Ny förordning om statligt stöd till solceller från 1 november

En ny förordning SFS 2011:1027 ”om ändring i förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller” utkom från trycket den 11 oktober och gäller från 1 november i år. Det var för mig lite överraskande att den börjar gälla redan i år, jag trodde att den skulle börja gälla från 1 januari eftersom den gamla förordningen gällde till 31 december.

De viktigaste nyheterna för solcellssystem är

• Stödet sänks till högst 45% (från 60%).

• De stödberättigade kostnaderna får uppgå till högst 50 000 kr/kW, inklusive moms (tidigare 93 750 kr/kW).

• Högst 1,5 miljoner kronor lämnas i stöd per system (tidigare 2 miljoner).

• Installationen ska vara slutförd senast 31 december 2012.

I runda slängar innebär det att den som köper en solcellsanläggning får lägga ut lika mycket per installerad kW som enligt den gamla förordningen.

En fråga är om de som ansöker om stöd nu har någon chans att få något stöd med nuvarande budget. Det finns redan en lång kö på sökande som inte fått något stöd under den innevarande stödperioden.

 

4 reaktion på “Ny förordning om statligt stöd till solceller från 1 november

  1. 1. Yep, förordningen är spikad!
    2. 1 november 2011 – 31 december 2012 vad gäller den nya förordningen. Budgeten på ca 60 miljoner kr är för 2012. Formellt ska budgetpropositionen antas av riksdagen, men detta lär inte medföra några förändringar.

    Vi vet alltså inte vad som händer från och med 2013. Undrans om det finns någon i regeringen som har denna fråga på sitt bord? Det är viktigt med en kontinuitet och att ett nytt stödsystem finns på plats från 1 januri 2013. Hur ett nytt stödsystem bäst ska utformas kan diskuteras. Fortsatt investeringsstöd, teknikspecifika elcertifikat (typ Belgien), inmatningslag (liksom de flesta länder i Europa), skattereduktion, …? Eller nöjer man sig med att genomföra nettodebitering?

  2. Pingback: Vad är priset för solel i Sverige? | Bengts villablogg

  3. Pingback: Regeringen minskar stödet till solceller | Bengts villablogg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *