Solinstrålningen högre än normalt under september

På SMHI:s webb finns data för uppmätt solstrålning (kWh/m2) för ett antal orter. Tittar man på Stockholm var solstrålningen under september 5% högre än normalvärdet för åren 1961-1990. Solstrålningen var i Stockholm +8%, +15%, +25%, +17%, +3%. +5%, -5 och -4 i förhållande till normalvärden för åren 1961-1990 under årets åtta första månader Det är därför naturligt att även solelproduktionen visat höga värden hittills i år, se gårdagens inlägg. Under ett normalår svarar första halvåret för 57% av årets solinstrålning i Stockholm. Med tanke på hur solinstrålningen varit hittills under året kommer övervikten för första halvåret att bli högre än under ett normalår.

Även solskenstiden mäts. Den definieras som den tid då den direkta solstrålningen är över 120 W/m2. Den följer i Stockholm samma trend som solinstrålning men med än högre variationer runt normalvärdet än för solinstrålningen. Under september var solskenstiden 11% högre än normalt!

SMHI har inga solstrålningsdata för Västerås. Däremot finns uppgifter om nederbörd. Ökande nederbörd dagtid ger minskande solstrålning och solskenstid. Januari, februari, juni, augusti och september hade mera nederbörd än normalt, medan mars-maj och juli hade lägre nederbörd än normalt.

Global solinstrålning Stockholm (data från SMHI:s webb).

Global solinstrålning Stockholm (data från SMHI:s webb).

Solskenstid Stockholm (data från SMHI:s webb).

Solskenstid Stockholm (data från SMHI:s webb).

Nederbörd Västerås (data från SMHI:s webb).

Nederbörd Västerås (data från SMHI:s webb).

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *