Nettodebitera mera

Naturskyddsföreningen har idag släppt en ny rapport som heter “Nettodebitera mera“. Man pläderar för införande av årsvis nettodebitering.

En flitigt använd referens är Elforsk rapport 10:93 ”Konsekvenser av avräkningsperiodens längd vid nettodebitering av solel”, författad 2010 av Andreas Molin, Joakim Widén, Bengt Stridh (projektledare) och Björn Karlsson. Kul att denna omfattande rapport kommer till användning. Vid utvärderingen av Elforsk SolEl-program för perioden 2008-2011 var det också en av de högst rankade rapporterna.

Händelsevis finns även en del referenser till denna blogg i Naturskyddsföreningens nya rapport.

Maria Lindén åker på en smal spolkant i övergången mellan nyare is (höger) och något äldre is (vänster). 2012-12-09.

Maria Lindén åker på en smal spolkant i övergången mellan nyare is (höger) och något äldre is (vänster). 2012-12-09.

En reaktion på “Nettodebitera mera

  1. Hej! Som jag uppfattar det så förordar ni (Naturskyddsföreningen och er rapport) att Nettodebiteringen skall baseras på nettomätning, alltså att nätägeren enbart redovisar en timserie till marknaden som elhandelsbolaget kan fakturera efter. En sådan lösning begränsar marknaden, själv förordar vi nettodebitering men baserat på att nätbolaget skickar två mätserier köpt och sålt och att nettodebiteringen sker i fakureringssystemet. En sådan lösning öppnar upp för en starkare utveckling av solcellsmarknaden med helt andra affärsupplägg. Man begränsar inte ägandet till en egen solcellsanläggning till att den måste sitta på det egna huset. Två exempel du bor i en lägenhet i typ Stockholm och har sommarhus på Öland sätter upp solcellsanläggning på sommarhuset och nettarodebiterar för elanvändningen på bägge uttagspunkterna. Eller du bor i en läggenhet och köper fyra muduler i en solcellspark och vi faktura systemet nettodebiterar man utmatning mot utag. Med nettomätning så blir dessa affäralternativ omöjliga såväl om vi tänker oss att vi får till ett bra system med ursprungsmätning då kanse man inte vill nettodeitera utan sälja överskottet i stället. //Arne

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *