Januari-februari mindre soliga än normalt

Av SMHI:s mätstationer för global solinstrålning har de allra flesta haft mindre solinstrålning under januari-februari 2013 än under ett normalår. Östersund var 12% under det normala och Stockholm 7% under normalt. Undantag finns dock, Göteborg har haft 7% mer än normalt och Karlstad 1% över normalt. I absoluta tal toppar Karlstad med 40,9 kWh/m2 knappt före Lund med 40,8 kWh/m2 under januari-februari. Man kan se att alla mätstationer låg över det normala i januari och alla utom en låg under det normala i februari.

Sverige är ett så stort land att det är stora relativa skillnader mellan orterna när man bara tittar på dessa två månader. Ser man över helt år blir de relativa skillnaderna mindre.

SMHI:s nät för mätning av solinstrålning är för övrigt så glest att det säkert finns platser som haft mer eller mindre solinstrålning än nedanstående. Kalenderbitaren ser att Hoburg och Storlien-Visjövalen är nya stationer för 2013. Undrans varför SMHI startade en station på Hoburg när det redan finns en åtta mil norrut, i Visby, med tanke på att det finns stora luckor på andra håll i Sverige?

Tabellerna nedan visar

  • den globala solinstrålningen per månad
  • summerat värde för januari-februari
  • en jämförelse med vad som förväntas under januari-februari enligt ett normalår under perioden 1961-1990, som SMHI använder som referensperiod. Hoburg, Storlien-Visjövalen, Svenska Högarna och Tarfala är nya stationer som saknar värden för denna period.

Det är för övrigt tveksamt om man kan anse att värden från perioden 1961-1990 är det normala idag. SMHI:s mätningar visar nämligen att den årliga globala solinstrålningen sedan mitten av 1980-talet och fram till omkring 2005-2006 ökade med drygt 5 % i Sverige, vilket blir ca 0,2% per år. Fann även två andra uppgifter hos SMHI. I ett diagram på sidan 6 i SMHI:s faktablad “Solstrålning” anges att den långsiktiga trenden för globalstrålning under åren 1983-2006 är en ökning med 0,4% per år, vilket motsäger den ovanstående uppgiften eftersom 23 år * 0,4% = ca 9% ökning. På sidan “Solinstrålning i Sverige sedan 1983” visas ett diagram för åren 1983-2012 där det står att trenden är 0,3% per år. En egen avläsning av värden på trendlinjen visar på en ökning från ca 900 kWh/m2 och år för 1983 till ca 975 kWh/m2 och år för 2012. Det är en ökning på ca 8,3% vilket ger ca 0,29% per år, så 0,3% verkar vara det korrekta värdet för de senaste 29 åren. Det måste man säga är en väsentlig ökning!

Solelproduktionen är i princip direkt proportionell mot solinstrålningen, MEN för vintermånaderna kan snötäckning av solcellsmodulerna minska solelproduktionen. Som framgår av den nedersta tabellen är solinstrålningen under januari-februari 2,0-4,3% av den årliga solinstrålningen, med en ökande andel söderut. Snötäckning under dessa månader är därför ingen katastrof.

SMHI stationskarta solinstrålning. Kartan visar även orter som bara mäter solskenstid och de finns därför inte med i nedanstående tabeller. Kartan är dessutom från 2009 och visar inte de stationer som tillkommit efter detta årtal. Skickade mail till SMHI om det, så det kanske kommer en aktuell karta med tiden.

Global solinstrålning januari-februari 2013. Enligt data från SMHI.

Global solinstrålning januari-februari 2013. Enligt data från SMHI.

Global solinstrålning för januari-februari 2013. Jämförelse med normalvärden. Enligt data från SMHI.

Global solinstrålning för januari-februari 2013. Jämförelse med normalvärden. Enligt data från SMHI.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *