Solelproduktion Februari – Summering

Har fått timdata för uttag från elnätet (branschspråk för den el vi köpt) och inmatning av överskott av el från våra solceller till elnätet för februari från Per Holmquist, Vattenfall. Med hjälp av dem och data från solcellsanläggningen gjorde jag en sammanställning tillsammans med en jämförelse för februari 2011.

26% av vår producerade solel på 116,86 kWh under februari matades in på nätet, vilket kan jämföras med endast 13% under februari ifjol. Denna överskottsel sålde vi till Telge Energi för 1,50 kr/kWh, inklusive moms.

2 av månadens timmar behövde vi inte köpa någon el och vi var under dessa timmar alltså helt självförsörjande på el, vilket var lika många timmar som under februari 2011. Det blev inget dygn med positivt solelnetto.

Under februari köpte vi 2711 kWh el till vårt hus (163 m2 boyta) och separat förråd (50 m2 uppvärmd yta till 7-8° vintertid, sommartid har vi ingen värme på), vilket var lite mer än februari i fjol med 2658 kWh men mindre än 2010 års 2991 kWh. 2008 köpte vi bara 1566 kWh. Solcellerna gav i år ett nettotillskott under februari på 87 kWh. Utan solcellerna hade det blivit 2798 kWh köpt el. Dessutom matade vi in 30 kWh till nätet, vilket gör att vårt köpnetto var 2681 kWh.

Jämförelse februari 2011 och 2012.

Jämförelse februari 2011 och 2012.

Solelproduktion per dygn under februari 2011.

Solelproduktion per dygn under februari 2011.

Solelproduktion per timme under februari 2011.

Solelproduktion per timme under februari 2011.

En reaktion på “Solelproduktion Februari – Summering

  1. Hej Bengt!
    Jag måste berömma dig för din fantastiska uthållighet med att uppdatera din blogg och att komma med intressant information från olika håll och synsätt! Fantastiskt! 😉
    mvh Peter

Kommentarer inaktiverade.