PV-GRID forum – Intryck från Danmark

Kenn Fredriksen, EnergiMidt, berättade vid fredagens PV-GRID forum om läget i Danmark.

Man hör ibland kommentaren att den danska marknaden tvärstannade när man tog bort den årsvisa nettodebitering i november ifjol. Jag tror inte att man då insett att det fortfarande är väldigt förmånligt för solcellsystem i Danmark:

  • Danska elpriset är mycket högre än i Sverige. Kenn nämnde 2 danska kronor (DKK) per kWh. Enligt EnergiMidts webb är det rörliga elpriset mycket riktigt 2,01 DKK/kWh = 2,31 kr/kWh (med kurs 1,15 kr/DKK). Varje kWh köpt el man ersätter med solel är alltså värd 2,31 kr/kWh, vilket i runda slängar är 1 kr/kWh mer än i Sverige! Vilket guldläge för solceller… Redan idag är produktionskostnaden för solceller därmed betydligt lägre än konsumeters elpris i Danmark och lönsamheten lär öka ändå mer för framtida solcellsinstallationer i takt med sjunkande solcellsystempriser.
  • Man har en inmatningstariff för överskottsel. Om installationen görs i ett privat hus under 2013 får man 1,30 DKK/kWh = 1,50 kr/kWh under 10 år för anläggningar upp till 400 kW. Inmatningstariffen kommer att sänkas med 0,14 DKK per år för nytillkommande installationer fram till dess att man nått 0,60 DKK/kWh (0,69 kr/kWh) år 2018. Se alla villkor i avtalstexten från 15 november 2012.
  • Nettoavräkning per timme. Har mindre betydelse, eftersom det bara är per timme.

Utvecklingen var explosionsartad i Danmark under 2012. Från att för ett par år sedan varit ungefär jämbördiga med Sverige blev det en sanslös utveckling under 2012. Enligt Kenn har man 81 192 socellsanläggningar med 448 881 kW installerat enligt färsk statistik från april i år.

Det finns dock en hake i den danska avtalstexten. En översyn ska göras av politikerna av det danska avtalet för solcellsanläggningar när man nått 500 MW och där är man alltså snart. Kenn sa att det är finansministern som bestämmer. Han brydde sig om pengar, inte om solceller.

I Danmark hade man gjort en analys av 1 110 stycken 400 V nät med en installerad solcellseffekt på 0-40% av transformatorns effekt. Vid 40% beräknade man att nätförstärkningar skulle behöva göras i blygsamma 13 fall. Det känns därför som att nätägaren inte behöver vara alltför oroliga över problem i elnäten på grund av solcellsinstallationer i Sverige under de närmaste åren, med tanke på att vi i dagsläget kanske närmar oss 2 000 solcellsanläggningar.

Inför obligatoriskt register för solcellsanläggningar nu!

Det är för övrigt ett sorgebarn att vi inte har någon bra koll på hur många solcellsinstallationer som finns i Sverige och vilken storleksfördelningen är.  Rainer Brohm, från tyska branschorganisation BSW, gav ett avslutande råd till Sverige. Samla in anläggningsdata!

Inför ett offentligt register där alla solcellsystem ska registreras. Idag är det bara nätägarna som vet hur många solcellsanläggningar som är installerade i Sverige, men det finns ca 170 nätägare och därmed ca 170 register över solcellsanläggningar så det är inte så lätt att samla in denna information. I Tyskland hade ”National Grid Authority” (motsvarande Svenska Kraftnät) ett register. Enligt en ny lag kommer installatörerna att vara tvungna att registrera solcellsystemen.

Nu är rätta tiden att starta ett obligatoriskt svenskt offentligt solcellsystemregister!

En reaktion på “PV-GRID forum – Intryck från Danmark

  1. Pingback: Interpellationsdebatt Borg-Holm om nettodebitering | Bengts villablogg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *