Ny personlig era börjar i veckan

I oktober har jag spenderat 24 år på ABB, Corporate Research. Jag är därmed ett med möblemanget, ha… Men, i förra veckan blev ett gästforskaravtal mellan Mälardalens Högskola (MdH) och ABB underskrivet vilket betyder att jag kommer att vara en dag i veckan på Mälardalens Högskola och där forska inom solcellsystem. Tanken är att ansöka om adjungerad professur på MdH, men det var snabbare att få till ett gästforskaravtal så det blev så till en början. Huum… snabbare? Tror att vi började med avtalet i december eller så ifjol. Nåja, nu är det äntligen klart.

Jag kommer att vara hos Björn Karlsson, professor i Energiteknik, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling. Björn är med sitt långa förflutna inom solenergiområdet, främst solvärme, en välkänd profil.

Det är generellt bra att få ett ökat utbyte mellan industri och forskning. Sverige är ett relativt litet land och det gäller att utnyttja våra begränsade resurser på bästa sätt. Forskning inom solcellsområdet i Sverige har varit väldigt inriktad på utveckling av nya solcellstekniker, knappt någon forskning finns på kiselbaserade solceller som 2011 hade 87,9% av världsproduktionen (enligt artikeln ”Enter the dragon” i tidskriften Photon International, no. 3, 2012).

Många har nog rätt länge väntat på ett genombrott för tunnfilmsteknologin. Men andelen av världsproduktionen minskade både 2010 och 2011 och med en marknadsandel på 11,3% 2011 för tunnfilmssolceller var den lägre än 1999 då marknadsandelen var 13%. En anledning till denna utveckling är att kiselbaserade solcellsmoduler sjunkit dramatiskt i pris under senare år, vilket gjort konkurrensen tuffare för alla andra solcellsteknologier. En annan anledning är tunnfilmsteknologins lägre verkningsgrad som blir en belastning eftersom kostnader för mark, kablage, monteringsstruktur och arbete blir högre än för kiselteknologin. Speciellt eftersom kostnadsandelen för modulerna i en solcellsanläggning har sjunkit under de senaste åren, vilket gör att priserna för modulerna har fått en mindre betydelse för totalpriset. Jag har sett siffror där modulkostnaden varit 35% för Europeiska större anläggningar med kiselbaserade moduler 2011 och en prognos på att den kan sjunka till så lågt som 20% år 2015. Det är svårt att se hur någon annan solcellsteknologi ska kunna besegra kiselteknologin under de närmaste åren.

Eftersom resterande komponenter i anläggningen, utöver modulerna, och installationskostnaden svarar för en allt större andel av kostnaden i en solcellsanläggning behövs därför ökade forskningsinsatser inom dessa områden för att sänka produktionskostnaderna för solel.

Marknadsandel för olika solcellteknologier 1999-2011. Data från Photon Magazine 3-2012.

Marknadsandel för olika solcellteknologier 1999-2011. Data från Photon Magazine 3-2012.

Knippnejlika Badelunda, Västerås. Ny lokal upptäckt i år. Rödlistad som starkt hotad. 17 augusti 2012.

Knippnejlika Badelunda, Västerås. Ny lokal upptäckt i år. Rödlistad som starkt hotad. 17 augusti 2012.

Klicka på bilden för att se den i större skala.

En reaktion på “Ny personlig era börjar i veckan

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *