El från solen – för en ljusare framtid

Naturskyddsföreningen har under 2011 publicerat rapporten ”El från solen – för en ljusare framtid”. Det är en lättläst rapport som ger en god introduktion i ämnet.

Rapportens slutsatser avslutas med:

”Att omvandla solens strålar till el är inte längre någon avlägsen framtidsteknik, den finns i högsta grad i dag och är redan lönsam i många applikationer. Den teoretiska potentialen för solel är i den närmaste oändlig, några materialbegränsningar verkar inte finnas på medellång sikt och miljöpåverkan är mycket begränsad jämfört med andra energislag. Det som saknas är bara den politiska viljan att skapa incitament för investeringar så att tekniken kan bli konkurrenskraftig och implementeras i stor skala. Genom kraftfulla satsningar på solel och andra förnybara energislag kan vi ta oss till framtiden redan idag!”

Krav

Det första av Naturskyddsföreningens krav är

” Inför nettodebitering för småskalig elproduktion. Den som har en solcellsanläggning ska kunna räkna av sin elproduktion mot inköp från nätet. Detta kan ske genom att de som investerar i småskalig förnybar elproduktion från exempelvis solceller på villatak och husfasader ska undantas från kravet på timmätning och kunna kvitta sin elproduktion mot elanvändningen på årsbasis.”

Här föll man i en alltför vanlig fälla att blanda ihop mätning och debitering. Det går bra att kombinera timmätning och nettodebitering, så man behöver inte ta bort kravet på timmätning. Det enklaste sättet att genomföra nettodebitering är att nätägaren skickar ett nettovärde till elhandlaren.

Några skavanker

En del detaljer visar att rapporten är skriven 2010 och inte i år som är utgivningsåret och att den därmed innehåller en del inaktuella fakta. När man skriver förra året på s 16 menar man 2009 och inte 2010. På s. 8 skriver man att den installerade kapaciteten i världen är 32–37 GW, medan det på s. 16 står över 22 GW. Vid utgången av 2010 var den installerade effekten i världen runt 40 GW.

Man skriver på s. 16 att Tyskland som är den ledande solcellsnation med en installerad effekt på 9,8 GW (vilket stämde vid utgången av 2009), men vid utgången av 2010 var den ca 17 GW.

Det står att ”Stödet försvinner efter 2011 enligt den senaste budgetpropositionen (hösten 2010), men det finns förslag på att förlänga stödet till och med 2012.” Det blev istället så att stödet i budgetpropositionen förlängdes att gälla även 2012, men ännu saknas en förordning om detta.

En groda är ”Enligt Ångströmlaboratoriet är mars en utmärkt solelmånad i Sverige.” Visserligen är solelproduktionen bättre i mars än under januari-februari men klart lägre än under april-aug, se exempelvis diagram i inlägget från 31 maj.

Som helhet kan dock rapporten rekommenderas!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *