Solelproduktion Augusti – summering

Har fått timdata för uttag från elnätet (branschspråk för den el vi köpt) och inmatning av överskott av el från våra solceller till elnätet för augusti från Per Holmquist, Vattenfall. Med hjälp av dem och data från solcellsanläggningen gjorde jag en sammanställning tillsammans med en jämförelse för november 2010-augusti 2011.

53% av vår producerade solel under augusti matades in på nätet, vilket är 1% mindre än under juli. Denna överskottsel säljer vi till Nord Pool spotpris per timme via Bixia.

19% av månadens timmar behövde vi inte köpa någon el och vi var under dessa timmar alltså helt självförsörjande på el, vilket var mindre än under juli då det blev 23%. Under 9 av månadens dygn producerade vi mera solel än husets elanvändning, vilket var fyra dygn mindre än under juli.

Under juli köpte vi 291,3 kWh el till vårt hus (163 m2 boyta) och separat förråd (50 m2 uppvärmd yta till 7-8° vintertid, sommartid har vi ingen värme på), vilket är det lägsta värdet sedan vi flyttade hit oktober 2006. Under 2007-2010 köpte vi 367-783 kWh under juli månad. Solcellerna gav i år ett nettotillskott under augusti på 171 kWh. Utan solcellerna hade det alltså blivit 462 kWh köpt el. Dessutom matade vi in 196,1 kWh till nätet, vilket gör att vårt köpnetto var 95 kWh. Vi blev alltså inte ett plushus under augusti. I år blev vi plushus endast under juni månad.

Under maj-augusti blev vårt köpnetto av el 181 kWh och det är väl inte så pjåkigt?

Sammanställning augusti 2011

Sammanställning augusti 2011

Under två timmar i augusti när det borde ha varit solelproduktion saknades loggade värden och under fyra andra timmar saknades loggning delvis, vilket kan ha gett en liten påverkan av statistiken ovan.

Solelproduktion per dygn under augusti 2011.

Solelproduktion per dygn under augusti 2011.

Solelproduktion per timme under augusti 2011.

Solelproduktion per timme under augusti 2011.

Klicka på diagrammen för att se dem i större skala.