Solceller storvinnare av installerad effekt i EU 2011

The European Wind Energy Association har gett ut rapporten ”Wind in power 2011 European statistics. February 2012”. Det är en riktig guldgruva när man vill studera installerad effekt av olika elproduktionsslag i EU:s 27 länder.

Solceller sopade mattan med alla andra kraftslag när det gäller nyinstallationer under 2011. Hela 21,0 GW solceller installerades i EU. Det var 46,7% av den nyinstallerade effekten för elproduktion i EU. Naturgas var två med 9,7 GW (21,6%) och vind trea med 9,6 GW (21,4%).

Installationerna i vind anges till 12,6 miljarder Euro. Det gör i genomsnitt 1300 Euro/kW. Den 11 februari skrev jag om att stora solcellsanläggningar installeras för 1600-1800 Euro/kW, exklusive moms.

Man bör ha i minnet att den installerade effekten ger olika mycket energi beroende på vilket kraftslag man tittar på. Sammanlagt 93,957 GW installerad vindeffekt i EU anges ge 204 TWh el under ett normalår, motsvarande 6,3% av EU:s slutliga elanvändning. Det betyder i medeltal 2170 kWh/kW under ett år.

Den såvitt känt bästa solcellsanläggningen i Sverige under 2011, på KTH, gav 1074 kWh/kW, vilket var nytt svenskt rekord. En solföljande solcellsanläggning i sydligaste Portugal, Spanien eller Sicilien kan ge ca 2000-2100 kWh/kW och år enligt mina uppskattningar med PVGIS.

Tyskland är det EU-land som har mest installerad effekt av både vindkraft och solceller.

Även om kol, kärnkraft och olja för elproduktion alla minskat sedan år 2000 är kol fortfarande det kraftslag som störst installerad effekt för elproduktion i EU och tillsammans med gas svarade de för 49% av den installerade effekten i EU år 2011. Dessutom har vi förstås trafik, flyg och bostadsuppvärmning där vi har fossila bränslen. Det är fortfarande en lång väg att gå att fasa ut de fossila bränslena i EU, men sol och vind går starkt framåt.

Man kan väl också säga att det är vi själva som beslutar hur snabbt det ska gå att fasa ut de fossila bränslena genom exemplvis

 • hur mycket vi satsar i forskning och utveckling av nya tekniker,
 • hur mycket ekonomiskt stöd vi ger förnyelsebara respektive icke förnyelsebara tekniker,
 •  i vilken grad vi alla bidrar genom energibesparing och medvetna val, inte bara i vardagen utan även genom vilken politik vi ger vårt stöd…

Klicka på diagrammen nedan om du vill se dem i större skala.

Nyinstallerad effekt i EU 2011. Källa: EWEA Wind in power 2011.

Nyinstallerad effekt i EU 1995-2011. Källa: EWEA Wind in power 2011.

Nyinstallerad effekt i EU 1995-2011. Källa: EWEA Wind in power 2011.

Netto nyinstallerad effekt i EU 2000-2011. Källa: EWEA Wind in power 2011.

Netto nyinstallerad effekt i EU 2000-2011. Källa: EWEA Wind in power 2011.

EU mix av elkraft 2011. Källa: EWEA Wind in power 2011.

EU mix av elkraft 2011. Källa: EWEA Wind in power 2011.

5 reaktion på “Solceller storvinnare av installerad effekt i EU 2011

  • Enligt ”Nationell översiktsrapport av solcellsinstallationer i Sverige 2010” författad av Johan Lindahl, Uppsala Universitet, var 11 433 kW installerat, varav 5395 kW nätanslutet vid utgången av 2010. En osäkerhet finns vad gäller de ej nätanslutna system, där man inte vet hur stor andel som kan ha tagits ur drift.

   Det finns ingen nationell statistik som visar hur mycket el solceller producerar i Sverige. Den solelproduktion som blir uppmätt i elnätet är bara det överskott som matas in på nätet av nätanslutna solcellsanläggningar. Däremot vet man inte hur mycket som används direkt av producenterna eller hur mycket som produceras i ej nätanslutna system (fritidshus etc.).

   Man kan därför bara göra uppskattningar av Sveriges solelproduktion. Om man skulle anta att de installerade solcellsanläggningarna i genomsnitt årligen producerar 700-800 kWh/kW skulle det bli 8,0-9,1 GWh/år (1 GWh = 1 miljon kWh). De bästa solcellsanläggningar i bra lägen kan producera över 1000 kWh/kW, men det finns många äldre anläggningar också och anläggningar som inte är optimalt placerade, som inte når dessa produktionsvärden.

 1. Pingback: Solceller storvinnare av installerad effekt i EU också 2012 | Bengts villablogg

 2. Pingback: Solceller storvinnare av installerad effekt i EU också 2012 | Bengts nya villablogg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *