012. Merparten av den ökade elproduktionen med kol exporterades enligt presentationen. Under första kvartalet 2013 var exportöverskottet ungefär 20 TWh.  Det tyska exportöverskottet har i en del artiklar angivits vara ett problem för länder med svagare elnät, som Tjeckien. Under januari-mars hade Tyskland dock mestadels ett importöverskott från Tjeckien. Man får gå tillbaka till januari 2012 för att finna ett betydande exportöverskott till Tjeckien.

I veckodiagrammet enligt nedan svarade sol och vind för tillsammans ca 60% av elproduktionen i Tyskland mitt på dagen den 18 april. I andra diagram ser man att det är elproduktion med stenkol och naturgas som får vara de kraftslag som får stå för regleringen av variationerna av elbehovet, medan elproduktionen med brunkol och kärnkraft ligger på en mera konstant nivå. Undrans hur många år det kommer att ta innan solel är lika märkbar i den svenska elproduktion som den är i Tyskland?

Elproduktion, elexport och elimport i Tyskland vecka 16, 2013. Källa: Electricity production from solar and wind in Germany in 2013, Fraunhofer Institute.

4 reaktion på “Solutblick Tyskland

  • Tack! Den finns inlagd sedan tidigare bland länkar under “Solstrålning” där man även hittar länkar till solkartor för Göteborg och Stockholm samt SMHI:s Sverigekartor för global solinstrålning.

 1. Hej Bengt!
  Hur stort är problemet med elbalansen(vilken produktion reglerar när solelen gör stora variationer) i länder som Tyskland och Danmark när stor del av produktionen av el kommer från solen sommartid?/Lasse

  • Enligt den tyska rapporten svarade sol för 5% av elproduktionen 2012 och vind för 8,2%. Det är väl snarast kombination av dessa som är intressant ur systemvinkel. Enligt diagrammen ser man att vind (mest på vintern) och sol kompletterar varandra på månadsbasis. Vissa dagar i vissa nätområden med mycket sol (mest i söder) och/eller vind (mest i norr) installerat kan det dock påverka elbalansen, men jag har inte studerat det i detalj så jag kan ge någon initierat svar.

   Enligt diagrammen i den tyska rapporten är det i huvudsak stenkols- och naturgasdrivna kraftverken som får stå för regleringen, de brunkolsdrivna går med jämn produktion liksom kärnkraftverken. Man har i Tyskland diskuterat eller har kanske redan infört att nätägarna på större solcellsanläggningar ska man kunna reglera (stänga av) växelriktarna vid behov.

   I Danmark är solelproduktionen så liten i förhållande till vindproduktionen att jag har svårt att tro att solelen hunnit bli något signifikant problem i förhållande till vind, men jag har inte letat efter några färska danska rapporter. Bara för 1,5 år sedan låg Danmark i nivå med Sverige när det gäller solcellsinstallationer, det är först under 2012 som solcellerna fått fart i Danmark.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *