Medelpriset för solcellsystem under 15 000 kr/kW i Tyskland!

1776 Euro/kW, inklusive installation men exklusive moms, kostade ett komplett takmonterat solcellsystem på max 100 kW i Tyskland under andra kvartalet 2012 enligt statistik från den tyska branschorganisationen Bundesverband Solarwirtschaft (BSW Solar), se nedanstående diagram som visar prisutvecklingen i Tyskland sedan 2006. Med en kurs på 8,35 kr/Euro (Dagens Industri idag) blir det 14 830 kr/kW exklusive moms och 17 647 kr/kW inklusive tysk moms på 19%. Priserna har minskat med 27% under senaste året och 39% under de två senaste åren i Tyskland! Man kan inte annat än häpna över prisutvecklingen.

Vad det innebär i pris per kWh kan du se under fliken “Kostnad solel“. Med dessa systempriser är produktionskostnaden per kWh för solel i Tyskland, utan något stöd!, långt under priset för köpt el för en vanlig elkonsument i Tyskland… Konsumenternas elpris i Tyskland var 0,253 Euro/kWh (2,11 kr/kWh vid kurs på 8,35 kr/Euro) under 2011. Se även inlägg från 7 juni där rapport från Fraunhofer ISE också konstaterat att produktionskostnaden för solel är billigare än köpel för en konsument i Tyskland.

Detta betyder att inmatningstarifferna snart har spelat ut sin roll i Tyskland. Det blir lönsamt att installera solceller även utan stöd för en elkonsument. Men det återstår att finna en lämplig lösning på hur ersättning för överskottselen ska regleras. En fråga som diskuteras i Europa är vad som ska ta vid efter inmatningstarifferna. Mitt tips är nettodebitering…

Steget efter nettodebitering som jag ser framför mig blir eget ellager, för att undvika inmatning på nätet, men det ligger (betydligt?) längre fram i tiden.

Sverige ligger långt efter Tyskland när det gäller utnyttjande av solceller. Man bör ha i åtanke att södra halvan av Sverige har ungefär samma solinstrålning som norra halvan av Tyskland. Den himmelsvida skillnaden mellan hur många solcellsystem som installerats i Sverige och Tyskland beror inte på stora skillnader i solinstrålning utan på de gigantiska skillnaderna i politisk viljeinriktning när det gäller solenergi (gäller såväl solel som solvärme).

Prisutveckling för nyckelfärdiga takmonterade solcellssystem i Tyskland. inklusive moms. Data från BSW Solar.

Prisutveckling för nyckelfärdiga takmonterade solcellssystem i Tyskland, inklusive moms. Data från BSW Solar.

Klicka på diagrammet för att se det i större skala.

2 reaktion på “Medelpriset för solcellsystem under 15 000 kr/kW i Tyskland!

  1. Precis!
    Vi förväntar oss att första klass pv marknader (Västeuropa, Kanada, Australien, Japan) kommer att säga adjö till bidrag nästa år. Inmatningstarifferna är inte nödvändigt.

  2. Pingback: Energi i Veckan - Hållbart samhälle

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *