Sensor för lufttemperatur installerad

Nordisk stormhatt på Graipesvare, 11 juli.

Nordisk stormhatt på Graipesvare, 11 juli.

Igår var Direct Energy på plats och installerade temperatursensorn för utomhustemperatur. Sensorn är en PT100-sensor från SMA och den är kopplad till SMA:s sensorbox. Den sitter nu under takfoten på husets nordsida, där solen förhoppningsvis inte ska påverka temperaturmätningen. Just idag var det dock inte speciellt upphetsande att jämföra med modultemperaturen eftersom det var en mulen dag med små temperaturvariationer.

Diagram för lufttemperatur och temperaturen på baksidan av en solcellsmodul finns på Sunny Portal under ”Sensor SENS 848”.

Kom hem igår från en fjällvandring i Marsfjällens naturreservat med barndomsvännen Rolf. Härliga vyer, många fjällämmlar och gråsidingar, fjällabb, fjällvråk och många spännande växter. När det gäller “värme” hade det dock utom den första dagen varit varmare att sitta hemma i kylskåpet, vi hade -1,3 grader den kallaste natten och vinden förstärkte kyleffekten.

Klicka på bilderna för att se dem i större storlek.

Fjällämmel. Graipesvare, Marsfjällens naturreservat, 11 juli.

Fjällämmel. Graipesvare, Marsfjällens naturreservat, 11 juli.

Orkidén vityxne på Graipesvare, 11 juli.

Orkidén vityxne på Graipesvare, 11 juli.

Dubbla regnbågar. Marsfjället i bakgrunden. 11 juli.

Dubbla regnbågar. Marsfjället i bakgrunden. 11 juli.

Jämförelse fem solcellsanläggningar – vilken är bäst i Sverige?

I figuren och tabellen nedan har jag uppdaterat solelproduktion i form av kWh solel per installerad kW för de fem olika anläggningar som jämförts även tidigare. Genom att använda kWh/installerad kW kan man jämföra produktionsdata från olika anläggningar. Anläggningarna finns beskrivna i inlägg den 8 maj.

Anläggning kWh/kW, Jan-Juni 2011
KTH 635
Bua Kyrka 593
Gäddeholm 513
Finnängen 512
ABB Corporate Research Ca 510

Värden saknas för juni för ABB-anläggningen eftersom jag fått meddelandet ”Inga tidsserier är tillgängliga för dig just nu.” från Mälarenergis hemsida under de senaste dagarna. Jag gjorde därför en uppskattning.

KTH är fortfarande i klar topp under 2011 och med tanke på att den gett mer än Bua kyrka alla månader i år utom snörika januari tror jag att KTH kommer att förbli i topp året ut. Övriga anläggningar är förvånansvärt lika. Andreas har tidigare sagt att han ska ta dit plåtslagare för att finslipa sin anläggning på Finnängen så han siktar på tredjeplatsen…

Finns det någon anläggning i Sverige som slår KTH-anläggningen? Kanske på Öland eller Gotland?

Jag har nu semester och kommer att vara bortrest i två omgångar. Det kommer därför att bli glesare med inläggen en tid framöver.

Jämförelse av produktion per månad för fem solcellsanläggningar

Jämförelse av produktion per månad för fem solcellsanläggningar

Solelproduktion Juni – Summering 2

I nedanstående diagram har jag summerat solelproduktion, köpt el, överskottsel som matas in på nätet och beräknad elanvändning (köpt el + solelproduktion – överskott som matas in på nätet) per timme för alla dagar i juni. Elanvändningstoppar är under morgonen och framför allt på kvällen, då matlagning, TV-tittande och datorer ökar på användningen. Värdet för elanvändning kl 15-16 verkar för övrigt vara rätt så mycket fel av någon outgrundlig anledning, det borde vara minst 12 kWh istället för 7,5 kWh. Minst el har vi köpt mellan 11 och 12, totalt 0,3 kWh under månaden.

Man kan räkna ut att under dygnets tre första timmar, då huset går på ”tomgång”, använde vi i genomsnitt 410 W. Det är vad FTX-ventilation (ca 140 W, uppmätt), kyl och frys (ca 50 W, beräknat snittvärde), IT-prylar (ADSL-modem, router, nätverkshårddisk, laddare för datorer) och en del andra prylar (klocka ugn, logger solfångare, telefonladdare, batteriladdare för reservkraft och prylar på standby, dock ej TV:n som alltid stängs av under natten) använder. Jag förstår mig tyvärr inte på att ”övrigt”, som jag inte har mätvärden på, använder så pass mycket. Om tomgångseffekten kunde minskas med låt säga 100 W året runt skulle det motsvara ca 5% av husets årliga elanvändning!

Summering Juni 2011.

Summering Juni 2011.

Solelproduktion Juni – Summering. Plushus!

Har fått timdata för uttag från elnätet (branschspråk för den el vi köpt) och inmatning av överskott av el från våra solceller till elnätet för juni från Per Holmquist, Vattenfall. Med hjälp av dem och data från solcellsanläggningen gjorde jag en sammanställning tillsammans med en jämförelse för november 2010-maj 2011.

62% av vår producerade solel under juni matades in på nätet, vilket är 1% mindre än under maj. Denna el säljer vi till Nord Pool spotpris per timme via Bixia.

29% av månadens timmar behövde vi inte köpa någon el och vi var under dessa timmar alltså helt självförsörjande på el, vilket var mer än under maj då det blev 26%. Under 18 av månadens dygn producerade vi mera solel än husets elanvändning, vilket var lika med maj.

Under juni köpte vi 257,5 kWh el till vårt hus (163 m2 boyta) och separat förråd (50 m2 uppvärmd yta till 7-8° vintertid, sommartid har vi ingen värme på), vilket är det lägsta värdet sedan vi flyttade hit oktober 2006. Under 2007-2010 köpte vi 320-441 kWh under juni månad. Solcellerna gav i år ett nettotillskott under juni på 169 kWh. Utan solcellerna hade det alltså blivit 426 kWh köpt el. Dessutom matade vi in 273 kWh till nätet, vilket gör att vårt produktionsnetto var 15,6 kWh. Vi blev alltså ett plushus under juni! Yiihaa…

Summering Juni 2011

Summering Juni 2011

Solelproduktion per dygn under juni 2011.

Solelproduktion per dygn under juni 2011.

Solelproduktion per timme under juni 2011.

Solelproduktion per timme under juni 2011.

Klicka på diagrammen för att se dem i större skala.