Solelproduktion April – Summering

Fick timdata för uttag från elnätet (branschspråk för den el vi köpt) och inmatning av överskott av el från våra solceller till elnätet för april från Per Holmquist, Vattenfall. Med hjälp av dem och data från solcellsanläggningen gjorde jag en sammanställning tillsammans med en jämförelse för november 2010-mars 2011.

57% av vår producerade solel under april matades in på nätet. Den el vi matar in till nätet säljer vi till Nord Pool spotpris per timme via Bixia.

17% av månadens timmar var vi självförsörjande på el. Under de soliga dagarna i slutet av månaden var det 7-9 timmar mitt på dagen som vi var självförsörjande.

Under april köpte vi 674 kWh el till vårt hus (163 m2 boyta) och separat förråd (50 m2 uppvärmd yta till 7-8°), vilket är det lägsta värdet sedan vi flyttade hit oktober 2006. Under 2007-2010 köpte vi 737-1068 kWh under april  månad. Solcellerna gav i år ett nettotillskott under april på 154 kWh. Utan solcellerna hade det alltså blivit 829 kWh köpt el. Dessutom matade vi in 208 kWh till nätet, vilket gör att vårt köpnetto var 466 kWh. Vad den imatade och sålda elen är värd får vi se när utbetalningen kommer från Bixia.

Det är för övrigt inlägg 150, litet jubileum!

Sammanställning april

Sammanställning april

*  Korrigerat värde.

Producerad solel per dag under april.

Producerad solel per dag under april.

Producerad solel per timme under april.

Producerad solel per timme under april.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *