Fullriggaren årets anläggning 2011

Svensk Solenergi har tilldelat Fullriggaren hos Gavlegårdarna i Gävle priset årets anläggning 2011. Så här lyder motiveringen:

”En tekniskt och estetiskt väl utförd byggnad som på ett förtjänstfullt sätt visar möjligheterna att integrera såväl solvärme som solel för minskat behov av köpt energi i nya byggnader. Det faktum att byggnaden uppförts av ett engagerat bostadsbolag som ett nytt landmärke på Gävle Strand ger ett stort exponeringsvärde.”

Ett positivt värde med priset är att det gett mycket god uppmärksamhet i media. Det har omnämnts på många ställen.

Solcellerna sitter vertikalt placerade i balkongväggarna. Enligt Gävle Dala Energikontor har man 157 solcellsmoduler med en yta på 228 kvadratmeter och märkeffekt 20,41 kW. Jag kan tycka att det är missvisade att säga att de har en maximal effekt på 20,41 kW. Med den vertikala placeringen lär de aldrig uppnå denna effekt. Den årliga produktionen beräknas till ca 11 325 kWh/år. Det ger en modulverkningsgrad på 20,41/228 = 9% och en produktion på 11 325/20,41 = 555 kWh/kW och år.

Modulerna är polykristallina med glas på båda sidor. Den låga verkningsgraden på 9% beror på att de är semitransparenta där man satt solcellerna glesare än normalt för att de ska släppa igenom en del solljus, vilket ses i inslaget från TV4 (se källor här nedan). Den låga beräknade produktionen per kW har jag ingen bra förklaring till. Den vertikala placeringen borde ”bara” minska produktionen med 25%. Ett år med normal solinstrålning bör man producera 800-1000 kWh/kW med en hyggligt placerad anläggning och drar man bort 25% borde man få 600-750 kWh/kW och år.

Lyckades inte hitta något om den extra kostnaden för solcellsmodulerna i förhållande till vanliga balkongväggar. Specialmoduler höjer kostnaden väsentligt. Det är inte otroligt att merkostnaden för semitransparenta moduler jämfört med vanliga solcellsmoduler var högre än kostnaden för vanliga balkongväggar.

Fullriggaren, Gävle, med solceller i balkongväggarna. Huum… hur tänkte man här då? Bild från anonym fotograf.

Källor

Svensk Solenergi. Årets anläggning 2011. 2011-04-26.

TV4 Play. Prisbelönta solceller.

Gävle Dala Energikontor.

Bygginfo. Solig balkong ger energi.

Pärlhyacint. Kvarstående från gammal odling, Igelsta backe 5 maj 2012.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *