Inmatningstarifferna i Tyskland minskar i värde

Tyskland är det land i världen som har mest installerade solceller, i runda slängar 30 GW i dagsläget. Detta har kommit tillstånd på grund av de inmatningstariffer som garanterat en fast ersättning per producerad kWh under 20 år. Men hur många gånger har vi inte sett missuppfattningar om hur höga de tyska inmatningstarifferna är i Tyskland? Vad man missar är att kontinuerliga sänkningar görs av inmatningstarifferna. De är därför mycket lägre idag än när systemet startade 2004. Genom sänkningarna stimulerar man att systempriserna sänks.

En bra källa är German Energy Blog som skrev om de nya reglerna den 29 juni 2012. För den som vill se originaldokumentet från tyska ”Bundesrat” finns det också tillgängligt på webben. Beslutet i slutet av  juni gällde retroaktivt från 1 april. Man beslutade även att tarifferna skulle minskas med 1% per månad. Det betyder att från 1 oktober gäller följande inmatningstariffer under 20 år för nyinstallerade solcellsanläggningar. De fyra första raderna i tabellen gäller för installationer på byggnader eller som bullerplank (växlingskurs 1€=8,65 kr):

Anläggningsstorlek

Andel berättigad till inmatningstariff

Tariff (€/kWh)

Tariff (kr/kWh)

≤10 kW

100%

0,1836

1,59

10-40 kW

90%

0,1742

1,51

40 kW – 1 MW

90%

0,1553

1,34

1-10 MW

100%

0,1271

1,10

Fristående
Mindre än 10 MW

100%

0,1271

1,10

Eftersom inmatningstarifferna har ett fast belopp under 20 år gör inflationen att deras värde minskar med tiden. Vid en inflation på 2% motsvarar 1,59 kr bara 1,06 kr i dagens penningvärde under 20:e året (inflationen var 1,9% per år i Tyskland under åren 1992 till 2012). Det är också värt att notera att inmatningstarifferna är långt under elpriserna för hushållen i Tyskland. Hushållens elpris i Tyskland angavs i en rapport från Fraunhofer ISE tidigare i år till 0,253 Euro/kWh (2,19 kr/kWh) under 2011. Det är därför mera värdefullt för de tyska hushållen att använda den producerade solelen själv än att mata in solelen på nätet. Detta har väckt intresset för lösningar där man försöker öka andelen egenanvändning av den producerade solelen.

PS. Från 1 november och till och med januari 2013 sänks inmatningstarifferna med 2,5% per månad enligt German Energy blog.

Slokstarr. Sjöboda 12 oktober 2012.

Slokstarr. Sjöboda 12 oktober 2012.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *