Ger mycket solceller i elnätet problem med nätspänningen?

I förra bloggen framgick att man i Danmark räknar med att installera 30 000 solcellsanläggningar i år. En fantastisk ökning jämfört med tidigare år. En fråga man kan börja fundera över är om det kan bli problem för elnätet om många små solcellsanläggningar installeras utspritt i nätet?

Enligt den danska artikeln ”Ny analyse fra Dansk Energi: Grønt lys for udbredt brug af solceller” har man studerat i vilken grad solcellsanläggningar kan påverka nätspänningen i Danmark. Om det blir väldigt många solcellsanläggningar som installeras skulle det kunna leda till för hög nätspänning i distributionsnätet (400 V spänning).

Med en 5 kW solcellsanläggning på vart sjunde bostadshus, vilket skulle innebära 200 000 solcellsanläggningar med en sammanlagt installerad effekt på 1 GW, är det bara mellan 0,3-0,4% (600-800) av installationer som skulle få problem med nätspänningen i Danmark. Om istället var femte bostadshus skulle ha en solcellsanläggning skulle 0,4% få problem med nätspänningen, vid vart tredje hus 2,7% och om alla bostadshus (1,4 miljoner anläggningar med en sammanlagd effekt på 7 GW) hade solceller skulle 25% få problem med nätspänningen.

MEN, om vi tittar på Sverige ska det inte behöva uppstå några problem med nätspänningen, inte ens om merparten av alla hus skulle få solceller. Enligt svensk standard SS-EN 50438 ”Fordringar för anslutning av smågeneratorer i parallelldrift med det allmänna elnätet” ska växelriktarna sluta leverera ström när nätspänningen blir för hög eller för låg (strömavbrott), se inlägg från 10 februari 2011. Däremot skulle det vara negativt för anläggningsägaren om solcellsanläggningar slutar leverera ström när solen lyser som bäst. Därför finns det anledning att fundera på andra möjliga lösningar när vi får riktigt många solcellsanläggningar i nätet (vilket kommer att ta sin tid).

Några alternativa lösningar är

 1. Installera växelriktare som kan leverera eller absorbera reaktiv effekt, för att stabilisera nätspänningen. Några sådana krav finns inte idag i Sverige. Sedan 1 januari 2009 finns en lag i Tyskland att solcellsanläggningar som levererar ström till mellanspänningsnätet ska kunna hantera reaktiv effekt.
 2. Förstärka nätet genom att installera flera eller tjockare elkablar. Kostsamt.
 3. Manuell säsongjustering av transformatorernas spänningsreglering i distributionsnätet (10/0,4 kV). Arbetskrävande.
 4. Automatisk spänningsreglering av distributionsnätet transformatorer. Det görs med lindningskopplare som monteras i transformatortanken. Lindningskopplare tillverkas exempelvis av ABB i Ludvika. Med en sådan väljs automatiskt hur många transformatorlindningar som ska vara inkopplade och man kan därmed reglera utspänningen från transformatorn så att den blir stabil på 0,4 kV hos elanvändarna. Lindningskopplare finns normalt inte på distributionstransformatorer men det kan möjligen bli en framtida produkt för ABB.
Oxtunga. Onsholmen, 24 juni 2012.

Oxtunga. Onsholmen, 24 juni 2012.

9 reaktion på “Ger mycket solceller i elnätet problem med nätspänningen?

 1. Hej!
  Har problem med min växelriktare som ständigt stänger av. Kan det bero på att nätspänningen i nätet är för hög? Du antyder att detta kan ske ovan.
  När jag mäter med multimeter på nätspänningen så ligger den oftast över 240 volt, ibland ner mot 235 volt som lägst hittills.
  Har en Steca 8000 växelriktare, är den särskilt kännslig?
  Ser fram mot svar! 🙂

  • Om spänning eller frekvens i nätet blir lägre eller högre än de värden som föreskrivs i Svensk Standard SS-EN 50438 ”Fordringar för anslutning av smågeneratorer i parallelldrift med det allmänna elnätet”, ska växelriktaren sluta att levererar ström. Det har inget att göra med vilken växelriktare man har. Inmatning av solel kan påverka (höja) nätspänningen, speciellt på landsbygdsnät.

   • Jag bor på landsbygden och här har vi tydligen ett svagt nät. Vad gör man åt detta? Vilket ansvar har nätägaren för att nätet ska klara att ta emot levererad ström? Det är ju inga ofantliga mängder ström som levereras ut på nätet. Ofta bryter växelriktaren redan vid en leverans av två kW till nätet och då förbrukar vi själva ca en kW. När jag mäter på spänningen på nätet så ligger den oftast över 240V redan innan min leverans, som högst har jag mätt upp 248V, vilket ligger inom gränsen för nuvarande regler +- 11% med utgångspunkt från 230V. Dvs minst 205 och max 255 V, ligger nätet redan på 248V så är marginalen liten tills växelriktaren slår ifrån i ett svagt nät. Investeringen kan helt enkelt bli värdelös! 🙁

    • Det är nog inte så vanligt att det blir problem vid en sådan relativt liten inmatad effekt.

     1. Vilken installerad effekt har din solcellsanläggning och har du 1-fas eller 3-fas växelriktare?

     2. Om du matar in på en fas, kan det möjligen skilja mellan faserna och det skulle kunna vart värt att prova att mata in på en annan fas.

     3. Om problemet kvarstår skulle du kunna fråga nätägaren om det går att justera transformatorns inställningar så att nätspänningen sänks.

     4. Om det inte går att lösa med ovanstående sätt är ett alternativ att gå över till 3-fas inmatning om du har 1-fas inmatning nu.

     5. Ett ytterligare alternativ är att du skaffar ett energilager, så att du minskar inmatningen till nätet.

     • Jag har en steca 8000 växelriktare, på tre faser, men bara max ca 6kW utmatning från 28 solpaneler a 225w. Så lösningen med att byta fas går inte. Min installatör (elektriker) har nu varit här och kollat anläggningen. Han vill justera växelriktarens känslighet så att den tolererar större avvikelser från 230v. Har inte bett nätägaren att sänka spänningen men har fått reda på att de har justerat upp spänningen “några volt” för att det var problem längre ut på nätet. En granne längre bort på ledningen fick spänningsfall i samband med hög belastning. Grannarna hade dessutom tydligen klena ledningar från sin mätare in till sitt hus.

      Om inte ovanstående justeringar ger resultat så verkar ju ett eget energilager vara ett alternativ. Men är inte det ett sätt att kringgå reglerna för nätanslutna solcellsanläggningar?

      Tack för ditt engagemang!
      Din hemsida/blogg är mycket intressant!

 2. Jag har också stora problem
  Jag har en SMA 6000 TL 3-fas inverter som stänger ner varje dag när solen skiner !
  Detta beror på att inverten måste höja spänningen en aning för att kunna leverera ut ström på nätet och i o med det stänger invertern av, snacka om moment 22
  man hoppas att ingen granne installerar solceller då blir problement ännu större.
  Jag kanske kommer upp i 20 % av förväntad effekt, uruselt .
  Vattenfall har uppgraderat SS-EN 50438 nyligen vilket kanske löser problemet,
  Vem ska bekosta denna uppgradering av inverterna ?
  Ecokraft som jag köpte av är inte villiga att hjälpa mig,endast om jag bekostar demontering o transport av inverter till Eskilstuna !

  • Klurigt problem. En första analys borde vara att kolla om det är en, två eller tre faser det är problem med. Har du loggade värden från växelriktaren så att du kan se vilken nätspänning är med och utan inmatning av solel på de tre olika faserna? Vilken total märkeffekt har dina solcellsmoduler?

 3. Grannens inverter Kostal 4.2 ville också stänga ned sig då nätet gick över 241 volt. Varför Kostal valt att lägga så lågt värde har vi inte fått svar på. Efter att justerat upp brytvärdet till 255 volt som standarden anger går invertern utan att bryta. Detta skall installatören utföra och bör rimligen inte medföra ngn kostnad för kund.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *