Hög solinstrålning hittills i år

På SMHI:s webb kan man hitta data för uppmätt solstrålning för ett antal orter. Tittar man på Stockholm visar det sig att den globala solstrålningen har varit över normalvärdet för åren 1961-1990 under årets alla månader hittills! Solstrålningen har varit 8%, 15%, 25% respektive 17% över normalvärden för årets fyra första månader.  Det är därför naturligt att även solelproduktionen visat höga värden för början av året, se inlägg från 30 april.

Även solskenstiden mäts. Den definieras som den tid då den direkta solstrålningen är över 120 W/m2.  Även den har varit högre än normalt för årets alla månader. Under mars var solskenstiden 59% högre än normalt!

SMHI har inga solstrålningsdata för Västerås. Däremot finns uppgifter om nederbörd. Ökande nederbörd dagtid ger minskande solstrålning och solskenstid. Januari och februari hade mera nederbörd än normalt, medan mars och april båda hade lägre nederbörd än normalt.

Solstrålning i Stockholm 2011 jämfört med ett normalår.

Solstrålning i Stockholm 2011 jämfört med ett normalår. Data från SMHI.

Solskenstid i Stockholm 2011 jämfört med ett normalår.

Solskenstid i Stockholm 2011 jämfört med ett normalår. Data från SMHI.

Nederbörd i Västerås 2011 jämfört med ett normalår.

Nederbörd i Västerås 2011 jämfört med ett normalår. Data från SMHI.

Klicka på diagrammen för att se dem i större skala.