Ökar sol och vind kravet på reglerkraft?

På grund av den variabla produktionen av sol och vind hävdas ofta att om vi har mera sol- och vindkraft i vår elproduktion kommer vi också att behöva mera reglerkraft för att klara produktionsvariationerna och därmed kostsamma investeringar i reglerkraft. Stämmer det? Nej, inte under åtskilliga år framöver.

Professor Lennart Söder, KTH, har den 20 november i år publicerat rapporten ”På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige: En studie om behovet av reglerkraft. Version 1.0” som kastar välbehövligt ljus över denna fråga.

Söder konstaterar att ”Detta är en första upplaga där möjligheterna att integrera 45 TWh vindkraft och 10 TWh solkraft studeras. I rapporten visas att trots en mycket större andel variabel förnybar kraft så sker inga dramatiska förändringar av behovet av reglerkraft jämfört med idag, dvs kraftsystemets förmåga att följa med nettoförbrukningen från timme till timme”.  Under 2000-talet har Sveriges årliga elanvändning varit i genomsnitt 145 TWh/år. Vi kan alltså installera vind och sol motsvarande 38% av elanvändning utan någon drastisk ökning av reglerkraftbehovet.

Med tanke på att vi vid senaste årsskiftet hade installerat 15,8 MW solel i Sverige som antaget en genomsnittlig solelproduktion på 800-900 kWh/kW kan producera 13-14 GWh per år är vi väldigt, väldigt långt ifrån 10 TWh. Det är därför dags att stryka argumentet om ökat behov av reglerkraft i debatten om mera solel i Sverige under i vart fall tio år framöver.

Ett intressant faktum i sammanhanget är att vind och sol kompletterar varandra. Nedanstående diagram från rapporten ”Electricity production from solar and wind in Germany in 2012” från Fraunhofer ISE visar produktion av sol- och vindel per månad under 2012 i Tyskland. Diagrammet visar att det blåser mera på vintern och är soligare på sommaren.

Den installerade solcellseffekten i Tyskland är sedan augusti högre än den installerade vindkrafteffekten. Den 9 november hade man imponerande 31,769 GW solceller och 29,440 GW vindkraft installerat i Tyskland. I Sverige hänger vi nästan med vad gäller vind men är sorgligt efter Tyskland vad gäller solceller. I Tyskland har man installerat 386 W solceller per innevånare medan vi i Sverige ligger på 2 W per innevånare (antaget att vi har runt 20 MW installerat idag). Det kan bara bli bättre i Sverige…

PS. I en debattartikel i Ny Teknik 2013-06-10 tipsade Lennart Söder om den tyska studien “Features of an electricity supply system based on variable input” av Friedrich Wagner från 2012. Han gjorde slutsatsen att “Within the boundaries of this study, we find that RE can be integrated up to a share of about 40% of the annual demand with manageable consequences.” och Lennart Söder nämnde att det skulle motsvara 60 TWh sol- och vindkraft i Sverige om denna andel även skulle gälla i Sverige.

Se även Lennart Söders rapport “På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige” från 2013-10-21.

Elproduktion från sol och vind per månad 2012 i Tyskland. Källa: Fraunhofer ISE.

Elproduktion från sol och vind per månad 2012 i Tyskland. Källa: Fraunhofer ISE.

3 reaktion på “Ökar sol och vind kravet på reglerkraft?

  1. Hej Bengt!
    Tryckfelsnisse har visst stoppat in ett “GW” istället för ett “MW” i början av stycke 4…

  2. Pingback: Utredningen om nettodebitering – beräkningsproblem 3 | Bengts villablogg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *