Ingen inkomstskatt på elcertifikat!

En eller annan ägare av solcellsanläggningar och som sålt elcertifikat under 2012 fick hicka när specifikationen för inkomstdeklarationen för inkomstår 2012 nyligen damp ner i brevlådan. Där står att man ska redovisa försäljningen på ”bilaga K4, avsnitt C” och blanketten K4 liksom broschyren ”Försäljning av värdepapper bifogades”, se inscannad text nedan.

Om du är privatpersonen som inte har näringsfastighet eller näringsfastighet kan du lugnt bortse från detta.

Efter tre telefonsamtal till Skatteverket idag och igår hittade handläggaren Johan Gullstrand att frågan hade kommit upp och besvarats för flera år sedan. Beskedet var följande:

 • Om man har en privat bostad och ingen näringsverksamhet, då ska inkomsten från elcertifikatet tas upp som kapitalinkomst. MEN, man får göra ett schablonavdrag på upp till 40 000 kr enligt Inkomstskattelagen 42 kap. §30.
  Handläggaren nämnde ett schablonavdrag på 21 000 kr i “årets taxering”, vet inte vad han menade med det eftersom det i lagtexten enligt nedan står 40 000 kr och det måste rimligen vara det som gäller.
  Intäkten ska föras in i ruta 51, men endast det belopp som överstiger 40 000 kr, vilket exempelvis skulle kunna bli fallet om man också hyrt ut sin bostad.
 • Om man har en näringsfastighet eller näringsverksamhet (enskild firma räknas inte) ska man ta upp det som en inkomst i deklarationen oavsett belopp.

Med en solcellsanläggning på ett småhus finns inga möjligheter att nå upp till 40 000 kr i intäkt från elcertifikat under ett år. Man skulle då behöva sälja ungefär 200 elcertifikat motsvarande en solelproduktion på 200 MWh under ett år. Eftersom Maria och jag bara hade 200 kr vardera i intäkt från elcertifikaten behöver vi och andra små privata elproducenter som tilldelats elcertifikat inte göra någonting i årets deklaration. Skönt!

Inkomstskattelag (1999:1229) 42 kap. §30

Här nedan är ett utdrag ur lagtexten.

42 kap. Vad som ska tas upp och dras av i inkomstslaget kapital

Uthyrning

30 § Ersättningar när en privatbostadsfastighet eller en privatbostad upplåts samt ersättningar när produkter från sådana fastigheter eller bostäder avyttras ska tas upp. Detsamma gäller ersättningar när en bostad som innehas med hyresrätt upplåts.

Utgifterna för upplåtelsen eller produkterna får inte dras av. I stället ska avdrag göras med 40 000 kronor per år för varje privatbostadsfastighet, privatbostad eller hyreslägenhet. Om ersättningen avser upplåtelse, ska ytterligare avdrag göras hos upplåtaren enligt bestämmelserna i 31 §. Avdraget får inte i något fall vara högre än intäkten. Lag (2012:757).

Skrämselskott från Skatteverket.

Skrämselskott från Skatteverket.

11 reaktion på “Ingen inkomstskatt på elcertifikat!

 1. Hej Bengt!

  Tack för en bra blogg, du hjälper mig mycket i mitt exjobb om Sveriges solelpotential! Jag blev lite fundersam på din analys av vad elcertifikaten kan säljas för. På vattenfalls hemsida finns historiskt redovisat var elcertifikaten har kostat för konsumenten, alltså hur mycket de påverkat det totala elpriset. http://www.vattenfall.se/sv/elcertifikatshistorik.htm

  Om jag slår ut dina 200 elcertifikat på 40000 får jag 20 öre per producerad kWh. I Vattenfalls historik är det snarare i storleksordningen 3 öre per kWh. Det låter lite bakvänt som företag att ha ett högre pris för att köpa in ett elcertifikat än att sälja det.

  Har jag missförstått?

  • När man producerar solel eller någon annan el som är berättigad tilldelning av elcertifikat får man ett elcertifikat för varje MWh man producerar. Dessa elcertifikat kan man sedan sälja. Marknadspriset det senaste året har varit ca 200 kr per elcertifikat vilket gör ca 20 öre/kWh. Priserna hittar man på Svenska Kraftnäts webbsida Cesar, men den är inte tillgänglig just nu på grund av underhåll så jag kan inte kolla vad det aktuella priset är.

   När man köper el från elhandlaren betalar man en elcertifikatavgift. Om du tittar på inlägget “Hur kommer elpriset att utvecklas i framtiden?” finns ett diagram som visar att vi har betalat ca 4-8 öre/kWh, inklusive moms i elcertifikatavgift till vår elhandlare under de fem senaste åren. Priset bestäms av elleverantörernas kvotplikt, som är 13,5% under 2013. Förenklat skulle man kunna säga att elcertifikatavgiften borde bli ungefär 13,5%*20 öre/kWh = 2,7 öre/kWh om priset för ett elcertifikat är 200 kr.

 2. Rapporterar du in produktionen till energimyndigheten eller gör nätägaren det map att få elcertifikat?

  Med vänlig hälsning Mårthen

   • Energimyndigheten sköter bara godkännande för tilldelning av elcertifikat. Nätägaren rapporterar en gång per dygn in data för inmatning till nätet per timme till Svenska Kraftnät. Dessa värden ligger till grund för tilldelningen av elcertifikat, som göra av Svenska kraftnät och som bokförs på ett så kallat Cesar-konto hos Svenska kraftnät.

 3. Försäljning av Elcertifikat hamnar i den elektroniska deklarationen. Svenska kraftnät meddelar Skatteverket. Klickar man i “Visa uppgiftslämnare” framgår detta. Man måste alltså göra något i den elektroniska deklarationen, annars åker man på skatt på försäljning av Elcertifikat. Det verkar som om Skatteverket inte tar hänsyn till schablonavdraget om 40000 kr. Jag fyllde helt enkelt i så att vinsten blev noll.

 4. Pingback: Vilka är för och vilka är mot? | Bengts villablogg

 5. Pingback: Vilka är för och vilka är mot? | Bengts nya villablogg

 6. Jag har sålt min el till vattenfall och dom köper inte elcertifikat

  Hur gör man i deklaration

  Om man inte har sålt ?

  Jag har en elcertifikat och ett försäljningspris på 145 kr

  Vad blir mitt omkostnadsbelopp ?

  Vet du ?

  / Åke

  • Om man inte sålt något finns inget att deklarera . Dessutom måste du ha intäkter utöver 40 000 kr/år från huset för att man ska behöva deklarera för försäljning av elcertifikat.

   Inkomster från försäljning av solel inkomstbeskattas enligt inkomstskattelag (1999:1776) kapitel 42, 30§. Denna lag säger så här:
   “30 § Ersättningar när en privatbostadsfastighet eller en privatbostad upplåts samt ersättningar när produkter från sådana fastigheter eller bostäder avyttras ska tas upp. Detsamma gäller ersättningar när en bostad som innehas med
   hyresrätt upplåts.
   Utgifterna för upplåtelsen eller produkterna får inte dras av. I stället ska avdrag göras med 40 000 kronor per år för varje privatbostadsfastighet, privatbostad eller hyreslägenhet. Om ersättningen avser upplåtelse, ska ytterligare avdrag göras hos upplåtaren enligt bestämmelserna i 31 §. Avdraget får inte i något fall vara högre än intäkten. Lag (2012:757).”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *