Hur påverkar lutning och väderstreck produktionen av solel?

För Västerås anges lutning 41 grader och orientering rakt mot söder ge högst årsproduktionen av solel med kristallina kiselbaserade solcellsmoduler enligt beräkningsprogrammet PVGIS. Med hjälp av PVGIS gjorde jag en stor tabell för Västerås enligt nedan som visar hur mycket solelproduktionen påverkas av hur modulerna sitter monterande med avseende på lutning och väderstreck. Tabellen visar relativ solelproduktion i förhållande till den optimerade, som är satt till 100%.

Ur tabellen kan man utläsa en hel del intressant information. Vid söderläge sjunker den beräknade elproduktionen med mindre än 10% vid lutningar mellan 15 och 70 grader. Om man har lutning 40 grader förlorar man mindre än 10% vid orientering mellan 60 grader mot öster och 50 grader mot väster. Det är med andra ord inte så kritiskt att man har exakt söderläge och exakt “rätt” lutning på sitt tak.

Det är något bättre av ha modulerna i öster än i väster och den skillnaden ökar med ökande lutning. Att österläge är bättre än västerläge kan bero på att det oftast är klarare väder med mera sol på mornarna och att solcellerna har lägre temperatur (vilket höjer verkningsgraden) tidigt på dagen med sol från öster än senare på dagen med sol från väster.

Sätter man modulerna vertikalt på en vägg förlorar man i Västerås 25% i söderläge och 48-49% i öster eller väster jämfört optimerad placering för maximal årsproduktion.

MEN

Tabellen är teoretiska beräkningar utan hänsyn tagen till snötäckning eller nedsmutsning, som kan påverka solelproduktionen olika beroende på lutningen. Tabellen blir därför lite missvisande. Att montera modulerna horisontellt är definitivt inget som rekommenderas. Det blir då problem med snö- och smutsansamling och produktionen blir säkert åtskilliga procent sämre än den teoretiskt beräknade och i tabellen borde därför ett motsvarande avdrag göras. November-februari ger 6,2% av årets solinstrålning i Stockholm enligt SMHI:s mätningar. Om modulerna skulle vara helt snötäckta under dessa månader skulle man förlora ungefär motsvarande andel av årsproduktionen. Monterar man modulerna vertikalt på en vägg minskar däremot problemen med framför allt snö, men även med smuts, och man skulle även kunna få en ökad solinstrålning på grund av reflektion i snö.

Om man har möjlighet att välja lutning ska man nog snarast välja en lutning som är lite större än den optimerade enligt de teoretiska beräkningarna. Exempel: De 0,9% man teoretiskt förlorar på att välja 50° istället för 40° lutning i söderläge i Västerås kanske man tar igen på minskade snö- och smutsförluster.

Klicka på tabellen för att se den i större skala.

Relativ solelproduktion i förhållande till den optimerade, som är satt till 100%, vid modulmontering med olika lutningar (grader mot horisontalplanet) och väderstreck i Västerås. Beräknat med PVGIS.

6 svar på ”Hur påverkar lutning och väderstreck produktionen av solel?

 1. Detta är alltid lika intressant att se!
  Jag har liknande diagram på min webbsida:
  http://frittliv.autonomtech.se/HintsKnowhow/SolarEnergy/solarenergy.php#SOLENERGIDIAGRAM

  Har du suttit och matat in alla dessa värden manuellt på PVGIS-webbsidan och manuellt kopierat resultaten eller har du något sätt att göra detta automatiskt därifrån?
  Jag håller på att utveckla en solelkalkylator baserad på värden från PVGIS och skulle gärna vilja kunna låta min programkod plocka ut data direkt från PVGIS, men har inte listat ut hur / om det går.
  / Bosse

 2. Pingback: 319 kWh solel under augusti | Bengts villablogg

 3. Pingback: 248 kWh solel under september | Bengts villablogg

 4. Pingback: 92 kWh solel under oktober | Bengts nya villablogg

 5. Har en anläggning på 50 st 250 w moduler
  problemet är att 10 st sitter åt väster och 10 åt öster. Däremot anläggningen har en toppeffekten på 12,5 kwh.
  I praktiken blir kanske toppeffekten 8 kwh?

  Har en ny anläggning på 51 st 290 w moduler som sitter i söder.

  Vad kan skillnaden på dom båda vara under ett år?

  Rolf
  Båda finnes i småland.

Kommentarer inaktiverade.