Statistikbrist för solceller i Sverige

Många länder har bra koll på hur många solcellsanläggningar man har och vilken den installerade effekten är. I Sverige saknas lättillgänglig statistik över hur många solcellsanläggningar det finns, installerad effekt, hur mycket de producerar och hur mycket av den producerade solelen som matas in på nätet.

  • I Energimyndighetens skrift Energiläget presenteras årligen statistik över den svenska energiproduktionen och användning av energi, men där saknas solceller.
  • Energimyndigheten har statistik över investeringsstöd till solceller, när det gäller hur många som ansökt om, beviljats och fått utbetalt stöd. Men det har även byggts en del och kommer säkert att byggas allt fler anläggningar utan stöd, som inte kommer med i denna statistik.
  • SolEl-programmets lista över ”svenska nätanslutna solcellsanläggningar” var till en början tämligen komplett. Listan har ca 200 anläggningar, men eftersom 654 utbetalningar gjorts av investeringsstöd från maj 2005 till sista september 2012 finns nu många fler anläggningar än vad som finns i den listan.
  • Eftersom bara en bråkdel av solcellsanläggningarna ansöker om elcertifikat är det en oanvändbar källa för statistik över den svenska solcellsparken.

De som bäst vet hur många nätanslutna solcellsanläggningar som finns och vilken effekt de har borde vara nätägarna, eftersom man alltid måste göra en för- och färdiganmälan till dem. Men det är fler än 100 nätägare i Sverige så det är inte helt lätt att få en samlad information via dem. Någon borde dock göra sig besväret att samla in denna information, exempelvis Energimyndigheten, Svensk Energi (branschorganisationen för Sveriges elleverantörer) eller branschorganisationen Svensk Solenergi.

PS. Som av en händelse fanns rubriken “Ny Teknik kartlägger egen el” den 23 oktober, dagen efter mitt inlägg. Se även kartsida i Ny Teknik, inlagd 24 oktober.

Se också inlägg från 8 oktober: Info och produktionsdata från svenska solcellsanläggningar.

PS 31/10. Svensk Energi är på väg att skicka ut en enkät om hur många små elproducenter det finns till sina medlemsföretag enligt artikeln “Egen el: Nu ska elföretagen ge besked” på Ny Tekniks webb 31/10. Utmärkt!

Benved, frukter på lönnlöv. Hässlö gård 21 oktober 2012.

Benved, frukter på lönnlöv. Hässlö gård 21 oktober 2012.

4 reaktion på “Statistikbrist för solceller i Sverige

  1. Hade varit intressant om alla solelanläggningar i Sverige hade varit ansluta till en tjänst som http://www.soldata.se/ eller liknande, så man kunde få en samlad bild av producerad solel i Sverige.
    Och ännu bättre om även egenproducerad småskalig vindel och vattenel var anslutna också.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *