Strafftullar i EU på kinesiska solcellsmoduler?

Den största frågan inom solcellsindustrin i EU för närvarande är om, när och i sådana fall hur höga strafftullar som kan komma att införas på kinesiska solcellsmoduler. En utredning pågår inom EU om strafftullar ska läggas på kinesiska solcellsmoduler och den 6 juni förväntas ett preliminärt beslut offentliggöras. Det slutgiltiga beslutet förväntas dröja ytterligare ett halvår till december.

Enligt ett tidigare EU-beslut måste alla kiselbaserade moduler och nyckelkomponenter som solceller och ”wafers” till kiselbaserade moduler, som har sitt ursprung från eller är sända från Kina, från och med 6 mars registreras vid varje lands tull.

Det skrivs mycket i detta ämne internationellt, men även en del i Sverige.  DN publicerade idag en debattartikel ”Stoppa EU:s strafftullar mot kinesiska solpaneler” skriven av Carl B Hamilton, professor i internationell ekonomi, riksdagsledamot (FP).

Det är inte förvånande att det skrivs mycket i detta ämne eftersom mer än hälften av produktionen av solcellsmoduler sker i Kina idag, varav en stor andel exporteras till Europa. En källa anger att runt 80% av modulerna på den europeiska marknaden kommer från Kina. Strafftullar eller inte i EU kan därför få en stor påverkan inom solcellsbranschen i EU.

Det hela väcker många frågor

 1. Hur höga skulle strafftullarna bli? En strafftull på 37,2-67,9% och i medel 47% nämns, men också att det enligt insatta källor sannolikt blir en signifikant skillnad när de slutligen fastställs i december. Antar att man menar att de slutliga tullarna kan bli signifikant lägre än vad som kommer att införas från den 6 juni.
 2. Under hur lång tid skulle strafftullarna finnas? Upp till fem år nämns i en artikel.
 3. Hur skulle priserna på solcellsystem påverkas? Om vi antar att modulerna svarar för 30-40% av priset för en nyckelfärdig anläggning skulle systempriserna öka 14-19% vid en strafftull på 47%.
 4. När införs strafftullarna? En källa anger från och med 6 juni. En annan källa tror inte att det blir retroaktivt från 6 mars.
 5. Ökar användningen av billigare kinesiska växelriktare för att hålla nere prisökningarna på solcellsystem? Det är en spekulation i en artikel att det blir en press på att sänka kostnaderna för övriga systemkomponenter för att hålla nere prisökningarna. Minns att tyska SMA är världens största leverantör av växelriktare. Fronius, Österrike, är också en av de stora tillverkarna av växelriktare. Detta kan göra europeiska växelriktarföretag till förlorare på strafftullarna.
 6. Skulle antalet installationer minska på grund av de ökade priserna och därmed även minskning av antalet sysselsatta i EU:s solcellsbransch? Det framhålls att lönsamheten för stora installationer skulle minska, vilket skulle göra att speciellt detta marknadssegment skulle krympa.
 7. Blir det en ljusning för tunnfilmssolceller, som inte skulle omfattas av strafftullarna? Tunnfilmssolceller har haft det svårt att konkurrera med de kiselbaserade solcellsmodulerna från Kina. Med en strafftull på kiselmoduler får tunnfilmsbaserade solcellsmoduler en fördel, men räcker det?
 8. Vad skulle Kinas gensvar bli om strafftullar skulle införas i EU? Kan bli kostsamt för EU:s länder.
 9. Hur ser vi på importen av andra produkter från Kina? Varför har vi inte strafftullar där. Kläder inte minst. För en kort tid sedan köpte jag en ny utgåva av den klassiska svenska boken ”Svensk flora”, även kallad “Kroken” efter dess ursprungliga författare. Den var förvånansvärt nog tryckt i Kina… Under 2012 importerade Sverige för 44,8 miljarder kronor från Kina.

Mitt stalltips

Strafftullarna blir i slutändan inte så höga som nu diskuterats. Kanske finner man innan årets slut en helt annan lösning på det hela eller att EU:s 27 länder inte kommer överens och att det därmed inte blir några strafftullar. Oddsen är rätt goda för något av de senare alternativen tror jag.

Dock kommer det att finnas en osäkerhet på EU-marknaden fram till dess att EU:s definitiva beslut tas i december och till dess kommer EU-marknaden sannolikt att vara vikande på grund av osäkerheten om spelreglerna.

Källor

Carl B Hamilton. DN debatt. Stoppa EU:s strafftullar mot kinesiska solpaneler. 2013-05-21.

PV Magazine. EU plans provisional average AD duties of 47% on Chinese PV import. 2013-05-08.

PV Magazine. EU to see PV price hike following AD on Chinese imports. 2013-05-15.

PV Magazine. EU: Big discrepancy expected between provisional and final AD solar duties. 2013-05-17.

Dagens Industri. Swemodule: Kinatull bra för oss. 2013-05-09.

Ekonomifakta. Sveriges handelspartners.

Stop EU Attack on Clean Solar Power.

PS.
Svenska Dagbladet. Sverige mest mot tull på solpaneler. 2013-05-28. Av de 21 medlemsländer i EU som Reuters frågat var 15 emot och 6 för strafftullar. Om det stämmer blir det knepigt, för att inte säga omöjligt?, att genomföra strafftullar när det slutgiltiga beslutet ska fattas inom EU i december i år.

PS2.
Den 4 juni beslutades att införa strafftullar, till en början med 11,8% under perioden 6 juni till 6 augusti. Det blev alltså inga retroaktiva strafftullar, alltid något…

2 reaktion på “Strafftullar i EU på kinesiska solcellsmoduler?

 1. Problemet för Europeisk solcellsindustri är inte de låga priserna från Kina, utan att de inte investerar i ny teknik och storskalig produktion. Det finns stora möjligheter att sänka priserna genom att höja verkningsgraden, optimera alla ingående komponenter på systemnivå samt att gå upp i produktionsvolym. En halvering av modulpriserna är fullt möjligt till 2020 enligt Citigroup (se http://reneweconomy.com.au/2013/citigroup-how-solar-module-prices-could-fall-to-25cwatt-41384).
  REC är en av de få som klarar av att hålla nästan samma prisnivå som de kinesiska tillverkarna och de motsätter sig tullar. De skriver på sin web sida följande:
  “REC firmly believes that cost reductions are needed throughout the entire the solar energy value chain in order to make solar energy cost competitive and thereby promote the adaption of solar energy globally”.
  Om vi antar att de kinesiska tillverkarna skulle falla ifrån på grund av tullavgifterna då kommer det krävas massiva investeringar i ny modern produktion för att täcka bortfallet, och det förefaller knappast troligt att investeringarna kommer göras i Europa då nästan all investering i ny produktion av solceller och moduler görs i Asien numera. Men man kan vara säker på att det kommer vara Europeiska priser på modulerna för köparna. Så om tullavgifter införs i EU, vem kommer att vinna på det?

 2. Jag jobbar på en fabrik som tillverkar solcellsmoduler och de är mer eller mindre omöjligt att hålla kinapriser då de är subventierade från den kinesiska staten. Även kineserna har svårt att få en lönsam process iaf pga de låga priserna som de själva har satt och en av världens största tillverkare har gått i konkurs. REC som tidigare ägde den fabrik som jag jobbar i Har så stora skulder så de är bara en tidsfråga innan de går omkull med. Nånstans måste även de som tillverkar module få en lönsam prosess annars kommer de snart inte finnas några som tillverkar och då kommer priserna rusa i taket. Strafftullen togs fram pga att 200 fabriker de senaste 2 åren har gått i konkus många av dem i europa och att kina kör just med subventioner. kostar i dag att tillverka en modul runt 45-50 eorocent per watt plus kiselcellen. och de ligger kineserna på med. halvering av priserna till 2020 tror jag inte på alls om de inte kommer bli billigare med matrial och lönerna går inte ner heller så de kommer bara bli dyrare.. priserna har redan sjunkit till att de inte längre är lönsamt att tillverka.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *