Timmar hit och dit – kaosteori?!

Tänkte sammanställa timstatistik för september, men det blev inte helt framgångsrikt. Plockade för första gången timvärden från Vattenfalls webb. När man är inloggad kan man nämligen se timvärden för sin elanvändning och i vårt fall även för inmatning av överskottsel till nätet.

Började sedan plocka timvärden från Sunny Portal för solelproduktionen. Upptäckte då att för 14 timmar fördelade på sju dagar under september saknades timvärden. När jag tittade på dygnsvärdena kunde jag se att i de flesta fallen var de högre än summan av timvärden, så dessa dygnsvärden var förmodligen OK. Med ett undantag. För den 10 september verkade det sista timvärdet mellan 16 och 17 saknas (snarare två saknade värden, se nedan). Summan av timvärdena var 13,01 kWh medan dygnsvärdet var 12,54 kWh. Än märkligare var att summan av 5-minutersvärdena blev 10,53 kWh. Huh…? När jag tittade närmare på de loggade 5-minutersvärden var effekten 781 W kl. 16.00, sedan kom nästa loggade mätvärde först 16.50 då effekten var 394 W (det saknades alltså nio 5-minutersvärden mellan 16.05 och 16.45), därefter saknades ytterligare loggmätvärden. Även en stund efter 17.00 borde vi ha fått ut en del solenergi. Uppenbarligen hade det blivit något fel denna dag. Lite oroväckande. Beror instabiliteten på Sunny Portal eller är det något problema här hemma? Det återstår att se.

När jag skulle matcha timvärden för vår elanvändning och inmatning av överskottsel med timvärden för solelproduktion blev det skumheter igen. Det visade sig efter en stunds grubblande bero på att timvärden som hämtats från Vattenfalls hemsida låg en timme förskjutna jämfört med de timvärden som jag tidigare månader fått på fil från Per Holmquist, Vattenfall. I filerna är timvärden enligt normaltid för hela året (inga sommartider), medan det inte är så för värdena på hemsidan.

Vid detta laget blev jag trött och lät timpillrandet bero till en annan dag… Får alltså återkomma senare med timstatistiken för september.

 

Timproduktionsvärden för 10 september från Sunny Portal.

Timproduktionsvärden för 10 september från Sunny Portal.Värden saknas i slutet av eftermiddagen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *