Jämförelse fem solcellsanläggningar – vilken är bäst i Sverige?

I figuren och tabellen nedan har jag uppdaterat solelproduktion i form av kWh solel per installerad kW för de fem olika anläggningar som jämförts även tidigare. Genom att använda kWh/installerad kW kan man jämföra produktionsdata från olika anläggningar. Anläggningarna finns beskrivna i inlägg den 8 maj.

Anläggning kWh/kW, Jan-Sep 2011
KTH, Stockholm 983
Bua Kyrka, norr Varberg 903
Finnängen, Linköping 809
ABB Corporate Research, Västerås 799
Gäddeholm, Västerås 794

KTH är fortfarande i särklassig topp under 2011, med Bua Kyrka som lika klar tvåa. KTH har slagit alla andra anläggningar under alla månader i år utom snörika januari då Bua Kyrka var bättre. Övriga anläggningar är förvånansvärt lika. Finnängen har gått upp på tredje plats. Andreas nämnde tidigare att han skulle ta dit plåtslagare för att finslipa sin anläggning på Finnängen. Kanske gjorde detta susen? För vår egen del tar skuggning av omgivande träd bort en del under för- och eftermiddag. Utan dessa träd skulle vi säkert bräcka Finnängen. En lind skuggar mest. Fast vem vill sätta motorsågen i en stor fin lind där humlorna surrar trevligt vid blomningen?

Finns det någon anläggning i Sverige som slår KTH-anläggningen? Det skulle kunna finnas på Öland eller Gotland, som i genomsnitt har högre solinstrålning än Stockholm.

Jämförelse av solelproduktion för fem olika solcellsanläggningar

Jämförelse av solelproduktion för fem olika solcellsanläggningar

 

9 reaktion på “Jämförelse fem solcellsanläggningar – vilken är bäst i Sverige?

 1. Jag utökade min lilla solcellsanläggning från 630 till 870 Wp DC i mitten av Juli 2011. Så en genomsnittlig solpanel-peak-effektsiffra JAN-SEPT 2001 torde bli (6,5 x 630 + 2,5 x 870) / 9 = 697 Wp DC. Genererad AC-energi JAN-SEPT 2011 är 3280-2632=648 kWh (detta mätt med en energimätare av typ ABB DeltaSingle).

  Det blir en jämförelsesiffra JAN-SEPT 2011 = 648/697 = 930 kWh AC / kWp DC.

  • Nja, så enkelt vore det bara om alla månader gav lika mycket. Eftersom de 2,5 månaderna med utökad effekt i snitt är något bättre än de tidigare 6,5 så blir värdet troligtvis något sämre. Men du verkar ändå ha en hög yield från din anläggning som troligtvis tar 3:e-platsen på Bengts lista, kanske till och med andraplatsen ändå. Har du ingen månadsdata, så att du kan räkna på detta exakt? Själv ligger jag också och lurar i vassen på tredjeplatsen, men jag har bara varit igång sedan i april… Bengt, om du vill komma med i matchen ryker nog linden i alla fall. 😉

   Jag har till min förtret upptäckt att en ask skymmer från 4-tiden så här på vinterhalvåret. Min hustru har velat ta ned den eftersom den skräpar ner med alla frön, då det är en honask, men jag har kämpat emot eftersom den är fin. Där rök dock ett argument från min sida.

   • Vi har också ask på tomten, men ingen som skuggar taket. Däremot bidrar en stor ek till skuggning av solcellerna, förutom linden.

    Eftersom ask numera är rödlistad och hotad på grund av askskottsjuka kan det bli så att din ask dör av sig själv inom de närmaste åren. Ask är speciell på så vis att vissa träd han ha bara honblommor, andra bara hanblommor och ytterligare andra tvåkönade blommor. Trots att jag botaniserar mycket hade jag inte tänkt på ask är mångbyggare.

    Eldlus är för övrigt en lustigt tecknad skinnbagge som lever av frukterna på lind.

  • Jag skulle nog beräkna ditt värde för kWh/kW som (Produktion Jan-mitten av Juli)/0,63 kW + (Produktion mitten av juli-Sept)/0,89 kW.

 2. Hej igen!

  Denna jämförelse är intressant för att få en hum om vilka som har en hög systemverkningsgrad och bra väder.. 😉

  Om man även jämföra kwh/investeringskostnad så belyser man vikten av RoI på investeringen vilken också är högst relevant.
  Om det skall bli rättvist så kan man ju jämföra anläggningar startade under samma 6 eller 3 månaders period, men även se hur de står sig över tid.

  Mvh!
  Lars E

 3. Hej Björn! Stockholm den 17:e oktober 2011

  Här kommer en förnyad beräkning som du föreslår, där energi från solcellerna beräknats månadsvis. Men det lustiga är att det blir ingen skillnad. Vi pratar alltså om hur jag ska beräkna verkningsgraden på solcellerna, givet att de är uppgraderade i mitten av juli 2011.

  Juli ser ut att ha sina soltimmar ganska lika fördelade så jag fördelar juli månads kWh lika före och efter uppgraderingen i mitten av juli 2011. Beräkningsfelet torde bli minimalt. Jag har bara läst av referenselmätaren en gång per månad, min referens sedan starten 2006. Solcellernas toppeffekt DC innan mitten av juli 2011 var 630 och 870 Wp efter.

  Solcellselmätarens värden, tillräckligt för att beräkna det vi diskuterar: [kWh]
  2011-01-01: 2632
  2011-07-01: 3008
  2011-07-mitten: 3054
  2011-08-01: 3100
  2011-10-01: 3280

  Verkningsgrad år 2011, dvs genererad kWh AC-energi dividerat med kWp DC:
  Januari till mitten av Juli = (3054-2632)/0,63= 669,84
  Mitten av Juli t.o.m. Sept = (3280-3054/0,87=259,77
  Oktober t.o.m. Dec = *** ca 56 enligt nedanstående gissning ***

  Med denna förnyade beräkningsmetod som Björn föreslår blir siffran identisk, nämligen 669,84 + 259,77 = 929,61 ~930 kWh AC / kWp DC för perioden JAN till och med SEPT 2011.

  Om vi tittar på Q4, dvs OKT till och med DEC senaste 5 åren så ser kWh-siffran ut så här (för min lilla anläggning om 630 Wp DC):
  2006, Q4: 49 kWh AC-energi
  2007, Q4: 50
  2008, Q4: 55
  2009, Q4: 35
  2010, Q4: 55

  Om vi antager att Q4 2011 blir som genomsnittet så får vi: 49 kWh. Q4 2011 skulle alltså verkningsgradsmässigt ge ca 49/0,63 = 78. Detta också antaget att verkningsgraden är linjär från 630 Wp till 870 Wp, men jag tror att verkningsgraden är något större i det senare fallet, eftersom verkningsgraden hos växelriktaren är något högre med högre spänning, och att växelriktaren kommer igång tidigare på morgonen och håller ut något längre på kvällen. Men säg 78 här och nu.

  Det innebär att på årsbasis 2011 så torde verkningsgradssiffran bli ca 1008 kWh AC-energi per kWp DC solcellseffekt. Och det torde vara en mycket bra siffra, speciellt med tanke på SMA:s minsta växelriktare SB700 som har en verkningsgrad på ca 92%.

  mvh Peter

  • Hej Peter!

   Det verkar som att just i år med din brytpunkt i mitten på juli är månadsnitten per kW lika stora vilket är en slump före och efter uppgraderingen.

   Jag talade om snittvärden eftersom jag själv inte har data för jan- april. Du verkar dock ha hyfsat ideala förhållanden, så andraplatsen blir nog din iaf.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *