2012 soligare än normalt för de flesta

Av SMHI:s mätstationer för global solinstrålning är lite överraskande Lund i topp efter årets fyra första månader. Tätt följd av Visby och överraskningen Växjö, som på årsbasis ligger långt ner bland SMHI:s mätstationer. Nästan alla orter har i år fått mera solinstrålning är normalt. Som synes är Sverige dock ett så stort land att det är stora skillnader mellan orterna. SMHI:s nät för mätning av solinstrålning är för övrigt så väldigt glest att det säkert finns platser som haft mer solinstrålning än nedanstående.

Tabellerna nedan visar dels den globala solinstrålningen per månad och summerat för januari-april i jämförelse med vad som förväntas under ett normalår under perioden 1961-1990, som SMHI använder som referensperiod. Svenska Högarna och Tarfala är nya stationer som saknar värden för denna period.

Solelproduktionen är i princip direkt proportionell mot solinstrålningen, men för vintermånaderna kan snötäckning av solcellsmodulerna minska solelproduktionen.

SMHI stationskarta solinstrålning. Kartan visar även orter som bara mäter solskenstid och de finns därför inte med i nedanstående tabeller.

Global solinstrålning Januari-April 2012. Data från SMHI.

Global solinstrålning jämfört med normalvärden 1961-1990. Rådata från SMHI.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *