442 kWh solel under juni

Under juni producerade våra solceller 442 kWh el, se diagrammen här nedan för solelproduktion per dygn och timme.

I nedanstående tabell har jag jämfört våra verkliga produktionsvärden med värden från olika simuleringsprogram. Under framför allt november-januari var solcellsanläggningen tidvis snötäckt och utan någon elproduktion. Även några dagar i februari var snödrabbade. Man får även tänka på att vi har skuggning under morgon och kväll, som ger en del förluster, som Solelekonomi inte tar någon hänsyn till och vilket jag inte lagt in någon korrektion för i PVsyst. Däremot ingår det nog en del skuggförluster i PVGIS. Sunny Portals uppskattning är baserad på att jag antagit en solelproduktion på 800 kWh/kW och år vilket Sunny Portal använt för att göra en månadsfördelning. Min uppskattning är dock väl försiktig för i år, vi har redan 513 kWh/kW när halva året har passerat.

För både januari och februari har PVsyst gett osannolikt bra överensstämmelse med den verkliga solelproduktionen. Alla simulerade värden får man förstås ta med en nypa salt. Det är många faktorer som kan påverka den verkliga elproduktionen. Därför ska man inte generellt förvänta sig den riktighet som PVsyst råkat ge under januari och februari. När det gäller mars låg solelproduktionen över alla prognoser! Det berodde säkert på att mars var soligare än normalt, se inlägg från 20 maj. Även under april var PVsyst den prognos som kom närmast den verkliga solelproduktionen. April hade också mer sol än normalt. För maj var det dött lopp mellan PVGIS och Solelekonomi när det gäller bästa prognos, där både låg mindre än 0,5% från verkligheten. För juni var PVGIS närmast, med PVsyst som tvåa.

Återkommer med en utvärdering av inmatning till nätet när jag fått timvärdena från Vattenfall.

  Gäddeholm 73 Sunny Portal PVGIS Västerås PVSyst oskuggat Stockholm Solelekonomi 1.0 Stockholm
Nov 52,71 44,1 73,2 72,4 73
Dec 18,87 0,3 32 47,8 31
Jan 48,09 18,3 49,8 48,7 68
Feb 129,93 115,9 121 129 70
Mar 292,32 242,5 229 273 255
Apr 362,20 324,2 336 368 465
Maj 449,87 379,8 452 500 448
Jun 441,78 380,6 416 508 552
Jämförelse av vår solelproduktion med några olika prognosprogram.

Jämförelse av vår solelproduktion med några olika prognosprogram.

Solelproduktion per dygn under juni 2011.

Solelproduktion per dygn under juni 2011.

Solelproduktion per timme under juni 2011.

Solelproduktion per timme under juni 2011.

Regeringsrepris: Ny utredning om nettodebitering

I DN den 23 juni kunde man under rubriken ”Hållbar energi kräver nya verktyg för aktiva elkunder” läsa om att ”Därför vill vi nu underlätta för enskilda hushåll att leverera sin egenproducerade förnybara el till nätet. Regeringen kommer att närmare utreda hur ett system med så kallad nettodebitering kan utformas.”

Minns att redan i februari 2007 fick Lennart Söder i uppdrag att göra ”nätanslutningsutredningen”, som kom i februari 2008 och där han lade fram ett förslag som skulle ha gett nettodebitering.

Minns att regeringen i slutet av 2009 i Energimarknadsinspektionens (EI) regleringsbrev gav EI i uppdrag att ”Energimarknadsinspektionen ska utreda vilka för- och nackdelar ett införande av en reglering om nettodebitering skulle innebära samt vilka effekter som detta skulle få för skyldigheten att betala energiskatt på el och andra eventuella konsekvenser.” 26 november ifjol presenterade EI sin rapport ”Nettodebitering – förslag till nya regler för användare med egen produktion”.

Minns att EI:s rapport varit ute på remiss och att det hela alltså utmynnar i att regeringen ska tillsätta ännu en utredning om nettodebitering…

En ny utredning betyder med all säkerhet att nettodebitering inte kan börja tillämpas i år utan tidigast 2012. Eller i värsta fall först 2013 om den nya utredningen också ges bortåt ett år för sitt arbete och att det därefter ska klubbas igenom ett förslag i riksdagen.

I Sverige lyser den politiska handlingskraften med sin frånvaro och vi får mer eller mindre stå och titta på medan solcellsbranschen går fram som stormvindar över världen.

Undrans förresten vem som ska göra den nya utredningen om nettodebitering?

Vi undrar också hur investeringsstödet för solcellsanläggningar kommer att se ut 2012, besked saknas om utformningen. Från 2013 och framåt vet vi dessutom ingenting om hur det går med stöd till solcellsinstallationer. Det blir väl en ny utredning kan jag tro…

Mindre solel under juni än under maj

Hittills under juni har det blivit 351 kWh. Det verkar bli hyggligt soligt under resten av månaden så 430-440 kWh borde det bli för månaden. Därmed kommer det att bli lite mindre solel under juni än under maj som gav 450 kWh.

Enligt solinstrålningsdata från SMHI för Stockholm åren 1961-1990 ska juni i genomsnitt var den månad som har högst solinstrålning (borde gälla Västerås också). Å andra sidan gör en i Västerås 4,8 grader högre dygnsmedeltemperatur under juni än i maj att det minskar solelproduktionen eftersom verkningsgraden för solcellerna sjunker med ökande celltemperatur.

Dagsrekordet på 20,32 kWh från 26 maj står sig fortfarande och är hittills den enda dagen som gett över 20 kWh.

Solelproduktion hittills under juni per dygn.

Solelproduktion hittills under juni per dygn. Solelproduktion per dygn hittills under 2011.