51 kWh solel nytt januarirekord!

En tillbakablick på januari i år visar att 51,09 kWh (15,0 kWh/kW) blev nytt rekord för januari. Ifjol skördade vi 50,31 kWh under januari och 2011 fick vi 48,09 kWh under samma månad. Det har alltså varit små skillnader mellan åren under januari månad. Snösopning har bättrat på elproduktionen något, men det är inget jag rekommenderar eftersom vinsten är så liten och på grund av skaderisk på sig själv och moduler när man rör sig på taket. Man ska aldrig gå på modulerna, det riskerar att ge sprickor i kiselsolcellerna och på sikt försämrad elproduktion.

Som jämförelse kan nämnas att en 3,0 kW solcellsanläggning på ABB Corporate Research gav 13,4 kWh (4,46 kWh/kW). Den anläggningen snöröjs aldrig men har 40 graders lutning som är mer än vårt taks 27 grader. Snön glider därför inte av självmant lika lätt hemma hos, men 40 grader är för liten lutning för att man ska klara sig från snötäckning under vintern. Man behöver nog upp mot 60-70 graders lutning för att få en hyggligt snöfri vinter på modulerna. En liten nackdel är den metallram som finns på modulerna och som är något upphöjd i förhållande till glasytan, denna ram hindrar något snön att glida av självmant.

Diagrammen nedan visar solelproduktionen per dygn och timme i år och en jämförelse per dygn med 2012. Bästa dygn blev 24 januari med 5,89 kWh (1,75 kWh/kW). Bäst ifjol var 29 januari med 6,04 kWh (1,80 kWh/kW). Högsta medeleffekt under en timme var 1,62 kW mellan kl. 12 och kl. 13 den 24 januari, vilket var nära fjolårets max på 1,65 kW.

Driftdata för vår anläggning finns även på Sunny Portal.

Solelproduktion per dygn under januari 2013.

Solelproduktion per dygn under januari 2013.

Solelproduktion per timme under januari 2013.

Solelproduktion per timme under januari 2013.

Jämförelse solelproduktion per dygn under januari 2012 och januari 2013.

Jämförelse solelproduktion per dygn under januari 2012 och januari 2013.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *