Seg myndighetsprocess för investeringsstöd till solceller

I budgetpropositionen som presenterades 20 september ifjol fanns pengar anslagna för ett fortsatt investeringsstöd till solceller under 2012. Man kan därför tycka att årets medel för investeringsstöd borde ha varit länsstyrelserna tillhanda redan under januari för att undvika ett glapp mellan 2011 och 2012. Energimyndighetens beslut kom dock först 27 februari och det dröjde sedan ytterligare en-två veckor innan länsstyrelserna hade medlen tillgängliga via Boverket.

Varför tog det över två månader att få ut medlen till länsstyrelserna? Med ett investeringsstöd på 45% och 57,5 miljoner i stöd blir det investeringar motsvarande 128 miljoner kr som försinkades på grund av den sega myndighetsprocessen.

Energimyndigheten fördelade 57,5 miljoner kronor till länsstyrelserna och sparade 2,5 miljoner kronor för administrativa kostnader. Som framgår av tabellen nedan fick Jönköpings län mest per innevånare, 14,08 kr. Minst fick Västerbotten med 2,57 kr per innevånare. Snittet för riket var 6,06 kr per innevånare. Den satsning regeringen gör på investeringsstöd för solceller är med andra ord blygsam.

Ringde länsstyrelsen i Västmanlands län och pratade med Bo Bertilsson. Där var ca 4 miljoner sökta och det är dubbelt så mycket som finns tillgängligt att fördela. Hade en tanke att skicka in en ansökan för en liten utbyggnad av vår solcellsanläggning, men några pengar i år kan vi alltså inte räkna med. Jag rekommenderar trots det alla att skicka in en ansökan om ni funderar på att installera en solcellsanläggning. Dels för att visa att ett intresse finns, dels för att få en plats i kön om det blir en fortsättning nästa år. Ansökan är dessutom inte bindande.

Fördelning av investeringsstöd till solceller 2012 per län.

Källor

Snöklocka i rabatt. 2 april.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *