Solelöverskott alla sommardagar – Nettodebitering var är du?

Under maj var den lägsta solelproduktionen den 17 maj då vi producerade 7,56 kWh. Diagrammet nedan visar att även en sådan ”dålig” dag matas mycket av solelen in till nätet. Närmaste bestämt blev det 3,3 kWh = 44% av solelproduktionen.

Notabelt är att under de timmar solelproduktionen och inmatningen var hög behövde vi ändå köpa lite el, när vi under korta tider under en timme använde mera el än vad vi producerade.

Begreppet timmätning är därför lite tvetydigt. Man skulle kunna tro att inmatning och uttag kvittas under en timme och att ett nettovärde redovisas för timmen. Men så är inte fallet för oss, utan separata värden per timme för inmatning och uttag redovisas. Har vi någon gång under timme använt mer el än vad vi producerar så får vi betala för den köpta elen även om vi under timmen har ett överskott av producerad solel. 

Om man som vi får NordPool spotpris utan avdrag för den inmatade elen var genomsnittspriset den 17 maj 60,9 öre/kWh, inklusive moms. Dessutom får vi 7,5 öre/kWh från Vattenfall i ”energiersättning”, vilket gjorde en total ersättning på ca 68 öre/kWh för den inmatade solelen den 17 maj. Det rörliga priset för den köpta elen varierar beroende på vilket avtal man har med elhandlare och nätägare. Tittar man på en graf från Kundkraft för 17 maj och lägger på nätöverföringspriset hamnar man på ca 1,3-1,5 kr/kWh i rörligt pris för ett 1-årsavtal. Många småproducenter tycker nog att det är stötande att man får betala ungefär dubbelt så mycket för den köpta elen som den ersättning man får för inmatad el under samma timme.

En lösning på detta problem stavas nettodebitering.

Solelproduktion, såld och och köpt el 17 maj 2011.
Solelproduktion, såld och och köpt el 17 maj 2011.

Klicka på diagrammet för att se det i större skala.

4 reaktion på “Solelöverskott alla sommardagar – Nettodebitering var är du?

 1. Hej Bengt,
  Jag hade börjat misstänka detta, men hade inget belägg för att det var som du visade. Är det så att politikernas och teknikens sätt att mäta och räkna inte stämmer överrens. Om Vattenfall/elmätaren gjorde sitt jobb enligt reglerna om nettodebitering per timme, så borde den köpta elen under den timme vi haft elöverskott från anläggningen kvittas mot den sålda innan vi debiteras. Har du sett att detta blivit gjort på din elräkning? Jag har inte hunnit få någon elräkning ännu, så jag har lite svårt att verifiera detta.

  • Hej Björn,
   Finns det någon regel om nettodebitering per timme? Vore i sådana fall bra att veta var den finns. När jag satt i referensgruppen till Energimarknadsinspektionens utredning om nettodebitering hävdade en person att man i praktiken har nettodebitering per timme, men det verkar inte stämma.

   Vår solcellsanläggning jämställs med ett kärnkraftverk när det gäller att all produktion som matas in på nätet måste mätas per timme och redovisas till Svenska Kraftnät. Men mätning och debitering är förstås två skilda saker. Man skulle kunna ha nettodebitering per timme eller någon annan tidsperiod även om mäter både uttag från och inmatning till nätet per timme.

   Enligt vår elräkning från nätägaren Vattenfall har vi betalat ”elöverföring” för 340 kWh under maj månad och det är samma värde som redovisas på bladet ”Aktiv energi förbrukning”, där vår elanvändning redovisas per timme. På motsvarande sätt får vi ”energiersättning” för 282 kWh som är identiskt med värdet för ”Aktiv energi produktion”, som redovisas per timme på ett eget blad. Vi hade både uttag från och inmatning till nätet under 66 timmar i maj vilket vid nettodebitering skulle ge andra värden för än ovanstående, men det sker alltså ingen nettodebitering per timme för oss.

   PS. Din kommentar hamnade bland skräpposten, tog några dagar att upptäcka det och därför lite sent svar.

 2. Hej!
  Angående Nettodebitering. Jag skrev ett brev till Näringsdepartementet för ett bra tag sedan i just det ärendet och idag 14:e JUNI 2011 fick jag följande svar:

  – – – – – – – –

  REGERINGSKANSLIET
  Näringsdepartementet

  Departementssekreterare Fredrik Storm

  Hej!

  Jag vill på Näringsdepartementets vägnar tacka för ditt brev.

  I brevet tar du upp nettodebitering på elmarknaden. Med nettodebitering menas här att om man producerar egen el som man kan skicka in i elnätet så debiteras man bara för den ”överskottsel” som man, för att täcka sina elbehov, hämtat från nätet, utöver den egna elproduktionen.

  I november 2010 redovisade Energimarknadsinspektionen ett uppdrag de fått. Mer specifikt: vilka för- och nackdelar som ett en reglering om nettodebitering skulle innebära samt vilka effekter detta skulle få för skyldigheten att betala energiskatt på el och andra eventuella konsekvenser. I uppdraget ingick också att göra en bedömning om det är lämpligt att införa en reglering om nettodebitering.

  Vi har tidigare fått in remissvar på denna rapport – remisstiden gick ut i början av februari 2011. Nu arbetar departementet med att sammanställa dessa remissvar så att den politiska ledningen får ett fullgott beslutsunderlag i frågan.

  Det är idag omöjligt att säga exakt vilka beslut om regler för nettodebitering av el som regeringen kan komma att ta i framtiden. Om regeringen väljer att gå till någon form av beslut i frågan så kommer vi att publicera information på departementets externa webbplats:

  http://www.regeringen.se/naring

  Om du vill läsa rapporten från Energimarknadsinspektionen så kan du besöka sajten nedan:

  http://www.energimarknadsinspektionen.se/Bibliotek/Rapporter-2010/Nettodebitering—Forslag-till-nya-regler-for-anvandare-med-egen-elproduktion-EI-R-202023

  Stockholm i juni 2011
  Med vänlig hälsning

  Fredrik Storm

  – – – – – – –
  mvh Peter

 3. Hej Bengt

  Jag kanske missuppfattat det hela, men eftersom det är timavräkning antog jag att det är på timbasis man ska bli nettodebiterad… Hade en fundering på att ansluta en AC som bara går när vi har överskott, men eftersom den går intermittent så blir det svårt att fixa det utan att det kostar även köpt el så som det räknas idag.

Kommentarer inaktiverade.