Info och produktionsdata från svenska solcellsanläggningar

Både igår och ikväll har jag försökt hämta hem timdata från Sunny Portalför att kunna ge lite produktionsstatistik för september. Men jag har stött på patrull. När jag klickar på ”Download” loggas jag ut och det står ”Your session has expired. Please login again.”. När jag loggar in igen och gör ett nytt försök att ladda ner data från diagram händer exakt samma sak. Det är sällan det är problem med Sunny Portal men nu bågnar deras servrar av alla användare. 97 650 solcellsanläggningar från hela världen är anslutna till Sunny Portal!! En uppdatering av SMA:s servrar pågår och beräknas vara klar 15 oktober. Förhoppningsvis blir mitt problem löst då. 10/10 svarade SMA Service Line: “We already have recognized the issue and are working on a solution. Meanwhile we ask you for some patience.”

Det är idag 44 solcellsanläggningar från Sverige som valt att göra data tillgängliga för sin solcellsanläggning via Sunny Portal. Vår anläggning heter Gäddeholm 73, Västerås. Det är anläggningsägaren som väljer vilka data man vill lägga ut. Jag har kryssat i allt jag kan hitta i inställningarna för vår sida på Sunny Portal, så där kan du hitta all driftinformation om vår solcellsanläggning.

Det är jättebra att så många svenska solcellsanläggningar lägger upp sina produktionsdata på Sunny Portal. Det ökar kunskapen om hur mycket svenska solcellsanläggningar producerar på olika platser i Sverige. Man kan se produktionsdata per timme (även kvart ska gå, men jag tycker det är praktiskt med timme), dygn, månad och år. Om man har sensorer för solinstrålning, modultemperatur och lufttemperatur kan även timdata för dessa läggas upp på Sunny Portal. I den Sunny webbox man har för datainsamlingen från växelriktare och eventuella sensorer kan man som anläggningsägare ställa in att data ska lagras var femte minut och anläggningsägaren kan senare ladda ner dessa data, men 5-minutersdata kan inte presenteras på Sunny Portal.

En annan källa för svenska produktionsdata är soldata.se, där finns 31 anläggningar. Flera är desamma som på Sunny Portal. På soldata.se kan man se dygns-, månads- och årsproduktion och bilder på anläggningarna. SolData är ett samarbete mellan SolEl-programmet, Energibanken och Greenbyte i syfte att uppmärksamma elproduktion från solceller.

Den största databasen över svenska solcellsanläggningar finns på SolEl-programmets hemsida solcell.nu. Uppbyggnaden av denna databas har gjorts av Mats Andersson och Johan Paradis Ärlebäck (möjligen har även Linus Palmblad varit med?), Energibanken, på uppdrag och bekostnad av SolEl-programmet. Där finns bilder och allmän information om anläggningarna. Däremot är det mycket få anläggningar som uppdaterar sina produktionsdata i denna databas.

Solarlog är en sida som visar driftdata från solcellsanläggningar i EU.  Där kan man se detaljerade dagliga produktionskurvor. När man tittar på deras lista visas inga svenska solcellsanläggningar men Andreas Molin har tipsat mig om en anläggning i Jönköping som använder Solarlog. Man får leta under Danmark för att hitta den.

PS 23/10. Fick veta att det finns en svensk solcellsanläggning på PVoutput, som främst har data från solcellsanläggningar i Australien.

Svartbräken. Norra Björnön. 6 oktober 2012.

Svartbräken. Norra Björnön. 6 oktober 2012.

En reaktion på “Info och produktionsdata från svenska solcellsanläggningar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *