Seminarieanteckningar från Malmö

Här är några personliga anteckningar från mötet med Advisory Board och seminariet “Mera solenergi i el- och fjärrvärmenäten” hos Solar Region Skåne i tisdags.

Malmö stad har som mål att 5% av den kommunala verksamhetens elbehov (115 GWh) ska vara täckt med solel 2020. Man bedömde det som realistiskt utan stöd inom kommunens budgetram. Ett annat mål är 2030 ska 5% av hela Malmö stads elbehov var täckt av solel. Vilka andra städer vågar följa Malmös goda initiativ genom att sätta upp mål för solenergi?

Ingvar Svensson, Lyngby gård, berättade om de investeringar man gjort i vindkraft. Det var rejäla vindkraftverk som gav betydligt mer än gårdens behov. Man sålde därför elen som en elproducent. Man fick 44 öre/kWh inklusive elcertifikat (oklart om det var med eller utan moms). Gården har hela 10 000 m2 takytor tillgängliga. Mumma för solceller…

Diedrik Fälth, Öresundskraft, motiverade varför man betalar 1 kr/kWh för överskottsel från små elproducenter. Han menade att framtidens elproduktion är småskalig (också) och solceller är ett av de utvecklingsområden man vill stödja. Folk från hela Sverige hade ringt, men inte så många från Helsingborg (erbjudandet gäller bara inom deras nätområde). Hittills hade man ingen solcellsanläggning, men ett vindkraftverk som gick på detta avtal. Orsaken till bristen på solcellsanläggningar trodde han var de långa ledtiderna från ansökan om solcellsstöd till dess att man fick positivt besked och kunde börja byggandet.

Thorsten Handler, Berg Tingslags Elektriska, gjorde en beskrivning av en möjlig modell för nettoavräkning som man tagit fram inom Elinorr, en sammanslutning av ca 15 nätbolag. Jag återkommer till denna mycket intressanta modell i ett kommande inlägg.

Christer Kilersjö, VD Eksta Bostads AB, beskrev deras satsningar på solenergi. Man hade 7000 m2 solfångare och 800 m2 solceller. 30% av passivhusens energibehov var solbaserad, ett mål var att nå 40%. Man hade tidigare matat in överskott av solel från Prästgårdsängens förskola i Fjärås utan ersättning, men nu hade man skrivit avtal med Telge Energi, som skulle köpa överskottet av solel för 1,5 kr/kWh.

Presentationerna under seminariet kommer att läggas upp på Solar Region Skånes hemsida och där kommer även mitt eget föredrag om försäljning av överskott av sol att finnas.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *