Energiforskningen måste stärkas tycker C

Som av en slump efter gårdagens inlägg om att jag börjar som gästforskare på MdH inom solcellsystem en dag i veckan från och med denna vecka fanns i SvD idag artikeln ”Energiforskningen måste stärkas”, författad av vår energiminister Anna-Karin Hatt.

I slutet av artikeln står ”Därför vill Centerpartiet, som en av sina viktigaste prioriteringar inför regeringens budgetförhandlingar som snart påbörjas, se fortsatt starka satsningar på svensk energiforskning.” Vad innebär det? Hade varit bra om C hade kvantifierat sina önskemål, nu känns det rätt luddigt vad man egentligen vill.

Hatt skriver om International Energy Agency att ”Deras slutsats är att de globala satsningarna på energiforskning måste mångdubblas de närmaste åren.” Om det är något Hatt stödjer när det gäller svensk energiforskning blir vi glada för det!

Hatt uppger att staten satsar 1,3 miljarder årligen på energiforskning. Är det mycket eller lite, om vi ska ”rädda världen”? Tja, ställer man det till elmarknadens omsättning är det inte speciellt mycket… I årsrapporten 2011 för Nord Pool uppges att den svenska omsättningen på denna elbörs under 2010 var 64,77 miljarder norska kronor 2010 och 49,15 miljarder norska kronor 2011, vilket blir ca 76 respektive ca 58 miljarder svenska kronor. Tolkat från ett diagram är det knappt hälften av Sveriges elanvändning som omsätts på Nord Pool.

Tallört. Gäddeholm, 24 juli 2012.

Tallört. Gäddeholm, 24 juli 2012.

En reaktion på “Energiforskningen måste stärkas tycker C

  1. I ett utspel i SvD Brännpunkt idag kräver energiminister Anna-Karin Hatt och Cetnerpatiet ökade satsningar på svensk energiforskning för att lyckas med omställningen till ett ekologiskt hållbart energisystem. Anna-Karin Hatt påminnner om den kommande stora utvärderingsrapporten från FN:s klimatpanel och de “stora miljömässiga och humanitära effekter som klimatförändringarna, om vi inte agerar, riskerar att föra med sig”. Hon konstaterar också att den globala energiförsörjningen idag till 80 procent bygger på fossila bränslen som olja, kol och gas. – Vår gemensamma klimatutmaning är alltså framför allt en energiutmaning, och en utmaning som handlar om att ställa om vårt samlade energisystem till långsiktig ekologisk hållbarhet, skriver hon. Enligt energiministern pekar flera internationella bedömare på att världens länder måste satsa mer på forskning och utveckling av förnybar energi – biobränslen, sol- och vindkraft. Det handlar om mångdubblade satsningar. Anna-Karin Hatt berättar att regeringen varje år satsat 1,3 miljarder kronor på energirelaterad forskning. Hon lyfter också upp Sverige som ett föregångsland som på många sätt är världsledande på energiområdet. Inför de stundande budgetförhandlingarna i regierngen skriver hon nu att en av Centerpartiets viktigaste prioriteringar i budgeten just är fortsatta starka satsningar på svensk energiforskning. – Nya framsteg inom den förnyelsebara energin, de hållbara transporterna och energieffektiviseringen är nödvändiga för att Sverige ska ta sitt klimatansvar, men också för att stärka svenska företags konkurrenskraft på en tuff global marknad, där miljö och energi blir allt viktigare. Men mest av allt är nya kunskaper om hur vi möter energi- och klimatutmaningarna en nödvändighet för att vi ska klara omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle, skriver hon.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *