Vår ersättning för överskottsel 2011

Jag försöker här reda ut begreppen om vilken ersättning man kan få för sin solel.

Den solel vi använder själva i vårt hus gör att vi minskar vårt inköp av el och den får därmed samma värde som det rörliga priset för köpt el. Observera att detta gäller det rörliga priset för summan av elhandel och elöverföring. Den fasta abonnemangskostnaden hos nätbolag och elhandlare påverkas däremot inte.

Den solel som vi inte kan använda själva i huset blir ett överskott som matas in på nätet. Eftersom vi är en nettokonsument av el under ett år får vi ingen kostnad för inmatningsabonnemang. Ersättningen för överskottselen kommer från fyra olika källor:

 1. Energiersättning.
 2. Elcertifikat.
 3. Ursprungsgarantier.
 4. Elhandel.

Summa ersättning för överskottsel 2011

Energiersättning 7,5 öre/kWh
Elcertifikat Ca 26 öre/kWh
Ursprungsgarantier ?
Elhandel 56,9 öre/kWh
Summa Ca 90 öre/kWh

Energiersättning

Detta är en ersättning som betalas ut från nätbolaget på grund av minskade överföringsförluster i nätbolagets elnät. Nätbolagen är skyldiga att betala ut en ersättning enligt Ellagen 3 Kap. 15§. Det finns inget enhetligt namn för denna ersättning. Hos olika nätbolag kallas den exempelvis energiersättning, produktionsersättning, nätersättning, överföringsersättning, förlustersättning eller ersättning för nätnytta. Detta är den enda ersättning man som elproducent får med automatik. Gör man ingenting annat blir det inte mer än så här.

Ersättningen varierar beroende på var man bor i landet och vilken tariff man har mellan ca 4 öre/kWh och ca 8 öre/kWh. Vi har Vattenfall som nätägare och de betalar 7,5 öre/kWh, inklusive moms, till oss eftersom vi bor i deras område söder och har enkeltariff. Om vi bott i område norr hade vi istället fått 5,5 öre/kWh, inklusive moms. Om vi hade haft tidstariff hade vi fått olika ersättning under höglasttid respektive övrig tid.

Elcertifikat

Hos Energimyndigheten kan man ansöka om att bli godkänd för tilldelning av elcertifikat. Tilldelningen sker från den dag Energimyndigheten fattat beslut om godkännande. Tilldelning av elcertifikat kan inte ske retroaktivt. När man blivit godkänd får man elcertifikat för den överskottsel man matar in på nätet utan att det kostar någonting. Man får ett elcertifikat per producerad MWh (1000 kWh). Man är egentligen berättigad till elcertifikat för hela sin solelproduktion men som jag skrivit om tidigare är det idag inte lönt för en småhusägare eftersom kostnader som är förknippade med detta överstiger intäkterna.

Elcertifikaten bokförs av Svenska Kraftnät på ett Cesarkonto. Dessa elcertifikat kan man sälja, om man hittar en köpare. Man får elcertifikat under 15 år. Priserna för elcertifikat varierar med tiden, se diagram.

Under 2011 motsvarade medelpriset för elcertifikat ca 26 öre/kWh, inklusive moms.

Vi hade visserligen samlat ihop till ett elcertifikat under 2011 men vi fick inte något elcertifikat infört på vårt Cesar-konto under 2011 (se varför i inlägg från 24 januari), därför gjorde vi ingen handel med elcertifikat under 2011 utan det kommer att bli under 2012.

Pris för elcertifikat per månad, hämtade från "Cesar elcertifikat", Svenska Kraftnät.

Pris för elcertifikat per månad, hämtade från "Cesar elcertifikat", Svenska Kraftnät.

Ursprungsgarantier

Den 1 december 2010 trädde en ny lag om ursprungsgarantier i kraft. Ursprungsgarantin visar vilken typ av energikälla som elen kommer ifrån. Ursprungsgarantier utfärdas för alla typer av elproduktion. För att få ursprungsgarantier måste man skicka in en ansökan till Energimyndigheten. Liksom för elcertifikat får man en ursprungsgaranti per producerad MWh och de bokförs också på ett konto hos Svenska Kraftnät. Dessa ursprungsgarantier kan man sälja, om man hittar en köpare.

Vilket värde ursprungsgarantierna har är oklart för mig. Vi hade visserligen samlat ihop till en ursprungsgaranti under 2011 men vi fick inte någon ursprungsgaranti infört på vårt Cesar-konto under 2011, därför gjorde vi ingen handel med ursprungsgarantier under 2011.

Elhandel

Fick häromdagen en ”producentfaktura” från Bixia, till vilka vi sålde vår överskottsel under 2011. Bixia betalade Nord Pool timspotpris utan avdrag och betalade dessutom ut moms på detta belopp. Deras ersättning för elhandeln blev totalt 869 kr för 1527 kWh vilket gör 56,93 öre/kWh i genomsnitt under året. En sammanställning per månad visas i nedanstående tabell. Se även diagrammet som visar tydligt hur Nord Pool spotpris har sjunkit under året.

 

Överskott
(kWh)

Ersättning
(kr/kWh)

Ersättning
(kr)

Jan

8

0,7469

5,98

Feb

17

0,6875

11,69

Mar

129

0,7039

90,80

Apr

208

0,5961

123,99

Maj

282

0,6288

177,31

Jun

273

0,6063

165,51

Jul

197

0,4996

98,43

Aug

196

0,5321

104,30

Sep

134

0,4330

58,02

Okt

56

0,3623

20,29

Nov

20

0,5263

10,53

Dec

5

0,4400

2,20

SUMMA

1527

0,5693

869,00

Nord Pool spotpris under 2011.

Nord Pool spotpris under 2011.

Klicka på diagrammet för att se det i större skala.

12 reaktion på “Vår ersättning för överskottsel 2011

 1. Hej Bengt!

  Tack för en mycket bra sida med mycket matnyttigt för en nybliven mikroproducent.

  Vi tänkte ansöka om att bli godkännda för elcertifikat men då vi kontaktade nätägaren för att få EIDEL-ID (vilket jag fick reda på att vi själva skall ansöka om) och kontaktuppgifter sades det att vi inte kommer att kunna få några elcertifikat. Detta efterssom vi fortfarande kommer att köpa in el om man ser till hela året. Stämmer det? Som vi har förstått det kommer vi att kunna skrapa ihop lite överskott på vår och sommar och därmed få ihop till elcertifikat. Fick också höra att om nätbolaget skulle mäta kommer vårt abonemang att ändras och därmed bli dyrare. Hur gör vi för att nätbolagetenbart skall mäta överskottet på samma sätt som i ditt fall och slippa en extra avgift?

  Tacksamma för svar

  /David och Anna

  • Måste vara något slags missförstånd.

   Rätten att få elcertifikaten har ingenting att göra med den konsumerade elen. Rätt till elcertifikat får man för producerad el efter ansökan om godkännande hos Energimyndigheten. Eftersom nätägaren måste ha timmätning i anslutningspunkten om ni börjar mata in el på nätet kan ni få elcertifikat för överskottselen utan att det kostar er något. Det var inget krångel för oss. Vattenfall bytte elmätaren till en timmätare, utan kostnad för oss eftersom vi är nettokonsument av el under ett år och har <63 A säkring. Enligt lagändring i april 2010 får nätägaren då inte ta betalt för detta och inte heller för inmatningsabonnemanget. Vi behövde inte ansöka om något Ediel-ID, det fanns angivet på de papper vi fick från Vattenfall.

   Om ni däremot skulle vara nettoproducent av el under ett år skulle ni behöva betala för ett inmatningsabonnemang.

   • Hej Bengt

    Får följande text från nätägaren:

    5.2 Mätning för elcertifikat
    För producenter anslutna till nät som används utan stöd av koncession ska anläggningens innehavare mäta och rapportera den certifikatsberättigande produktionen till Svenska Kraftnät.
    En anläggning för mikroproduktion behöver kompletteras med en extra mätare (P2) som mäter bruttoproduktionen (figur 7). Denna mätning sker helt på kundens bekostnad. Kunden behöver även ombesörja att rapportering av timvärden för elcertifikaten görs till Svenska kraftnäts system Cesar, även denna rapportering sker på kundens egen bekostnad.

    Vet dock inte var de fått ovanstående text ifrån. Hittar den varken i ellagen eller mätförordningen.

    • Verkar vara ett bra exempel på hur nätbolag kan prata över huvudet på vanliga privatpersoner, som inte förstår vad de menar.

     Det nätbolaget skriver är helt i sin ordning. I ditt hus är man på så kallat icke-koncessionpliktigt elnät, där nätägaren inte har något ansvar, och då får du därför själv stå för alla kostnader, inklusive elmätare och mätabonnemang för insamling av timvärden och rapportering till Svenska Kraftnät. Denna tjänst kan köpas av nätbolaget eller något annan företag som erbjuder en sådan tjänst, exempelvis Rejlers. Detta är dock inte lönt för en liten solcellsanläggning eftersom abonnemangskostanden blir högre än intäkterna.

     Du får prata med nätbolaget igen och förklara att det bara är för din överskottsel du matar in på nätet du vill ha elcertifikat. Om du får ett överskott måste nätbolaget ha timmätning (de behöver troligen byta eller konfigurera om din elmätare för att klara det) och rapportera denna elproduktion till Svenska Kraftnät. Därmed har Svenska Kraftnät all information som behövs för att bokföra elcertifikat på ett Cesarkonto, som du får när du blivit godkänd för tilldelning av elcertifikat. Om ert överskott är litet är det kanske inte mödan värt för er? För vår del blev det 1527 kWh i överskott under 2011 och då är det av intresse att få elcertifikat. Du måste dessutom hitta en köpare av dina elcertifikat. Det är långt ifrån alla elhandlare som vill handla enstaka elcertifikat, eftersom det blir en kostnad för dem. Ditt nätbolag kan inte köpa dina elcertifikat, eftersom de inte får handla med elcertifikat.

     • Vi kämpar vidare med vår elcertifikatsansökan. Vet du i vilken lag/förordning som det står att nätbolaget är skyldiga att mäta och rapportera till svenska kraftnät (vid mätning för elcertifikat)?

      Vår mätare är av en sån typ att den klarar av att mäta både ingående och utgående el och jag vet att nätägaren kan mäta vår produktion och att vi skickar ut en del. Men vi har fortfarande inget EID-el nr som nätägaren påstår att vi måste skaffa. Tycker att det borde vara deras nummer som skall användas eftersom det är de som mäter?

      Har pratat med BIXIA om att sälja vårt överskott och de pratar om att det krävs två separata anläggnings ID för konsumtion resp. produktion. Elnätsbolaget säger däremot att vi bara har ett anläggnings-ID. Hur är det i ert fall?

 2. David och Anna,
  All elproduktion som matas in på nätet ska timmätas. Det betyder att om ni matar in ett överskott av solel på nätet är nätbolaget skyldiga att timmäta det. Ni behöver ett uttagsabonnemang (det abonnemang ni redan har) och dessutom ett inmatingsabonnemang, som nätbolaget enligt nedan inte får ta betalt för om ni uppfyller villkoren som anges i Ellagen.

  Enligt Ellagen 4 kap. §10 gäller sedan april 2010 att
  ”En elanvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och som producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt ska inte betala någon avgift för inmatningen. Detta gäller dock bara om elanvändaren under ett kalenderår har tagit ut mer el från elsystemet än han har matat in på systemet.”

  Vi har ett inmatningsabonnemang med en anläggnings-ID och ett utmatningsabonnemang med ett annat anläggnings-ID. Detta fick vi med automatik från vårt nätbolag Vattenfall när föranmälan om anslutning av vår solcellsanläggning skickats in till dem. Fysiskt är det en elmätare men med olika räkneverk för utmatad (köpt) eller inmatad (överskott) el.

  Några frågor till er
  1. Har ni eller er elektriker skickat in en föranmälan om er solcellsanläggning innan installationen påbörjades?
  2. Har en färdiganmälan gjorts efter det att installationen var klar?
  3. Har nätbolaget godkänt att ni får starta solcellsanläggningen?
  4. Har nätbolaget förstått att ni kommer att mata in ett överskott till nätet?
  5. Har nätbolaget förstått att ni bara vill ha elcertifikat för det överskott ni matar in på nätet?
  6. Vilken effekt har er solcellsanläggning?
  7. Vet ni hur stort överskott ni matar in på elnätet?
  Om ni har ett överskott och punkterna 1-5 är OK bör nätbolaget ordna de anläggnings-ID som behövs.

  Reglerna för elcertifikat finns i lag om elcertifikat och förordning om elcertifikat.

 3. Hej

  Här kommer svaren:

  1-3. Allt är klart, godkänt, inkopplat och driftsatt.

  4. Nätbolaget hat bytt vår mätare till en som registrerar både konsumtion och produktion och har med fjärravläsning sett att vi skickar ut vårt överskott.

  5. Vi pratade med dem senast idag och förklarade återigen att vi bara vill ha elcertifikat för det som vi skickar ut på deras nät. De hävdar fortfarande att vi då måste ha ett annat abonnemang som kostar så pass mycket att det inte lönar sig.

  Vi tycker att vi har stöd i Mätförordningen (1999:716) och även förordningen om ursprungsgarantier (2010:853 ) för att det inte skall kosta oss någonting om mätning endast sker av den el som vi matar ut i ett nät som omfattas av nätkoncession.

  6. 7780W

  7. Vi har producerat 285,3 KWh sedan 22 februari och vi har skickat ut ungefär hälften av det på elnätet.

  • Det verkar fortfarande vara något slags missförstånd när det gäller punkt 5. Ni skriver tidigare att ni bara har ett anläggnings-ID, jag förstår inte hur det kan fungera med ett anläggnings-ID. Ni borde ha ett för den köpta elen (uttag) och ett för överskottselen (inmatning). Det överskott ni matar in på nätet ska ert nätbolag mäta per timme och de ska skicka dessa mätvärdena till Svenska Kraftnät. Gör de det? Vilken anläggningsidentitet anger de då?

   Det är de timvärden som nätbolaget rapporterar till Svenska Kraftnät som ska ligga till grund för er tilldelning av elcertifikat (efter det att ni gjort ansökan hos Energimyndigheten och blivit godkända för tilldelning av elcertifikat). Nätbolaget behöver alltså inte göra något extra insamling av eller hantering av mätvärden för att ni ska få elcertifikat för er överskottsel.

   En annan sak är om ni skulle vilja ha elcertifikat för hela er elproduktion. Då har nätbolaget rätt att ni behöver ett annat mätabonnemang, som dock inte behöver köpas av nätbolaget. Men det är inte alls detta vi pratar om.

   Jag tycker det hela verkar helsnurrigt och ett exempel på att det här med elcertifikat fungerar dåligt för små elproducenter. Trist att höra att ert nätbolag verkar ovilliga att hjälpa er. Kan ni inte be Bixia ringa och prata med nätbolaget? Det borde gå lättare när folk i branschen pratar med varandra…

   Hoppas att ni orkar stå på er…

 4. Ang Anläggnings ID
  Nu säger nätbolaget plötsligt att vi skall få ett till Anläggnings-ID om vi skall börja sälja el och att de dessutom är intresserade av att köpa den.

  Ang Elcertifikat
  Nu har vi pratat med både Svenska kraftnät och Energmyndigheten och visst är det så att vi har rätt. Dock verkar det inte finnas något konkret i lagar eller förordningar att hänvisa till. Vi får samla energi för ytterliggare en diskussion med nätföretaget. (Och idag blir det nog mycket energi för solen lyser redan för fullt…)

  Trodde väl aldrig att det skulle vara så här besvärligt att bli elproducent men nu verkar det gå åt rätt håll i alla fall.

  • Eftersom ni kommer att få ett anläggnings-ID för inmatningen är saken klar vad gäller elcertifikat också! Det är det som saknats, vad jag förstått från er info.

   Jag tror att många är ovana att hantera små elproducenter, ni är ju en av pionjärerna. Jag tror säkert att det kommer att bli bättre med tiden! Egen elproduktion med solceller kommer att vara standard inom inte alltför många år.

 5. – Intressant diskussion. Det är det väl bara att beklaga att många elbolag är att liknas vid stora ryska statliga monopol som har klart bristande insikt, kontroll och förståelse, kanske i synnerhet när det gäller små elproducenter.
  – När jag fick en “Produktionselmätare” inkopplad av Fortum hösten 2011 så syntes därefter två abonnemang på hemsidan, både för Produktion och Konsumtion. Där framgår alla timdata etc. Inget krångel alls.
  – Idag har jag fyllt i ansökan för Elcertifikat. Detta kan göras elektroniskt numera via https://www1.stem.se/elcerth/intressentportal/Default.aspx. Det som dock brister är när man ska fylla i “Ediel-ID”. Hur vet man detta? Har jag fått information om detta? Nej inte vad jag sett.
  Jag sökte på Internet och hittade hemsidan: http://www.ediel.se. Där återfinns alla aktörer och via denna lista hittade jag siffran 14900.
  – Så nu är det bara att vänta och se vad som händer.

 6. Vi har Vattenfall Eldistribution AB som nätägare och även för oss gick det smidigt med anslutningen i slutet av 2010. Från Vattenfall fick vi per brev en avtalsbekräftelse och “Underrrättelse om serieidentitet för elcertifikat”. Där finns Anläggningsnamn, Serie-ID, Nätomr-ID och Ediel-ID som är 16400 för Vattenfall.

  När vi loggar in på Vattenfalls hemsida kan vi se värden för utmatning (köpt el) och inmatning (överskott av solel som matats in på nätet) per timme.

Kommentarer inaktiverade.