Produktionskostnaden för solel nu lägre än konsumentelpriset i hela Tyskland!

Fraunhofer ISE har helt nyligen släppt rapporten ”Studie Stromgestehungskoten erneuerbare energien. Version 30 Mai 2012”.  Det är en mycket intressant läsning. Där har man studerat hur mycket det kostar att producera el med hjälp av bland annat solceller.

Resultaten kan sammanfattas som att produktionskostnaden för solel i Tyskland är lägre än vad konsumenterna betalar för sina köpta el. Detta oavsett var i Tyskland man bor och det gäller även för små anläggningar med max 10 kW installerad effekt. OTROLIGT!

Produktionskostnaden är beräknad som ”Levelized Cost of Electricity” (LCOE) där man tar hänsyn till såväl investeringen, drift och underhåll samt kapitalkostnader under en solcellsanläggnings hela livslängd. Denna kostnad fördelar man på den producerade energin under livslängden, där man räknar med en viss degradering per år.

För en liten solcellsanläggning på mindre än 10 kW anges solelkostnaden till 0.137-0.165 €/kWh (1,23-1,45 kr/kWh vid en kurs på 9,00 kr per Euro) i södra Tyskland, med en produktion på 1100 kWh/kW vilket är vad en bra placerad solcellsanläggning Visby kan ge. I norra Tyskland blir solelkostnaden 0.167-0.203 (1,50-1,83 kr/kWh), med en produktion på 900 kWh/kW vilket en bra placerad solcellsanläggning kan producera i merparten av Sverige. För stora anläggningar på minst 1 MW blir produktionskostnaden lägre, se tabellen nedan där det även framgår vilka antaganden man gjort.

När det gäller investeringskostnader har man antagit 1 700 – 2 200 Euro/kW (15 300 – 19 800 kr/kW) för de små och 1 500 – 1 700 Euro/kW (13 500 – 15 300 kr/kW) för de stora. Jag kan inte hitta om priserna är med eller utan tysk moms (19 %). Jag skulle tro att de är utan moms med tanke på att branschorganisationen BMW solar anger ett snittpris under första kvartalet 2012 för en nyckelfärdig anläggning på max 100 kW till 1 969 Euro/kW (17 700 kr/kW) exklusive moms. I sådana fall matchas de antagna systempriserna av nyligen gjorda erbjudanden från både Knivsta kommun och Vattenfall för solcellssystem på 3-4 kW.

Konsumenternas elpris i Tyskland anges till 0.253 Euro/kWh (2,28 kr/kWh) under 2011. Det är därmed ingen tvekan om att produktionskostnaden för solel i Tyskland är lägre än konsumentelpriset.

Det som skiljer mot Tyskland är att vårt elpris är lägre, i vart fall om man tittar på det rörliga elpriset för en villaägare. Värdet av användning av egenproducerad solel blir lika med det rörliga elpriset, de fasta abonnemangskostnaderna påverkas inte. Det svenska rörliga elpriset är ungefär hälften av det angivna tyska elpriset. När jag i ett tidigare inlägg tittade på Vattenfalls tyska elpriser noterade jag att de fasta kostnaderna för en elkonsument är betydligt lägre i Tyskland än i Sverige. Varför är det inte så i Sverige också? Vill vi gynna energibesparing och egenproducerad el maximalt bör de fasta kostnaderna minimeras eller varför inte tas bort helt?

Solcellsanläggning ≤10 kW

Solcellsanläggning

>1 MW

Livslängd (år)

25

25

Genomsnittlig vägd kapitalkostnad   (WACC = Weighted average cost of capital)

4.4%

5.1%

Årlig driftkostnad (kr/kW)

270

270

Årlig ökning i driftkostnad

2%

2%

Årlig degradering i produktionen

0.2%

0.2%

Investering (kr/W)

15,3-19,8

13,5-15,3

LCOE, vid 1100 kWh/kW (kr/kWh)

1,23-1,45

ca1,08-ca1,22 *

LCOE, vid 900 kWh/kW (kr/kWh)

1,50-1,83

1,37-1,50

* Min uppskattning från två diagram eftersom man verkar ha skrivit fel i texten.

Hasselgrodd från fjolårets potatisland. 6 juni 2012.

6 reaktion på “Produktionskostnaden för solel nu lägre än konsumentelpriset i hela Tyskland!

 1. Angående solceller på småhus, värt att notera och planera för:
  1. Ett (små)hus med (stort, skuggfritt) södervänt tak kommer att betinga ett högre värde än ett hus med dåligt ‘solcellstak’ (fel lutning, fel riktning, skuggigt). Detta kommer att slå igenom på huspriser inom de närmaste tio åren.
  2. Svensk Byggnorm borde göras om så att nyproducerade hus i stor utsträckning planeras och byggs med stort södervänt tak så att solceller kan installeras optimalt.
  3. Om solceller ska integreras i hustak så måste teknik för kylning av solcellspaneler användas. Verkningsgraden minskar med ökad temperatur.
  4. Arkitekter borde gå i skola så att de begriper att nya områden ska planeras så att småhus får ett stort södervänt skuggfritt tak.
  – Småhus ska absolut INTE ha platt tak med stora träd på södersidan!!!
  – Småhusområden får inte förtätas med höga hyreskaserner mot söder!
  – Småhus måste stå i förhållande till varandra att de inte skuggar varandra.
  5. Staten borde ge bidrag till att bygga om hus med dåliga soltak (i områden som tillåter detta) så att lämpligt riktade hus med platt tak kan förses med lämpliga takstolar etc för optimal lutning kring 40 grader. Dvs mer än bara ROT.
  6. Något mer som kan skynda på införandet av storskalig solcellsanvänding i Sverige? (förutom Nettodebitering årsvis)

 2. Tack för ännu ett intressant inlägg. Jag reagerade lite på de årliga driftskostnaderna i tabellen. Om jag inte räknar fel så motsvarar 270 kr/kW i årliga driftskostnader 30 öre/kWh vid en produktion av 900 kWh/kW. Stämmer det med dina egna erfarenheter och andra kalkyler du har sett? Jag har tidigare fått intrycket att driftskostnaderna är i det närmaste försumbara, men här visar de sig vara ganska omfattande.

  Direct Energy tar till exempel inte med driftskostnader i sin exempelkalkyl (http://directenergy.se/dokument/exempelkalkyl_solceller.xls)

  • Dina tankar om rapportens antagande om driftkostnader stämmer. Det är inte så att man i Tyskland eller Sverige behöver sitta och putsa på solcellsmodulerna var och varannan dag. I torrare klimat kan regelbunden rengöring var aktuell, men det behövs vanligen inte hos oss. Man har säkert räknat med ett byte av växelriktare. All felstatistik jag sett visar att det är den svagaste länken i ett solcellsystem. I takt med att modulpriserna rasar och blir en allt mindre andel av systemkostnaden flyttas fokus till resten av systemet, här måste man framför allt se till att växelriktarna håller lika länge som solcellsmodulerna.

   Det finns andra uppskattningar av driftkostnader. EPRI gav i juli 2010 ut rapporten ”Addressing Solar Photovoltaic Operations and Maintenance Challenges. A Survey of Current Knowledge and Practices.”. För anläggningar i USA på 1 MW eller mindre anger man $6-27/kW och år (43-193 kr/kW och år). Man anger även driftkostnader för stora anläggningar (”utility scale”, större än 1 MW), där man även tagit med byte av växelriktare. Man anger för dem $32/kW och år (228 kr/kW och år) för ett fast monterat system >1 MW med moduler baserade på polykristallint kisel. Har man enaxlig solföljning ökar kostnaden till $45/kW och år (321 kr/kW och år).

   För stora anläggningar kan det vara så att man har personal på plats eller som regelbundet besöker anläggningen för att se om allt fungerar normalt. För små anläggningar hemma i villan kan man själv lätt se om anläggningen fungerar eller inte = ingen kostnad. Det är då enbart vid rena fel man behöver anlita någon som kommer och åtgärdar felet.

   I min kalkyl har jag använt 0,5% av investeringskostnaden. Det var från ytterligare en annan källa. För vår solcellsanläggning skulle det exempelvis täcka byten av växelriktaren två gånger under livslängden och med dagens systempriser åtminstone ett byte av växelriktare.

   • Tack för svar och rapportlänk. Vid en närmare titt på och beräkning kring Direct Energys (DE) kalkyl så ser det ut som om det är byte av likriktaren som står för en väldigt stor del av driftskostnaderna.

    DE räknar med att en ny likriktare köps in efter 20 år till en kostnad av 3000 kr/kW. En livslängd på 20 år och en kalkylränta på 5% ger en annuitetsfaktor på 8% och därmed en årlig kostnad på 240 kr/kW för likriktaren. Det är i samma storleksordning som driftskostnaderna i den tyska rapporten.

    Men med fortsatt utveckling av solcellsbranschen så är det väl inte alltför vågat att anta att kostnaderna för likriktare faller en del tills det är dags att köpa en ny om 15-20 år.

 3. Pingback: Varför ska man köpa solceller?? | Bengts villablogg

 4. Pingback: Medelpriset för solcellsystem under 15 000 kr/kW i Tyskland! | Bengts villablogg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *