Solceller ökar kraftigt i Europa – Gick förbi vind under 2010

The European Wind Energy (EWEA)Association gav i februari ut rapporten ”Wind in power. 2010 European statistics”. Rapporten innehåller flera intressanta diagram rörande EU:s energi. 55,4 GW ny elproduktion installerades, vilket var en dryg fördubbling jämfört med 2009. Vad installerade man då mest av?

Gas var överlägset störst med 28,3 GW installerad effekt! Sedan kom sol (12 GW) och vind (9,3 GW). När det gäller kärnkraft och oljebaserad elproduktion blev det en nettominskning för dessa eftersom mera togs ur drift än vad som installerades. Tittar man på de elva senaste åren (2000-2010) blir ordningen när det gäller installerad effekt gas (118 GW), vind (75 GW) och solceller (26 GW), medan kärnkraft, kol och oljebaserad elproduktion alla minskat under perioden.

Men vi har fortfarande en lång väg att gå innan vi bara har förnyelsebara energislag i EU:s energimix. År 2010 var 56% av den installerade effekten fortfarande fossilbaserad.

Lägg märke till att man i rapporten genomgående använt effekt. Det är inte så svårt att förstå varför man inte använde energi.  

Jag antar att alla diagrammen nedan från EWEA avser elproduktion, trots att man ibland bara skriver ”power”. Detta kan möjligen ge en något skev bild. I Sverige var den slutliga energianvändningen inom industri-, transport- och bostadssektorn 376 TWh under 2009, varav el 125 TWh = 33% enligt Energimyndighetens ”Energiläget 2010”.   

Klicka på diagrammen nedan för att se dem i större skala.

Nyinstallerad elproduktion i EU 2010.

Nyinstallerad elproduktion i EU 2010.

Nyinstallerad elproduktion i EU 2000-2010.

Nyinstallerad elproduktion i EU 2000-2010.

Nyinstallerad elproduktion i EU per år.

Nyinstallerad elproduktion i EU per år.

EU:s elproduktionsmix 2010.

EU:s elproduktionsmix 2010.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *