Svenska folket vill helst satsa mera på solenergi

I SOM-rapporten 2011:2 ”Åsikter om energi och kärnkraft” författad av Per Hedberg och Sören Holmberg på SOM-institutet (Samhälle Opinion Medier) vid Göteborgs Universitet ställde man frågan ”Hur mycket bör vi i Sverige satsa på nedanstående energikällor under de närmaste 5 – 10 åren?” till svenska folket. Svarsalternativen var satsa mer, satsa ungefär som idag, satsa mindre än idag, helst avstå från energikällan och ingen åsikt.

Frågan har ställts i undersökningar 1999-2010. Under alla åren har solenergi varit den energikälla som flest svarat att man vill satsa mera på, utom 2007-2008 då inget resultat redovisas för solenergi, se nedanstående diagram. Tvåa ligger vindkraft, följd av vågkraft, biobränslen och vattenkraft, naturgas, kärnkraft medan ytterst få vill satsa mera på kol och olja.

I rapporten saknas metodbeskrivning (exempelvis hur många som tillfrågats) eller någon referens till en metodbeskrivning, diskussion och slutsatser.

Andel av tillfrågade som vill satsa mera på olika energikällor

Andel av tillfrågade som vill satsa mera på olika energikällor

Klickan på diagrammet för att se det i större skala.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *