Solceller storvinnare av installerad effekt i EU också 2012

The European Wind Energy Association har gett ut rapporten ”Wind in power 2012 European statistics. February 2013”. Det är en guldgruva när man vill studera installerad effekt av olika elproduktionsslag i EU:s 27 länder.

Solceller sopade mattan med alla andra kraftslag när det gäller nyinstallationer i EU under 2012, liksom under 2011. 16,75 GW solceller installerades i EU. Det var 38% av den nyinstallerade effekten för elproduktion i EU. Vind var tvåa med 11,895 GW (27%) och naturgas trea med 10,535 GW (24%). Det bör noteras att 5,495 GW naturgas togs ur drift 2012, men även räknat på netto installerad effekt blev naturgas klar trea.

Installationerna i vind i EU under 2012 anges till 12,8-17,2 miljarder Euro. Det gör i genomsnitt ca 1100-1450 Euro/kW eller 9 000 – 12 000 kr/kW (kurs 8,33 Euro/SEK).

Man bör ha i minnet att den installerade effekten ger olika mycket energi beroende på vilket kraftslag man tittar på. Sammanlagt 106,040 GW installerad vindeffekt i EU anges ge 231 TWh el under ett normalår, motsvarande 7% av EU:s slutliga elanvändning. Det betyder i medeltal en vindproduktion på 2 310 kWh/kW under ett år, antaget att den genomsnittliga installerade vindeffekt var (106,040+ 93,957)/2 = 100 GW.

Den såvitt känt bästa noteringen för en fast solcellsanläggningen i Sverige under ett år var under 2011 för en 10,08 kW anläggning på KTH som då gav 1074 kWh/kW. En solföljande solcellsanläggning i sydligaste Portugal, Spanien eller Sicilien kan ge ca 2000-2100 kWh/kW och år enligt mina uppskattningar med PVGIS.

Tyskland är det EU-land som ohotat har mest installerad effekt av både vindkraft och solceller. Tittar man på vindelens andel av ett lands elanvändning ligger dock Danmark i särklassig topp med 27%, följt av Portugal med 17% och Spanien med 16%. Sverige kommer på 12:e plats i EU med 5%.

Tyska branschorganisationen BSW Solar anger att solel svarade för ca 4,7% av Tysklands elanvändning 2012 och den europeiska branschorganisationen EPIA anger 5% solel för Italien. Solceller ligger därför en bra bit efter vind i elandel.

Även om kol (-13 GW), kärnkraft (-15 GW) och olja (-17 GW) för elproduktion alla minskat i installerad effekt sedan år 2000 är kol fortfarande det kraftslag som har störst installerad effekt för elproduktion i EU och tillsammans med gas svarade de för 48% av den installerade effekten i EU år 2012. Dessutom har vi förstås trafik, flyg och bostadsuppvärmning där vi har fossila bränslen. Det är fortfarande en lång väg att gå att fasa ut de fossila bränslena i EU, men sol och vind går starkt framåt!

Klicka på diagrammen för att se dem i större skala.

Nyinstallerad effekt i EU 2012. Källa: EWEA Wind in power 2012.

Nyinstallerad effekt i EU 2012. Källa: EWEA Wind in power 2012.

Nyinstallerad effekt i EU 2000-2012. Källa: EWEA Wind in power 2012.

Nyinstallerad effekt i EU 2000-2012. Källa: EWEA Wind in power 2012.

Netto nyinstallerad effekt i EU 2000-2012. Källa: EWEA Wind in power 2012.

Netto nyinstallerad effekt i EU 2000-2012. Källa: EWEA Wind in power 2012.

EU mix av elkraft 2012. Källa: EWEA Wind in power 2012.

EU mix av elkraft 2012. Källa: EWEA Wind in power 2012.

Andel vindel av slutlig elanvändning i EU:s 27 länder 2012. Källa: EWEA Wind in power 2012.

Andel vindel av slutlig elanvändning i EU:s 27 länder 2012. Källa: EWEA Wind in power 2012.

4 reaktion på “Solceller storvinnare av installerad effekt i EU också 2012

 1. Hej igen Bengt!

  Jag börjar närma mig att beställa solceller, växelriktare och monteringsdetaljer till mitt projekt. Det som jag måste kolla upp innan jag “trycker på knappen” är Fortum. Har läste lite på deras anmälan angånde inkopplingen av det elektriska från solcellerna/växelriktaren och det är att det måste vara en av Fortum godkänd elektriker; “elinstallatören ska vara registrerad hos Fortum som behörig”. Känns som om det vore ett hinder för att kunna koppla in en växelriktare på deras nät. Har du haft något liknande med din anläggning?

  Sedan undrar jag om du har hört/läst om det ska bli strafftullar på kinesiska solcellspaneler till EU from 1 juni 2013?

  Hade lite “ångest” idag då solen sken över hela taket och att man inte har någon anläggning än. Jag siktar på att ha den monterad till slutet på april.

  Mvh Mårthen

 2. Glömde skriva map att Tyskland har så mkt solceller installerade. Vi satt och pratade om detta på jobbet och tydligen är grannländerna till Tyskland inte så nöjda då solcellerna producerar mkt samtidigt som efterfrågan är låg så exporterar Tyskland elström till grannländerna. Oavsett vindkraft eller solceller så ställer det helt andra krav på elnätet jmf med basenergi som vatten-, kol- eller kärnkraft.

  En sak som jag har funderat över är hur Svenska Kraftnät ska bestämma hur mkt energi som ska producerar vid vissa tidpunkter? Allt styrs ju av nätfrekvensen som, om jag inte vet helt fel, ska ligga mellan 49,5 till 50,5 Hz. Kan man anta att frekvensen är likvärdig med effekten som behövs? Att t.ex. 0,1Hz motsvarar säg 500MW? Elnätet måste ju ha en tröghet i sig som styrs av frekvensen.

  • Enligt en rapport skriven av professor Lennart Söder, KTH, kan vi installera 45 TWh vind och 10 TWh sol i svenska kraftnätet utan några dramatiska förändringar i behovet av reglerkraft, se inlägget http://bengts.blogg.viivilla.se/2012/12/13/okar-sol-och-vind-kravet-pa-reglerkraft/.

   Det tar många år innan vi har så mycket solel i svenska elnätet. Om vi ökar den årliga installationstaken med tio gånger jämfört med ifjol (ca 8 MW solceller installerades under 2012) tar det ungefär 125 år…

   En intressant sak är för övrigt att desto mer solel som installeras desto jämnare blir produktionskurvan över ett stort område som ett land, eftersom variationerna i produktion hos enskilda anläggningar tar ut varandra. Däremot kommer vi inte ifrån att solelproduktionen är noll när det är mörkt, men å andra sidan är det väldigt förutsägbart när det inträffar, :-).

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *