Energiscenarior – hur underligt kan det bli?

2008 gav Shell ut ”Shell energy scenarios to 2050”. Man gjorde två olika scenarior,  som beskrivs så här ”Scramble – policymakers pay little attention to more efficient energy use until supplies are tight. Likewise, greenhouse gas emissions are not seriously addressed until there are major climate shocks. In the second scenario – Blueprints – growing local actions begin to address the challenges of economic development, energy security and environmental pollution. A price is applied to a critical mass of emissions giving a huge stimulus to the development of clean energy technologies, such as carbon dioxide capture and storage, and energy efficiency measures. The result is far lower carbon dioxide emissions.”

För scenariot Blueprint presenteras nedanstående tabell vad gäller världens energiförsörjning (1 EJ = 1018 J och 1 kWh = 3,6 MJ)

Total primary energy. Blueprint scenario (Shell).

Total primary energy. Blueprint scenario (Shell).

och detta diagram som visar elproduktionen

Slutlig elanvändning i världen. Blueprint scenario (Shell).

Slutlig elanvändning i världen. Blueprint scenario (Shell).

Shell tror att sol går om vind när det gäller total energitillförsel i världen under nästa decennium. Detta gäller dock inte scenariot för elproduktion. Det betyder att Shell även räknar med en betydande tillförsel av solvärme, vilket i och för sig är helt naturligt. Vill man ha tappvarmvatten är solfångare ett billigare alternativ och dessutom är lagring av varmvatten i en ackumulatortank billigare än ellagring i batterier.

En underlighet med världens energiförsörjning är att Shell tror att först efter 2030 minskar oljetillförseln. Det finns många olika prognoser om hur oljeproduktionen kommer att förändras i framtiden. Hittade nedanstående figur på OilDrum som uppdaterades i juli 2009. Det är en sammanställning av olika prognoser, där 95% av prognoserna förutspådde en ”Oil Peak” mellan 2008 och 2010. Lite skrämmande måste jag säga… Det finns med andra ord ingen anledning att förhala satsningar på förnyelsebar energi och energieffektiviseringar.

Världens oljeproduktion. Uppdatering juli 2009 (Oil drum).

Världens oljeproduktion. Uppdatering juli 2009 (Oil drum).

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *