Solceller – Snabbguide och anbudsformulär

Jag och Lars Hedström, Direct Energy, har inom ramen för ett projekt i SolEl-programmet tagit fram en snabbguide med råd, nyckeltal och tips plus ett anbudsformulär att använda när man ska ta in anbud på solcellsanläggningar. Det hela finns att ladda ner på SolEl-programmets webb!  

Snabbguiden innehåller korta råd, nyckeltal och tips på vad som är viktigt att tänka på när man funderar på att installera en solcellsanläggning. Intresserade kan då på ett tidigt skede avgöra potentialen på sin byggnad och om solceller är något för byggnaden.

Formuläret underlättar vid anbudsförfrågan av solcellsanläggningar när man bestämt sig för att gå vidare och ta in anbud från leverantörer. Det underlättar även för leverantören som får ett bra underlag att räkna på och förhoppningen är också att det skall leda till bättre möjligheter för kunden att jämföra olika anbud.

Hör gärna av dig om du har synpunkter på snabbguiden eller anbudsformuläret!