Timmätning – ger inte nettovärde!

Med timmätning skulle man kunna tro att man får ett nettomätvärde för timmen och att detta värde skulle visa endera att man haft nettoinmatning till nätet av överskottsel under timmen eller att man haft nettouttag (köp) under timmen. MEN, så fungerar det inte hos i vart fall Vattenfall, som vi har som nätägare.

Elmätaren har olika register för in- och utmatning och det blir därför två mätvärden, som man valt att redovisa separat. Elmätarens register uppdateras kontinuerligt. Det betyder att vi under en timme kan ha både en nettoinmatning av överskottsel och ett nettouttag (köp) av el, se exempel i diagrammet nedan från den 7 november 2010. Under fem timmar mitt på dagen både köpte vi el och matade in överskottsel på nätet, beroende på att vår solelproduktion eller elanvändning varierade under dessa timmar. Det kanske räckte med att vi körde igång mikron eller dammsugaren för att det skulle gå från överskott av solel till behov av att köpa el. Det är därför lite förvillande att prata om timmätning eftersom det åtminstone inte för oss sker någon nettodebitering per timme som man skulle kunna tro.

Om man för den inmatade elen ersätts med Nord Pool spotpris minus 4 öre (vanligast, erbjuds av exempelvis Vattenfall, E.ON och Fortum) kan det bli så att man en minut säljer överskottsel till detta pris, medan man under nästa minut köper tillbaka elen för ett mer än dubbelt så högt pris på 1,1-1,2 kr/kWh (aktuellt elhandelspris från Kundkraft 1-årsavtal antaget), inklusive den rörliga nätöverföringsavgiften som är 23,5 öre/kWh hos Vattenfall. Denna effekt kan tyckas lite märklig för solelproducenten…

Jag undrar om det fungerar likadant för alla solelproducenter som har timmätning? Hur fungerar det hos ditt bolag?

Uttag (köp) av el och inmatning av överskott av solel till nätet

4 reaktion på “Timmätning – ger inte nettovärde!

 1. Då ingen kvittning förekommer hos flera (de flesta?) elhandelsföretag spelar det ingen roll vilken typ av elmätning som nyttjas. Kvittningen anses vara olaglig av t.ex. Vattenfall då Skatteverken ännu inte har gett sitt utlåtande till den evighetslånga borgerliga “utredning” i frågan som ingen arbetar med. Men säger sig göra så… Tills dess är det bara att bita i det sura äpplet och betala 2-3 gånger mer för förbrukad el än den som produceras av en själv, oavsett typ av mätare som nyttjas.

  • Jag tog upp frågan igen därför att en kompis med förvåning just upptäckt detta, han har också Vattenfall som nätägare. För vår egen del får vi mera betalt för den el vi matar in på nätet än vad köpelen kostar, så i vårt fall lider vi inte. Men vi är ett undantag.

   Tidigare diskussion om hur elmätare mäter vid 1-fas respektive 3-fas installation visar att det finns olika konfigurering av elmätarna. Se inlägg från 11 mars 2011 och 22 februari 2011.  Jag skulle därför inte dra alla elmätare över en kam.

   När jag satt i referensgruppen för Energimarknadsinspektionens utredning om nettodebitering menade en deltagare från Svenska Kraftnät att timmätning gav nettovärden. Skulle därför inte förvåna mig om det är så för vissa elmätare eller kunder.

 2. Hej Bengt
  Jag har Fortum som nätägare, och dom mäter likadant som Vattenfall,dvs mätaren har ett register för förbrukning och ett register för produktion.Dessa två olika värden summeras var för sig ned till millisekund, och behandlas som helt åtskilda abonnemang.När jag går in på min sida hos fortum så finns det två anläggningsnummer,ett för förbrukning och ett för produktion. Min anläggning är på 6,11kW och jag har tyvärr ett stort överskott av solel,men jag har nu kopplat min varmvattenberedare(300L) mot ett veckotidur och kontaktor som gör att jag bara värmer mitt vatten mellan kl 09.00-18.00, och jag ser nu en dramatisk minskning av exporterad el, eftersom jag nu laddar varmvatten med gratis solel.

  Vänliga hälsningar Dan Ingelsson

 3. Hej Bengt!
  Kan man vända en debiteringsmätare?

  Jag har en 1kW solcellsanläggning med 6 st 175W-paneler och 2 st Steca 500 som har varit igång i snart två månader.

  Debiteringsmätning tycks vara svårt för nätägaren att lösa. Mätarbytet dröjer!
  Jag dubbelkollade igår att min befintliga debiteringsmätare inte mäter utgående ström.
  Jag hade ett överskott på 500 Watt som jag matade ut. Debiteringsmätaren blinkade inte alls, så jag utgår från att inget utgående mättes, dvs debiteringsmätaren mäter bara inkommande.

  Min tanke: Om man sätter upp en debiteringsmätare till i serie och vänder den tvärt om, dvs bara mäter utgående, så får man ju två lika mätare som mäter utgående, respektive inkommande.
  Fjärravläsningen bör ju fungera precis som vanligt. Man får kanske hantera själva debiteringen/krediteringen manuellt, men mätning och insamling av värden sker ju helt automatiskt i befintligt system.

  En nackdel för mig är att det blir fasberoende. Om jag har solen på en fas och förbrukarna på en annan fas, så går min producerade ström ut på en fas och jag köper på en annan fas.
  Det skulle jag kunna leva med eftersom jag redan har kopplat om de flesta varaktiga förbrukarna på samma fas som solcellerna matar på.
  Jag har även ställt frågan till min nätägare.

  Med Vänliga Hälsningar
  Lars Ivarsson

Kommentarer inaktiverade.