Kan inte elbolagen ellagen?

I en kommentar berättade en ägare av en solcellsanläggning på drygt 5 kW som installerades i början av juni i år och som är nettokonsument av el under ett år att nätbolaget dels vill ha 200 kr/månad för ett inmatningsabonnemang (som krävs om man vill kunna sälja överskottselen), dels vill de inte byta elmätaren.

Om det stämmer är det bedrövligt att elnätbolaget inte kan ellagen och vad som gäller för små elproducenter. 1 april 2010 gjordes en ändring i ellagen och efter drygt två år borde den ändringen vara väl känd för alla elbolag.

Inmatningsabonnemang

Elnätbolag ska inte ta betalt för ett inmatningsabonnemang och de ska byta elmätaren utan kostnad om man är nettokonsument under ett kalenderår och effekten är högst 43,5 kW. Här är texten i Ellagen från 4 kap. 10§

”En elanvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och som producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt ska inte betala någon avgift för inmatningen. Detta gäller dock bara om elanvändaren under ett kalenderår har tagit ut mer el från elsystemet än han har matat in på systemet.”

De allra flesta elmätare behöver bytas eller konfigureras om när man börjar mata in överskottsel på nätet. Det värsta fallet är om elmätaren är av den typ som adderar strömmen oavsett riktning, vilket en stor andel av de befintliga elmätarna gör. I sådana fall betyder det att man får betala lika mycket för den överskottsel man matar in på nätet som för den el man matar ut från nätet till husets elanvändning! Ett annat vanligt alternativ är att elmätaren mäter strömmen bara i en riktning och då registreras inte den inmatade överskottselen, vilket gör att man inte kan få betalt för den.

Ersättning från nätbolaget

Nätbolaget är dessutom enligt Ellagen skyldiga att betala en ersättning för ”nätnytta” (kallas olika av olika nätbolag, Vattenfall som vi har kallar det för energiersättning) för den överskottsel man matar in till nätet. Denna ersättning ska man få med automatik oavsett man hittat en köpare till sin överskottsel eller inte. Vattenfall betalar 7,5 öre/kWh inklusive moms.

Här är texten i Ellagen från 3 kap. 15§

”Innehavare av en produktionsanläggning har rätt till ersättning av den nätkoncessionshavare till vars ledningsnät anläggningen är ansluten. Ersättningen skall motsvara

1. värdet av den minskning av energiförluster som inmatning av el från anläggningen medför i nätkoncessionshavarens ledningsnät, och

2. värdet av den reduktion av nätkoncessionshavarens avgifter för att ha sitt ledningsnät anslutet till annan nätkoncessionshavares ledningsnät som blir möjlig genom att anläggningen är ansluten till ledningsnätet.”

Japansk klätterros. Anundshög 4 juli 2012.

12 reaktion på “Kan inte elbolagen ellagen?

 1. Hej Bengt!

  Tack för ditt inlägg om ellagen och elnätsbolagen.

  Mitt elnätsbolag hävdar fortfarande att de kan ta ut en avgift, de kallar den nu “administrativ avgift” på 200 kr/mån. Jag tycker nog att texten från ellagen är väldigt tydlig, “En elanvändare … ska inte betala någon avgift för inmatningen”. Jag kan inte inse att man kan hävda att en administrativ avgift inte faller under begreppet “någon avgift”. Jag fortsätter naturligtvis att ligga på dem om att ändra uppfattning och kommer att meddela resultatet när jag nått mitt mål eller vägs ände.

  • Spelar ingen roll vad bolaget kallar avgiften, de får enligt Ellagen inte ta ut någon avgift för din inmatning. Stå på dig! Om de vägrar följa ellagen är det väl läge att kontakta Energimarknadsinspektionen, http://www.ei.se.

   Hur går det med elmätarbytet då?

   • Det tycks bli en långbänk. Bolaget menar fortfarande att de måste lägga två abonemang för att kunna hantera timavläsning. Detta beroende på att deras leverantör av avläsningssystemet inte kan hantera både in- och utgåendem värden från en mätpunkt med bibehållen säkerhet. De kan dock hantera avläsning av aktiv och reaktiv effekt, så det borde ju inte vara några problem att lösa i mjukvaran kan man tycka. Därmed är inte heller min mätare utbytt än.

    Jag ger dem ytterligare någon vecka, sedan får jag väl koppla in Energimarknadsinspektionen och eventuellt pressen.

    • Värdefullt att få veta om dina erfarenheter! Det är helt i sin ordning att du får två abonnemang. Ett för utmatning (köpt el, det du haft sedan tidigare) och ett nytt för inmatning (av överskott av solel), MEN du ska inte betala något extra för inmatningsabonnemanget.

     Hanteringen av småskalig elproduktion är en nyhet för elbolagen och vissa verkar ha svårare än andra att få till rutinerna. Det är förstås även en nyhet för de små producenterna, som är ovan vid vokabulären och det kan lätt bli så att elbolagen talar över huvudet på kunderna.

     Det bästa är om man kan lösa de problem som uppstår i samförstånd, så hoppas att du orkar fortsätta din dialog med elbolaget. Hänvisa till Ellagen.

 2. Kan ju sprida lite bra saker om elbolag också, jag har installerat en liten anläggning med 6 paneler och min elektriker gjorde en föranmälan, då kom elbolaget (Dala-Energi) direkt och bytte min mätare innan jag var färdig med min installation och idag ringde jag dem och frågade om vi skulle skriva något inmatnings abonnemang, då fick jag till svar att det var mycket enklare än så, det räckte med föranmälan för dem, sen så skötte dom det manuellt tills det blir klart hur det kommer att bli med netto debiteringen. Heder åt Dala Energi 🙂

 3. Hej Bengt.

  Mitt elnätsbolag (jag har annat elhandelsbolag) Grästorps energi betalar inte ut någon nätnytta till mig sedan 2014. Varför förstår jag inte.

  Har det hänt något i regelverket eller är nätägarna fortfarande skyldiga att betala nätnytta?

  Får ni andra nätnytta utbetald? Hur mycket? Utbetalning en gång/år? eller
  minskning på fakturan?

  /Anders

  • “Nätnyttan” (kallas olika av olika elnätbolag) är lagstadgad enligt Ellagen. Nätbolagen måste betala ut en ersättning, men det är inte reglerat hur stor ersättningen ska vara, så den varierar mellan olika nätbolag och var man bor i Sverige. Vi får 5 öre/kWh, exlusive moms, från Vattenfall. Ersättningen finns med på de vanliga månadsfakturorna.

   I Ellagen 3 Kap. står så här:
   “Ersättning vid inmatning av el
   15 § Innehavare av en produktionsanläggning har rätt till ersättning av den nätkoncessionshavare till vars ledningsnät anläggningen är ansluten. Ersättningen skall motsvara
   1. värdet av den minskning av energiförluster som inmatning av el från anläggningen medför i nätkoncessionshavarens ledningsnät, och
   2. värdet av den reduktion av nätkoncessionshavarens avgifter för att ha sitt ledningsnät anslutet till annan nätkoncessionshavares ledningsnät som blir möjlig genom att anläggningen är ansluten till ledningsnätet.
   Regeringen får meddela närmare föreskrifter om beräkningen av ersättningen enligt första stycket.
   Tvister i frågor som avses i första stycket prövas av nätmyndigheten. En tvist prövas dock inte om det visas att ansökan om prövning kommit in till nätmyndigheten senare än två år efter det att nätkoncessionshavaren sänt ett skriftligt ställningstagande till berörd part under dennes senaste kända adress. Lag (2002:121).”

 4. Hej Bengt.

  Tack för svar. Efter lite efterforskningar i digitala fakturor så hittar jag faktiskt nätnytta utbetalning, men den var låg, endast 1 öre/kWh. Det var nog därför jag inte såg den. Tycker dock den är låg, men eftersom nätbolagen sitter på informationen så kan de ju sätta vilket pris de själva vill.

  Vore kul att veta vad de olika nätbolagen betalar i nätnytta.

  Finns det någon sammanställning på vad bolagen betalar för nätnyttan?
  Grästorp Energi betalar 1 öre
  Vattenfall betalar 5 öre

  /Anders

  • Mälarenergi. 3,3 öre/kWh låglasttid, 9,3 öre/kWh höglasttid, för lågspänning (upp till 0,4 kV). “Med höglast avses måndag-fredag klockan 06-22 enligt svensk normaltid under månaderna november-mars. Övrig tid är låglast.”
   Ellevio. 2,2-4,4 öre/kWh från 1 januari 2017, beroende på var man bor och om det är låglast- eller höglasttid.

  • Vattenfall sänker ersättningen med 5,9% från 5,0 öre/kWh till 4,7 öre/kWh, exklusive moms, från och med 1 januari 2017 i område söder. I område norr sänker man med 11,8% från 3,4 öre/kWh till 3,0 öre/kWh. “Intressant” att denna ersättning sänks, medan den rörliga andelen av elöverföringen när man köper el höjs med 10,3% till 32 öre/kWh från och med 1 januari.

   E.ON betalar från 1 januari 5 öre/kWh för nätnytta i område Stockholm och Syd. I område Nord och Kramfors får man nöja sig med 2,4 öre/kWh.

 5. Har just skickat ett mail till Grästorp Energi med frågor om nivån på deras nätnytta (1öre/kWh) och hur de kommit fram till det. Nämnde att andra bolag ligger mycket högre…..
  Ska bli intressant och höra hur de tänker….

  /Anders

 6. Skatteverket regler för Momsbefrielse, finns på deras hemsida.
  —————-
  Reglerna om befrielse gäller från den 1 januari 2017
  Om skyldigheten att betala moms uppkommit för den 1 januari 2017 gäller de gamla reglerna. Det innebär till exempel att försäljning av el som levererats före den 1 januari 2017 inte omfattas av befrielsen.
  Källa: Skatteverket
  ————–
  När jag läst informationen, avregistrerade jag min Momsregistrering, digitalt via länk på Skatteverkets hemsida. http://www.verksamhet.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *